Hallo allemaal!

Het afgelopen jaar zijn wij druk bezig geweest met het organiseren van een super tof kamp! Helaas is dit ivm de corona maatregelen niet haalbaar.. Deze hebben jullie volgend jaar dus van ons te goed 😉 Maar niet getreurd! Camping De Kemphaan is weer geopend!

*Zaterdag 26 en zondag 27 juni* is de camping geopend voor alle *A t\m D teams*. Jullie worden zaterdag om *14:00u* op het veld verwacht! Heb je deze dag een wedstrijd, dan kun je natuurlijk altijd later aansluiten. Op zondag kunnen jullie vanaf *13:00u* weer opgehaald worden.
De kosten voor dit kampeerweekend zijn *10€*.

Ook de *E- en F teams* zijn welkom op zaterdag 26 juni voor een *kampdag!* Op deze dag kunnen jullie vanaf 14:00u tot *na de bbq* (rond 20:00u) lekker meedoen! De kosten hiervoor zijn *5€*.

Wil jij dit nou niet missen? Meld je dan aan door een mailtje met je naam en team te sturen naar: *Kamperen@wkvroda.nl*

Zien we je dan?
Groetjes de kampeercommissie!

Dit weekend gaan onze jeugdteams na meer dan een half jaar alleen trainen weer wedstrijden spelen! Helaas mogen de ouders en andere toeschouwers het veld nog steeds niet betreden, houd hier dus svp rekening mee. Dit geldt ook voor de ouders die meegaan naar uitwedstrijden. De kantine zal bij Roda gesloten blijven. Er zal wel limonade zijn voor in de rust, maar het is te adviseren ook zelf drinken mee te nemen. We wensen jullie allemaal veel spelplezier en willen alle trainers, JC , TJC en jeugdscheidsrechters speciaal bedanken voor hun inzet om dit op korte termijn allemaal te organiseren!

Sportieve Groet van het bestuur. 

Aanstaande zaterdag neemt de selectie afscheid van Yoets Dubbeld en Liselotte Pauw. Zij stoppen beide na ruim 10 jaar onderdeel uit te hebben gemaakt van de selectie van W.K.V. Roda. 10 jaar selectie korfbal is een prestatie van formaat! Daarnaast is het ook leuk om te vermelden dat beide meiden al vanaf de f-pupillen bij Roda spelen. Graag willen wij hen bedanken voor de enorme inzet en de vele mooie momenten tijdens alle trainingen en wedstrijden in Roda 1 en 2!

Naast Liselotte en Yoets nemen Roy en Lieke dit jaar ook afscheid van de selectie.

 

Jelle Nieuwenhuizen (27 jaar) gaat volgend jaar starten in de selectie van Roda Westzaan. Jelle heeft van jongs af aan gekorfbald bij KZ/thermo4u en speelde de laatste 2 jaar in seniorenteams van KZ/danaiden uit Leiden. Jelle is de broer van Thijs die inmiddels al wat jaren in Roda 1 speelt.

Vanaf de zaal periode traint Jelle al met veel plezier mee en nu heeft hij dus de definitieve keuze gemaakt om aan te sluiten. Jelle is een allround korfbal, waarvan we verwachten veel plezier te gaan  beleven. We wensen Jelle volgend jaar veel succes en plezier in de selectie van Roda!

 

Op woensdag 19 mei heeft het bestuur leden, ouders en verzorgers uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale vergadering met als titel “Roda, De toekomst begint nu”. Met een grote digitale opkomst van zo’n 30 individueel verzonden links en circa 50 deelnemers werden de volgende onderwerpen besproken:

  • Financiële update van de penningmeester
  • Vrijwilligersbeleid
  • Kemphaan 2.0

Hieronder volgt een korte samenvatting van wat er besproken is.

Financiële update van de penningmeester

Als bestuur vinden we het belangrijk om de leden voor zover mogelijk te informeren over de financiën in wederom een Corona jaar. De zaken die besproken zijn:

  • Baromzet seizoen 20/21 nihil
  • Contributie tot nu toe volledig mogen innen
  • Zaalhuur tot en met december 2020 hoeft niet voldaan te worden
  • Zaalhuur januari tot heden nog niet duidelijk
  • Wedstrijdkosten KNKV worden niet doorbelast
  • Tegenvaller van een grote sponsor

Al met al zijn er nog een aantal zaken die op dit moment nog niet duidelijk zijn. De penningmeester hoopt het lopende seizoen af te kunnen sluiten met een kleine plus of min. Wel uiten wij als bestuur onze zorgen omtrent de inkomsten van die wij via sponsors krijgen. Wij kunnen niet overzien wat de Corona crisis betekent voor het budget wat wij via onze sponsoren mogen ontvangen.

Vrijwilligersbeleid

Het werven van vrijwilligers is een belangrijk speerpunt van het bestuur. De huidige situatie wordt tijdens de presentatie aan de hand van kengetallen geschetst en aangegeven waar de knelpunten liggen. We zien een grote inzet van de vorig jaar overgekomen junioren. We streven als bestuur naar een ideale mix van spelende leden, niet spelende leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. We willen als bestuur heel graag een coördinator aanstellen die een volledige focus heeft op het werven en behouden van vrijwilligers. Er zijn ons inziens met de juiste informatieverstrekking nog voldoende vrijwilligers voor grote en kleine klusjes te vinden. We willen graag meer ouders/verzorgers toevoegen aan ons vrijwilligersbestand. Zij zorgen voor een frisse kijk op de club. Ook willen we kijken waar gaten zitten in ons ledenbestand en hopelijk (oud)leden en niet spelende leden wederom benaderen. We willen met elkaar zorgen voor een toekomstbestendige dorpsclub met vele enthousiaste vrijwilligers.

Kemphaan 2.0

Het laatste onderwerp van de avond is de wens om de Kemphaan een upgrade te geven. We hebben qua ligging en veld een van de mooiste complexen van de Zaanstreek. Ons veld, de kleedkamers, bar en toiletgroep zijn allemaal in goede staat. We willen heel graag het interieur en de faciliteiten van de Kemphaan aanpakken. We willen een mooi complex hebben, waar het prettig is om te verblijven en onze leden graag samenkomen. Aan de hand van de uitgesproken wensen is een voorbeeld ontwerp gemaakt. In dit ontwerp is rekening gehouden met een spreekkamer voor bijvoorbeeld commissie vergaderingen en wedstrijdbesprekingen. Tevens wordt er een balkon aan de veldzijde gecreëerd om de verbinding tussen het veld en de kantine te verbeteren en de algehele  uitstraling te verhogen. Dit ontwerp is een voorbeeld, maar geeft de wensen goed weer. Het ontwerp dient als uitgangspunt waar we graag naar toe willen. Het bestuur wil graag van de leden horen of er steun is om dit project uit te werken en aan de leden voor te leggen op de komende algemene leden vergadering. Er wordt aan de aanwezige deelnemers uitgelegd dat voor dit project de financiële middelen met nog op te tuigen acties en fondsenwerving moeten worden gehaald. Er zal een commissie worden opgericht die dit project zowel financieel als bouwkundig op zich gaat nemen. Hoeveel van onze plannen gerealiseerd kunnen worden zal afhangen van de uiteindelijke opbrengst.

Na de onderwerpen worden er tijdens de rondvraag veel goede suggesties gegeven die we als bestuur mee gaan nemen in de verder uit te werken plannen. In de komende periode zullen we als bestuur de (oud)leden en ouders/verzorgers informeren over de voortgang.

We zijn bijzonder blij met de reacties tijdens de vergadering en concluderen dat er een goed draagvlak is voor onze ambities. We hebben na afloop van de vergadering ook nog diverse positieve en opbouwende reacties mogen ontvangen.

Namens het bestuur van WKV Roda, tot snel!

(Mocht je de vergadering niet bij hebben kunnen wonen en wil je meer weten over deze plannen, contact ons svp via bestuur@wkvroda.nl)

Opnieuw een versterking voor de selectie. Noah v/d Let (19) gaat volgend jaar spelen in de selectie van Roda. Noah speelt al van jongs af aan bij KZ/thermo4u. Hij heeft daar prachtige sportieve jaren achter de rug met mooie resultaten op NK’s. Leuk detail.. Noah is de neef van Nienke, hij speelde samen met Megan en “onze” Thijs Nieuwenhuizen is zijn trainer geweest. Dit zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld in de keuze voor Roda, maar Noah kiest vooral zelf voor een nieuwe uitdaging. Hij hoopt hiermee plezier en ambitie weer te kunnen combineren.

Noah is een allround speler, met lengte, fysieke kracht, positieve uitstraling en een goed schot. We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking en wensen Noah veel plezier volgend seizoen in de selectie van Roda.

Roda is verheugd te kunnen mededelen dat Tim Ebbes en Ivan Karsters volgend jaar verbonden blijven als trainers/coaches van de selectie van Roda Westzaan.

Het afgelopen seizoen was Ivan zowel betrokken bij Roda 1 als bij Roda 2. Vanaf volgend jaar gaat Ivan zich richten op het trainen en coachen van Roda 2.

Met het voortzetten van de samenwerking met Tim en Ivan zetten wij in op continuïteit van de ingezette weg. Ivan en Tim zien mooie uitdagingen om aan de slag te gaan met de huidige selectie. Afgelopen seizoen stond o.a. in het teken van het inpassen van veel spelers uit de jeugd. Komend seizoen willen we het algehele niveau van de selectie omhoog tillen. We verwachten dat Tim en Ivan hier een belangrijke bijdrage aan zullen leveren.

Eerder in het seizoen nam Michael Bakker afscheid als trainer van Roda 2. Wij willen Michael bedanken voor zijn inzet in de afgelopen twee jaar als trainer van Roda 2 en wensen hem veel succes met zijn verdere stappen in het trainerschap.

Roda 1 speelt volgend seizoen in de 1e klasse. Roda 2 speelt volgend seizoen in de 2e klasse.

TC