WKV Roda

Recht Op Doel Af

Archief

 

ThuisteamUitteamUitslag
VIDO E1Roda E311 - 0
Triaz 2Roda 211 - 13
Madjoe 2Roda 311 - 9
Synergo 1Roda 122 - 23

UITNODIGING:
EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
WKV RODA – 27 oktober 2018

Op de algemene ledenvergadering van 28 september jl. waren er helaas niet voldoende leden aanwezig om een aantal zeer belangrijke punten goed te keuren. Hierdoor hebben wij als vereniging een tweede vergadering moeten plannen.

Het bestuur nodigt alle leden (senioren/junioren), recreanten, ereleden, leden van verdienste en ouders/verzorgers van jeugdleden uit om deze vergadering bij te wonen.

Datum:           Zaterdag  27 oktober 2018

Plaats:            De Kemphaan

Aanvang:        11.00 uur

AGENDA

1.     Opening

2.     Mededelingen en ingekomen stukken

3.     Gevraagde goedkeuring: vernieuwde statuten en gewijzigd huishoudelijk regelement (HHR). Deze zijn te vinden op de website.

4.     Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): Gevraagde goedkeuring: gedragscode WKV Roda (deze is met de status concept te vinden op onze site onder de kop “naar een gezonder sportklimaat”).

5.     Rondvraag

6.     Sluiting

Korte toelichting op de agendapunten

· Nieuwe statuten enz.

Het is dan wel zomer vakantie geweest maar we hebben niet stil gezeten. Op de ledenvergadering willen we nieuwe statuten ter goedkeuring aanbieden. De oude statuten zijn van 1980 en sterk verouderd. Er is de afgelopen decennia veel gewijzigd in het Burgerlijk Wetboek met ook gevolgen voor verenigingen. Veel bepalingen van zogenaamd  “dwingend recht” zijn er opgenomen. Dat betekent: ook al heb je het niet in de statuten staan, toch gelden die bepalingen. Dan kun je ze maar beter in je statuten opnemen, dan weet je waar je aan toe bent. We hebben de nieuwe concept statuten van de Korfbalbond gebruikt, oud lid Marieke Steenhoek werkzaam als kandidaat notaris, heeft de concepten beoordeeld die we aangeleverd hebben.

· Huishoudelijk reglement (HHR)

Als je statuten aanpast moet je ook het HHR aanpassen, dat zijn namelijk communicerende vaten. Wat je niet in de statuten regelt (statuten moet je zo algemeen mogelijk houden), regel je in het HHR. Wat o.a. nieuw is in het HHR: dat we beklemtonen dat een vereniging draait op vrijwilligers. Van leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij ook een bijdrage leveren aan dat vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de indeling voor een kantinedienst heeft een verplichtend karakter. Indien men onverhoopt verhinderd is moet men zelf voor vervanging zorgdragen op straffe van een boete van 25 euro.

· Gedragscode WKV Roda

Dit is een nieuw fenomeen voor Roda. Het is een gevolg van het rapport van de Staatscommissie de Vries, waarbij NOC*NSF, de sportbonden en de sportverenigingen veel kritiek kregen over seksuele intimidatie in de sport. Er is een werkgroep geweest van ouders uit de Jeugdcommissie die hiermee aan de slag gegaan is. Zij stellen een set gedragsregels voor, je mag het ook fatsoensregels noemen, voor iedereen die bij de club actief is in een bepaalde functie, maar ook voor toeschouwers, spelers, trainers/coaches! Je kunt (moet) elkaar natuurlijk altijd al aanspreken op gedrag, maar we hebben dat nu ook netjes vastgelegd. Misschien meest in het oog springend is dat wij vanaf dit seizoen van iedereen, die met jongeren jonger dan 18 jaar werkt, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) willen hebben. Die VOG-en  worden door gemeenten afgegeven en zijn onder bepaalde voorwaarden kosteloos te verkrijgen. Wij hebben inmiddels toestemming van NOC*NSF dat onze leden deze verklaringen kosteloos van zichzelf kunnen opvragen.

Download via onderstaande link de benodigde documenten:

Huishoudelijk reglement Roda

Definitief concept statutenwijziging wkv RODA

Onder die naam brachten een 30 tal (oud) Roda spelers de historie van Roda op de planken. Marijke van der Pol had de Roda historie bestudeerd en deze vertaalt naar een theatervoorstelling. Geen geringe prestatie want probeer maar eens een stuk tekst te vertalen in een leuke sketch, maar ze is daar prima in geslaagd.

Ze had natuurlijk vorig jaar al veel succes gehad met het op de planken brengen van het leven van Dirk Mes (Buus en Buur). Sylvia de Jong zorgde voor de regie zodat de spelers hun rol goed vertolkten. En Sylvia moest als regisseur aan de slag met getalenteerde toneelspelers maar ook met Roda spelers die zich misschien op het veld meer thuis voelen dan op de planken, maar iedereen haalde een ruime voldoende of meer. En als je ruim een jaar iedere woensdagavond aan het oefenen bent is dat natuurlijk een uitputtingsslag, maar de sfeer tijdens de repetities was iedere keer weer uitstekend. Ruim 100 personages werden uitgebeeld als gevolg waarvan het achter de schermen een race tegen de klok was om weer op tijd verkleed op het toneel te staan. En met 100 personages moet je nog heel veel keuzes maken, want er zijn in de afgelopen 100 jaar misschien wel 1000 of meer vrijwilligers geweest die een belangrijke rol hebben gespeeld. Maar dan moet het een 24 uurs theater show worden. De afgelopen decennia zijn we niet verwend met Roda theatershows of je moet de Roda Playbackshows daar onder scharen, want dat waren natuurlijk ook vaak kunst stukjes.

Het begon zoals bekend in 1918. De oprichters/bestuurders zaten in passende kleding achter de bestuurstafel tijdens de leden vergaderingen. De opgang en de neergang van de vereniging kwamen langs. En ook dat je niet afzegt voor een wedstrijd of training “zelfs al is je tante jarig”.  De klachten vanuit de gemeenschap/kerk over dames die vanuit huis of vanuit De Prins te schaars gekleed over straat fietsten en die tot vragen in de gemeenteraad leidden. Wij hadden ook nog wel iets willen horen over het eerste kampioenschap van Roda 1 toen ze met minimaal 25 doelpunten van Roda 2 moesten winnen en dat ook deden en wat tot veel ingezonden stukken in de kranten leidde tussen Roda en KZ wie hier nu de kluit belazerd had.

Vervolgens gaan we naar de tijd na de tweede wereldoorlog waarbij de kampeervakanties in binnen en buitenland zeer vermaard waren. Een feest der herkenning voor de oudere generatie: “het was alsof ik het opnieuw meemaakte”, hoorden wij vaak. Ook de decorbouwers mogen hier wel geroemd worden, want ook zij hadden binnen de beperkingen die het toneel van de Kwaker natuurlijk kent, fraaie decorstukken gebouwd. Ook de entreeheffing van penningmeester Aat Schoen was hilarisch en werd sterk door Wies Smit neergezet. Ook de belangrijke wedstrijd tegen het Amsterdams Swift, als opstap naar het hoogste landelijke korfbalniveau, waarbij de tegenstelling tussen de hoofdstedelingen die het korfbal zeggen te hebben uitgevonden en de boeren boven het Noordzeekanaal mooi tot uitdrukking kwam. In deze setting had ook mooi gepast de tumultueuze wedstrijd tussen Roda Westzaan en Rohda Amsterdam die zelfs het toenmalige Studio Sport haalde. En natuurlijk kwam Jaap de Boer voorbij als hoofdredacteur van het clubblad. Alle kopij werd bij hem langs gebracht of er werd mondeling een boodschap overgebracht waar Jaap de Boer dan maar een mooi verhaal van moest maken. Daarna draaide de stencilmachine op volle toeren en was de redactie en speciaal Jaap de Boer trots dat het weer een dik nummer was geworden

Ook de perikelen over het al of niet alcohol schenken kwamen uitgebreid aanbod, inclusief het bewust(?) afwijken van de bouwtekening bij het bouwen van de eerste verdieping van het clubgebouw om een toekomstige aanvraag voor een horecavergunning voor een sportkantine kans van slagen te geven. Het heeft misschien niet 22 jaar van de Roda historie gedomineerd maar het was wel een onderwerp wat steeds weer terug kwam.

We kunnen in dit verslag niet alles noemen maar vervolgens ging het in grote stappen naar 2016-2018, waarbij ook een aantal jeugdspelers op het toneel kwamen. Kyra van Baarsen zorgde ervoor dat menig Rodiaan een traantje moest wegpinken op de melodie van Thank you for the music met een mooie tekst van Marijke van der Pol en Bram Slinger.

De hele cast, Marijke, Sylvia en iedereen die met de techniek, grime, decor bezig was werd door Bernlef Knossen uitgebreid bedankt en in de bloemen gezet namens de Jubileumcommissie en het bestuur van Roda.

Wat na zo’n zaterdagavond en zondagmiddag blijft hangen is dat er zeker 300 mensen op twee voorstellingen zijn afgekomen en die allemaal iets hebben met Roda. Dat is een geweldige investering in het clubgevoel en dat hebben deze spelers na een forse inspanning van meer dan een jaar onder leiding van Marijke van der Pol en Sylvia de Jong op een fraaie manier gerealiseerd.

Music Journey met Paul van den Bergh sloot de avond feestelijk af.

Bij de vergadering van alle commissies kwam Hidde met het idee om de selectie en de Roda jeugd dichter bij elkaar te brengen. En als je met zo’n idee komt moet je het vervolgens ook zelf uitvoeren. De Roda selectie was om 10.00 uur al aanwezig, om de wedstrijdbesprekingen en de wedstrijden bij te wonen. Alle teams speelden gelijktijdig inclusief een spelochtend van De Kangoeroes dus het was een drukte van belang. Na de wedstrijden was het handtekeningen jagen bij de selectiespelers. Dus het was een ochtend “Roda in verbinding”. Dat was op nog meer plaatsen het geval, want na de wedstrijden waren er gesprekken met de ouders van het team om ze wegwijs te maken bij Roda, iets te vertellen over de trainingsopbouw, wat is de rol van een contactouder, vragen van ouders te beantwoorden etc. De trainer en of coach van ieder team was aanwezig, leden van de Jeugdcommissie en “trainingscoördinator” Chris Kaper.

Aan het begin van de middag ging de trainer/coach van Roda 1 René Arnoldus in gesprek met een aantal jeugdspelers over tactiek en techniek. Naast de niet te missen vraag wat hij liever niet eet was er ook een vraag, waar als hij trainer/coach van de E was, het eerst op zou trainen. Wat denk je? Zowel links als rechts handig kunnen gooien

Roda 1 boekte een belangrijke zege op EKVA 1 uit Almere, zie het verslag. Roda 2 verdedigde haar fraaie positie op de ranglijst, maar het werd een teleurstellende middag. In de eerste helft werd de zege al weggegeven en in de tweede helft hetzelfde beeld. Er werd nog wel een eindsprint ingezet, maar het was het allemaal net niet. Leo Wesseling in de Week van de Scheidsrechter onttrok zich in ieder geval aan de malaise. Remco van der Blom was topschutter met de nodige doelpunten uit strafworpen.

Roda 3 boekte zijn eerste overwinning met 11-7 op mede degradatie kandidaat KVA 4. De afstand tot het team dat boven de degradatie streep staat bedraagt twee punten, kortom eigenlijk is alles nog mogelijk in het voorjaar.

Zaterdag 13 oktober er stond ons een prachtige dag te wachten met tropische temperaturen. 9.15 uur verzamelen in verband met een ouderbijeenkomst voor de D1. Hier werden de ouders bij gepraat wat de stand van zaken is en wat er binnen de vereniging speelt. 9.30 Hidde en Remco verzamelen de spelers van de D1 en treffen de voorbereidingen voor de wedstrijd tegen Groengeel. 10.00 uur de wedstrijd begint met een vliegende start Groengeel weet niet wat ze overkomt en door een snelle pas van Iris weet Faas het eerste doelpunt te scoren.

Hierna staat Roda D1 zijn mannetje en verdedigen goed, beide creëren kansen. Julian staat goed te verdedigen en weet keer op keer de bal te onderscheppen. Elise/Floor snelle spel hervatting na onderschepping waardoor Iris kan schieten op de korf, net niet. We geven de moed niet op en ook Rayan weet bijna te scoren uit een snelle spel hervatting. Ze willen er gewoon niet in !!! Groengeel loopt uit maar Roda D1 laat de koppies niet hangen en blijft het proberen. Mitchel valt maar weet de bal nog door te spelen. Ook Brechtje staat haar mannetje en weet samen met Faas de bal op de juiste plek te krijgen. Rust tussenstand 1-8. 2e helft. Een ongelukkig moment Mitchel krijgt de bal in zijn gezicht en moet naar de kant. Ook Nora doet lekker mee en samen met Isa proberen ze de opening te vinden. Floor schiet door het veld en staat sterk te verdedigen tegen een jongen en weet keer op keer de bal te onderscheppen tot ergenis van de tegen partij. Dan volgt er nog een snelle actie van Iris waaruit een doelpunt komt. Langzaam slaat de vermoeidheid toe ze hebben alles gegeven maar Groengeel is te sterk. Elise probeert nog met een mooie door loop bal te scoren maar helaas ook deze wil er niet in. Ook deze wedstrijd weer groei en strijdlust gezien. Top gespeeld Roda D1. Eindstand 2-22.

Misschien komt er nog een verslag met foto van jullie laatste wedstrijd maar jullie hebben het fantastisch gedaan. Zes gespeeld en ongeslagen kampioen met twaalf punten. Vier punten voorsprong op de nummer twee. Jullie doelsaldo was 94-28. In de laatste wedstrijd was het nog ontzettend spannend, maar uiteindelijk hebben jullie gewonnen met 8-7 van ZKC E2.  Geweldig gedaan: Theresa, Jacob, Thijs, Eefje en Larissa. En natuurlijk ook felicitaties aan de jonge trainers/coaches Celeste en Daan. Top gedaan!

Overzicht eerste helft veldseizoen

De eerste helft veldseizoen zit er voor bijna alle jeugdploegen, behalve de E3 op. Het was voor de jongste jeugdploegen een zware eerste seizoen helft, uitgezonderd voor de E1 die met afstand kampioen werd.  De F1, E3, E2 en D1 hadden een slechte indeling. Het KNKV is weinig gelukkig met het indelen van de ploegen. Wij hebben veel korfballers die voor het eerste jaar competitie spelen en als je dan tegen spelers staat die al een jaar langer spelen wordt het heel lastig.  Er worden wel allemaal gegevens door de Bond opgevraagd bij de verenigingen van de jeugdteams, maar het is onduidelijk wat er uit deze doos van Pandora uiteindelijk komt. Lees meer

Het was weer een jubileum weekend voor Roda i.v.m. het 100 jarig bestaan. En het was de week van de scheidsrechter. Auke Wiering was de leidsman bij Roda 1 en hij floot overtuigend. Daarnaast allemaal thuiswedstrijden. De selectie die bij de jeugdwedstrijden aanwezig is en de jeugdspelers die handtekeningen jagen bij de selectiespelers. En dat allemaal bij een temperatuur van 26 graden. Was het feit dat je al 5 á 6 uur van tevoren op het veld bent, de reden van de slappe start? Het was een 4 punten wedstrijd: houd je aansluiting met de subtop of beland je in de strijd om bij de degradatiestreep weg te blijven. Maar de start van Roda 1 was plichtmatig, we kwamen wel steeds op voorsprong maar we konden niet bij de Almeerders weglopen. Tot 6-6 ging het gelijk op, maar toen pakte EKVA haar kans. De ploeg beschikt over een goed schot, met name de tegenstander van Thijs was een voortdurend gevaar voor de Rodianen. Roda kwam zelfs op 8-12 achterstand vlak voor rust. Gelukkig verkleinde aanvoerder Shanna de achterstand nog tot 9-12.

Dezelfde speelster pakte na rust weer haar verantwoordelijkheid en schoot 10-12 binnen. Toen begonnen het publiek en de spelers er eindelijk in te geloven. Jelmer scoorde 11-13 uit een strafworp en Shanna verkleinde de achterstand tot 12 -13. EKVA scoorde nog een keer, maar toen was het over. Hidde van afstand en Jelmer weer uit een strafworp, waarvan 3 strafworpen  het gevolg waren van aanvallende acties van Sandy en we stonden voor het eerst na rust op gelijke hoogte 14-14. Door doelpunten van Kees( strafworp), Yoets afstand, Hidde afstand, Jelmer weer een strafworp, Shanna weer afstand en Sandy een doorloopbal stond het 10 minuten voor het eindsignaal 20-15. De Roda spelers hadden in een tijdsbestek van 20 minuten een achterstand van 9-12 omgebogen in een voorsprong van 20-15!! Een knappe prestatie. Jonne kwam er in de tweede helft bij toerbeurt in om de met scherp schietende EKVA heer  aan banden te leggen en ook Jari moest met zijn lengte het deze schutter moeilijk maken, ook dat hielp mee om de omslag in de wedstrijd te krijgen. EKVA kwam in de slotfase nog wel terug maar de wedstrijd was toen al gespeeld. De helft van de Roda doelpunten kwam van dames kant als we de door de heren verzilverde strafworpen ook  mee rekenen. Roda is door deze zege opgeklommen naar de vierde plaats.

Doelpunten: Jelmer (7), Shanna (5), Hidde (3), Kees (3), Sandy (2), Yoets (2), Thijs (1).

ThuisteamUitteamUitslag
Roda D1Groen Geel D22 - 22
Roda E2Groen Geel E33 - 12
Roda F1Rapid F15 - 6
Roda B1OKV B35 - 3
Roda C1OKV C211 - 4
Roda E3Purmer E12 - 11
Roda E1ZKC '31 E28 - 7
Roda 3KVA 411 - 7
Roda 2EKVA 213 - 15
Roda 1EKVA 123 - 21
wabenecke_team_20121018606_1-Roda banner AZ-336x280
Koop bij bol.com
Gedragscode WKV Roda
 • logo_Eggink_schilders_150
 • Fietspoint
 • logo-lelie-vierkant-2017-fit
 • logo-sab-2017-150px
 • korfbalkids
 • Plooijer
 • obm verzekeringen
 • jb van het kaar
 • Woudt Fietsen
 • Volkers
 • Benecke
 • Rabobank
 • oudenaren
 • Binderij Zaandam BV
 • kbinfo
 • havik
 • HH Kappers
 • Benecke
 • Rabobank
 • Hauzendorfer
 • Babino
 • Canton
 • Albers
 • Auto Prins
 • van de Stadt mode schoenen
 • Sport Sportief
 • Benecke
 • Rabobank
SponsorKliks