1923

Feestelijke herdenking van het 5-jarig bestaan. Wij lezen hierover; “De feestcommissie had voor een waardige ontvangst gezorgd waaraan de jeugdige Hartman veel goeds had gedaan. Nadat voorzitter Hartman ons de levensloop had geschetst, werden er bloemen binnengebracht van ZKV, WRC, KZ, SIOS, en JAHN. Hierna volgden vele telegrammen en de stemming bij één der oudste korfbalclubs kwam er goed in. Dan mogen we niet vergeten de huldiging van Jan Allan, de ziel van RODA. Wat Allan voor RODA heeft gedaan valt niet in z’n geheel te vermelden. Als voorzitter van de NHKB wijdt de heer Nijland-Visser dankbare woorden aan zijn trouwe secretaris. Aan het feestprogramma werkten mee toneelspelers van KZ en RODA. De heer v.d. Linde zorgde voor de muzikale begeleiding”. Tot zover het verslag. Als vanouds komen we weer bekende namen tegen. Namen die ook nu nog een goede klank hebben in onze blauw-witte familie.