1943

Het wordt steeds benauwder voor de mannen tussen de 18 en 35 jaar. In dit jaar vertoefden 11 leden in Duitsland of aanverwante gebieden. De Duitsland commissie gevormd, bestaande uit 6 dames en 2 heren die pakketjes maakten en verzonden naar onze jongens over de grenzen. Wij lezen hierover: “In de loop van het seizoen moest de “Duitsland commissie” radicaal worden gewijzigd daar de commissie leden hun plicht verzaakten. Door verregaande laksheid werd het aanzien van de vereniging geschaad. Zo is het gebeurd dat de commissie de pakketten 10 dagen heeft vastgehouden alvorens ze te versturen. Het in het pakje aanwezig brood was natuurlijk na aankomst in Duitsland ongenietbaar. Ook heeft het van Kerstmis, toen de gelde op de feestavond werden ingezameld, tot begin april geduurd eer tot verzending werd overgegaan. Door toevoeging van het echtpaar Ten Wolde werd het Pinksterpakket in twee dagen klaargemaakt en verzonden”. Door het ontmannen van verschillende verenigingen werd het bepaald dat spelers van hogere twaalftallen ook voor lagere mochten spelen. Trien de Boer, Ali van Bruinisse, Jaap Bley en Jaap de Boer in het NH korfbaltwaalftal gekozen, dat voor de eerste maal in de geschiedenis het AKB schild won.