1944

Voorseizoen goed ingezet. RODA winnaar op de RODA – Watervliet dag en men verkreeg de door ome Ko van der Werf uitgeloofde lauwertak. RODA won voor de eerste maal de OKV beker. Het eerste bij keuze gepromoveerd naar de Nederlandse. Ingedeeld bij KZ 3, Ados 1, Groen Geel 2, ROHDA 2, Fortuna 1, en Amstelodamum 2. Door de snelle opmars der geallieerden door België naar onze grenzen werd 5 september de uitzonderingstoestand afgekondigd. Dit hield voor ons in: 8 uur binnen, dus stopzetting der trainingen en geen sport meer daar zich niet meer dan 5 personen bijeen mogen bevinden. Voor onze ploegen, die zo schitterend waren gestart, een ware handicap. Het beeld verslechterde maar met de hongersnood voor de deur nam de nervositeit toe. Zo wilde Eg Bergers als voorzitter bedanken daar hij volgens hem tekort in de verenigingszaken werd gemoeid. Hij kwam echter op zijn voornemen terug. ’s Avonds zitten we bij een oliepitje.