1947

Strenge winter. Na ijs hoge sneeuwbergen. Verkeer in het dorp onmogelijk. Er moesten gangen gegraven worden. Pas in maart dacht Koning Winter aan emigratie. 13 april was de eerste wedstrijddag. Blikfabrieken schonken gratis jubileum busjes. 5 mei bevrijdingsdag, estafette met geldprijzen. We verovereden drie eerste en één tweede prijs en de winnaars stortten de eerste in de kas. Lustrumcommissie benoemd. Eerste internationale contact. RODA A reisde met KZ 1 en KZ A in één bus naar België. Tegelfonds volgeboekt -straat gelegd. Jaap de Boer weer redacteur. Door een achterdeurtje wat meer papier op de kop getikt. Rodiaantje nu vier pagina’s. In oktober 1947 werden drie RODA huwelijken gesloten; Henny de Jong met Aat Schoen, Trien Havik met Jaap de Boer, en Tiny Spijkerman met Piet Klerk. Han de Jong vertrekt naar Curaçao. Trainer Looise zegt ons vaarwel. Jubileumcommissie verantwoord zich voor de eerste maal: f 187,50 in 1 bons, prima.