1956

Ondanks de koude gaan de werkzaamheden aan het clubhuis door. Het terrein aan de van Waertstraat om beurten zwembad en kunstijsbaan. Sjim Alphenaar leverde het kostuum van de koningin in. Tien duizend liters van het A-veld gepompt. De RODA bus wordt met koper en zilver gevuld. Poolverkoop tot 400 gestegen. Johan Snijder naar zee. Na Zwitserland nu reis naar Tirol Veel Rodiaanen in ijstochten, zelfs in Zuid Holland reden Blauw-witten. Schaatskampioenschappen op de weelsloot; Trien Mooy en Jan van Drunen winnaars. Mannen van de Heide Mij aan het veldwerk. Alle clubhuisbouwers uit de vorstverlet. “Operatie Droog” slaagde door een ingewikkeld stelsel van goten en vernuftige dammen. Nieuwe PPC. Sjim Alphenaar secretaris. Gu Woudt wordt mevrouw Havik – Woudt en Ali Schoen mevrouw Stapel – Schoen. Jan Band kampioen mollenvanger. Knalfuif en officiële ontvangst van den met de Belgen. Eerste optreden van ons negerorkest. 2 juni historisch moment : OPENING CLUBHUIS. Het vijfde wint de Zilveren Molen. De jeugdploeg de Jan Visserbeker bij Groen Geel. Technicus Cor Stapel, doorzetter Jaap Schuurman en rekenkundige Jaap Tijmes DE grote mannen in clubhuisbouw. DETO aspiranten op bezoek. Puzzeltocht . Het tweede promoveert naar de reserve 1eklasse. Trien de Boer en Kees Havik vijfkampwinnaars. Marga Lagerwey en Gerrit Groot behaalden de jeugdtitels. Het terrein aan de parkstraat wordt verlaten. 2 september opening nieuwe sportterrein. Jaarvergadering brengt het afscheid van Jaap de Boer als secretaris. Hij wordt erelid. Terras op nieuwe veld in trek. PPC avonden; Evert Timme over de Jazz en Jan Cottaar tilde een sluiertip op van de tour de France.

14 dagen Tirol (een impressie)

Tiende dag (maandag)
Gelukkig weer eens de zon. Weliswaar was het niet warm maar de activiteiten konden buiten weer worden voortgezet. Er kwam een nieuwe trekpleister: de golfbaan. Kees en Siem Heynis verschenen zelfs op het bord van de topscoorders. Een andere groep ging de bergen in. Na verloop van een uurtje kwam de eerste groep terug. Jaap Schellinger had een beste jaap in zijn knie en Guus van Dalen en Anton Vink werden door wespen gestoken. Daar we op alles waren voorbereid werden ook deze patiënten weer snel op de been gebracht. Maar alles prepareerde zich deze dag op de avond. Een week tevoren was de Tiroleravond al besproken daar hier een geweldige animo voor is. We hadden er plaatsen vlak bij de vloer. Het werd een machtige avond vol Tiroler dans, zang en vrolijkheid. Alleen de consumptie was wat duur, maar daar wisten de slimme Rodiaanen wel raad mee. Ook onze leden werden in het festij betrokken. Ank de Vries kreeg zelfs een persoonlijke uitnodiging. Het was een speciale dans waarbij de andere “billenklappers” steeds om haar vochten. Het spel eindigde met de traditionele zoenpartij. Een beetje hardhandig vond Ank. Verloofde Klaas stond deze vrijerij maar stug aan. Maar ja, men moet nu eenmaal op deze zaken zijn voorbereid. Na afloop van de ‘Tirolerabend’ echte dansmuziek door een internationale band die alle genres speelde. Het was wat vol op de dansvloer maar dat mocht de pret niet drukken. Voor deze gelegenheid was het thuiskomstuur van 11 uur tot half één verlaat.

Elfde dag (dinsdag)
Na een natte nacht volgde een droge ochtend. Een heerlijke temperatuur bracht velen weer in badpak of zwembroek. Wederom werd een bergploegje geformeerd. Er waren mensen die er steeds maar niet genoeg van konden krijgen. Klaas Jongejans zijn film was vol en de reis was nog niet ten einde. Daarom werd er maar met de pet gecollecteerd. Chauffeur Theo kreeg een bekeuring in het centrum van St. Johann omdat hij zijn bus niet goed kwijt kon; 50 shilling boete. Het bedrag kwam er ook via de pet van Dick Smit die niet alleen als hoofddeksel in gebruik was. ’s Middags de bustocht naar de watervallen van Krimml. Een prachtige tocht met fraaie vergezichten. De waterval dondert in drie gedeelten naar beneden. Prachtig.