2005: Successen bij de jeugd!

Het nieuws begin 2005 wordt bepaald door de Tsunami die tweede Kerstdag 2004 heel veel slachtoffers veroorzaakte en enorme vernielingen meebracht in Azië. Maar ook bij Roda was het onrustig. De resultaten van Roda 2 waren dermate teleurstellend in de reserve derde klas dat de Technische Commissie van mening was dat er iets moest gebeuren. Een 4 tal routiniers werd van stal gehaald om Roda 2 voor degradatie te behoeden in de zaalcompetitie. Dit ging in overleg met trainer/coach en spelers. De spelers begrepen het maar vonden het natuurlijk niet leuk om de laatste 6 wedstrijden een deel van de speeltijd op de bank te zitten. Trainer/coach Rob van Nifterinck kon zich niet in de gang van zaken vinden en stapte op als trainer/coach.  Niettemin had de ingreep succes, want op een na werden alle resterende wedstrijden gewonnen. Trainer/coach Terence Schoolmeester verlengde zijn contract. Bij de start van het jaar 2005 stond Roda 1 boven aan in de tweede klas maar kon die positie niet vasthouden. In het begin van het jaar werd van mede kampioenskandidaat OKV verloren. Toch misten de Wessaners op een haar na promotie in de zaal.

De voorlaatste wedstrijd op het veld. Roda heeft nog 1 punt nodig voor behoud in de tweede klas op het veld. OKV (Oostzaan) door Roda verslagen op het veld met 12-11 wordt kampioen. Op de foto een verbeten Alexander Jongerius waar de wilskracht afspet

De voorlaatste wedstrijd op het veld. Roda heeft nog 1 punt nodig voor behoud in de tweede klas op het veld. OKV (Oostzaan) door Roda verslagen op het veld met 12-11 wordt kampioen. Op de foto een verbeten Alexander Jongerius waar de wilskracht afspat

De verwachtingen bij de start van de veldcompetitie 2005/2006 waren dan ook hoog gespannen. Misschien wel te hoog. Roda 1 had een matige start op het veld met o.a. een nederlaag tegen rode lantaarn drager ZKC. De eerste helft veld werd afgesloten met een zware nederlaag tegen kampioenskandidaat OVVO. De chemie tussen de spelers van Roda 1 en trainer/coach Terence Schoolmeester leek na bijna 2 1/2 jaar uitgewerkt. Alle partijen vonden het beter uit elkaar te gaan. Het vertrek van Terence werd gezamenlijk bekend gemaakt door Terence, TC en bestuur aan de  selectie. Arno Heermans en Milco Dubbeld gingen als tijdelijke vervangers optreden. Gelukkig kon de TC al na 2 weken een nieuwe trainer presenteren Robert Luttik van Groen Geel. Hij was 35 jaar en had onder meer ZKV 4 jaar en Groen Geel 1 ruim 2 jaar, onder zijn hoede gehad.

Robert Luttik (in 2015 weer trainer/coach Groen Geel 1) volgt Terence Schoolmeester op.

Robert Luttik (in 2015 weer trainer/coach Groen Geel 1) volgt Terence Schoolmeester op.

Ook 2 korfbaliconen ontvielen ons. Gert Benecke kwam na een langdurige ziekte al op 62 jarige leeftijd te overlijden. Hij had verschillende jeugdteams begeleid, had deel uitgemaakt van de Jeugdcommissie, maar was de laatste jaren vooral bekend van de wekelijkse klaverjaswedstrijden die hij jarenlang had georganiseerd. Die klaverjasdrives werden gespeeld in competitieverband met jaarlijks wel rond de 40 deelnemers. Een andere trieste gebeurtenis was het overlijden van Jaap de Boer, ook wel genoemd de burgemeester van Westzaan, op 87 jarige leeftijd. Er was bijna geen vereniging of activiteit waar hij niet bij betrokken was. Hij was wethouder, oprichter van de Wessaner, oprichter van de Westzaanse Gemeenschap en nog talloze andere zaken. Tijdens zijn actieve leven was hij directeur van woonzorg complex Lambert Melisz. Bij Roda was hij erelid en bekend als de heroprichter van de club in 1940, organisator van kampeerweken, jarenlang redacteur van het clubblad en 40 jaar korfbalredacteur bij het dagblad De Typhoon. Zijn wekelijkse rubriek “Door de Mand” was vermaard binnen en buiten de korfbalwereld. 

Op korfbalgebied deed de jeugd van zich spreken: verschillende teams speelden eerste klas en de D1 had zelfs het vooruitzicht om hoofdklasse te spelen. De A1 miste op een haar na het kampioenschap in de zaal maar wist op het veld alsnog kampioen te worden in de tweede klas door een 8-11 zege op Meervogels A3. Dubbel feest voor trainer/coach Wibo Valkenburg die in de week daarvoor net vader was geworden van dochter Mila.

We hadden op dat moment een van de sterkste lichtingen jeugdspelers van de afgelopen decennia.

De volgende teams werden kampioen dat jaar. De F1 werd kampioen door een 0-1 overwinning op Groen Geel. Spelers van de F1: Nicky, Sam, Selena, Naomi, Gerben, Hidde, Iris en Soraya. Iris maakt de winnende treffer. Ook de A2 en de D1 worden kampioen. Van de A2 hebben we geen spelersnamen, maar van de D1 wel die met 3-4 bij Ados wisten te winnen: Stacey, Froukje, Jordy, Ezra, Cathy, Rebecca, Dennis, Jannus en David. De laatste maakte de winnende treffer. Trainers/coaches waren: Vera Kelder en Maarten Pauw. De D1 zou hiermee naar de hoofdklasse kunnen promoveren. Uiteindelijk gaat dat niet door omdat, volgens ons (red.), de hoofdklasse geen halve competitie kende. Ook de E1 wordt kampioen gedurende eerste helft veldseizoen door een 12-0 overwinning op ZKC.

Het Roda bestuur is boos op De Brandweer i.v.m. tegenstrijdige regelgeving. Op 4 maart 2004 verlangt De Brandweer dat de nooduitgang altijd vergrendeld moet zijn om de nieuwe Gebruikersvergunning te krijgen. Op 18 mei 2005 komt er echter een oekaze van De Brandweer waarin men verwijst naar een art.1: “een (nood)uitgang moet altijd eenvoudig te openen zijn”. Het bestuur reageert schriftelijk naar De Brandweer met een verwijzing naar de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse zaken De Gucht die zei: “Nederland is in verwarring’………! En dan te bedenken dat zo’n gebruikersvergunning 800,- euro aan leges kost.

Jeugd Commissie voorzitter Paul van den Bergh was druk in Assendelft-Saendelft. De school Octant ging alvast meedoen aan het Roda Schoolkorfbal toernooi na een training van Leon Simons, Vera Kelder en Adse de Graaf. Bij de school Ayundo werd ook een succesvolle clinici gegeven. Ook was Paul druk bezig om de contacten met de ouders van onze jeugdleden aan te halen. Er was een speciale werkgroep “Ouders Graag Gezien” in het leven geroepen met: Maartje Kat (trainer E1), Ellen Vlottes (JC), Anneke Sman (ouder), Gerrit Jan Kat en Paul zelf. Op de eerste bijeenkomst waren maar liefst 30 ouders. Ieder team kreeg een contactouder die de communicatie met de andere ouders van het team zo nodig moest helpen ondersteunen.

Op 10 april werd het nieuwe elektronische scorebord in gebruik genomen. De openingshandeling ging niet vlekkeloos omdat het doek bleef hangen. De bewoners van Lambert Melisz vonden de opstelling van het bord niet goed, omdat zij vanuit hun woningen het scoreverloop niet konden volgen. Sponsors van het elektronisch scorebord waren de Rabobank, de Stichting Vrienden van WKV Roda en de Oud Papier commissie. Ter gelegenheid van de opening werd een ballonnenwedstrijd gehouden, die door Rebecca Hilbers werd gewonnen met een ballon die bij het plaatsje Reuse terecht kwam bij de Belgisch/Nederlandse grens.

De in gebruik name van het nieuwe elektronische score bord. De openingshandeling verliep niet helemaal vlekkeloos

De in gebruik name van het nieuwe elektronische score bord. De openingshandeling verliep niet helemaal vlekkeloos

Het voorgenomen subsidiebeleid bleef de gemoederen in de sportwereld ook flink bezighouden. Roda zou tussen de 10.000 en 15.000 euro mislopen omdat niet spelende leden in de gemeentelijke statistieken niet langer meetelden. Uiteindelijk besluit het bestuur een Brandbrief te sturen naar alle leden van de gemeenteraad. Dat droeg bij tot een bijstelling van het besluit van de Raad. In de regelgeving kwam de zinsnede dat voor verenigingen in kleine dorpskernen met een belangrijke (maatschappelijke) functie een uitzondering kon worden gemaakt.

Voorzitter Age Knossen wordt geïnterviewd door de toen nog bestaande Saense Sportkrant over hoe hij tegen de ontwikkelingen in de Zaanse sportwereld aankijkt en Roda in het bijzonder. Ook het subsidiebeleid kwam natuurlijk langs. Journalist Nico van den Broek ziet steeds weer aanknopingspunten met het net geformuleerde Middellange termijn Plan van Roda 2005-2010. Met name het onderdeel Boeien en Binden van leden komt langs.

In 2005 worden door Roda ook de eerste kunststofkorven aangeschaft in eerste instantie voor de 4 wedstrijdsport teams. Voordat tot aanschaf wordt overgegaan koopt Roda in het voorjaar nog, vermoedelijk de laatste 2 in Nederland gemaakte, rieten manden ter vervanging van de “schepmanden”.

Gerrit Jan kat krijgt uit handen van de voorzitter van het Geertje Visser Schoen Fonds, Wouter Veenis de zilveren speld voor zijn verdiensten voor Roda. Zo was hij 2 maal jeugdvoorzitter, waarbij een sterke ledengroei bij de jeugd plaats vond, 2 maal bestuurslid, heeft hij met succes verschillende jeugdteams getraind, jarenlang in de redactie van het clubblad gezeten en is hij scheidsrechter  geweest waarbij hij de te fluiten wedstrijden op de fiets bezoekt.

De vereniging besluit het achterstallige schilderwerk aan de buitenkant van het clubgebouw in de zomer aan te pakken. Aannemers- en Metselbedrijf Cees van Dijk is bereid gedurende een aantal weken een grote steiger aan Roda uit te lenen. Boei delen worden vervangen en ramen worden opnieuw gekit. Het clubgebouw wordt aan 3 kanten opnieuw geschilderd door de Meester schilders Rob den Os en Fred May, gezel Cor Sluijs en de leerling schilder Arno Heermans, Wouter May, Onno Hos en Age Knossen.

Na het schilderen van het clubgebouw worden plannen gemaakt om na het veldseizoen een nieuwe materiaalberging te plaatsen op het veld in natuurlijke kleuren te bouwen, van 40 m2, met een luifel/veranda. De laatste kan gebruikt worden om stoelen en tafels op te bergen als er niet gespeeld wordt. De materiaalberging dient ter vervanging van een houten container aan de zijkant van het veld die op instorten staat. De Febo en de Stichting Vrienden van WKV Roda/Club van 100 zijn bereid om de nieuwe materiaalberging te sponsoren.

Ellen Vlottes stopt met haar bestuurswerkzaamheden. Ook secretaris Lida Visser kondigt volgend jaar haar vertrek aan. Lida zorgde met haar bijdragen “Van de Bestuurstafel” altijd voor een hele goede communicatie met de leden. De nieuwe functiebeschrijvingen van de  commissies komen beschikbaar in een losbladig systeem. Ook het nieuwe Huishoudelijk Reglement wordt in de algemene ledenvergadering goedgekeurd. Op de ledenvergadering stopt Mike Juffermans als voorzitter van het JAC. Hij was een geweldige animator en inspirator van vele druk bezochte JAC activiteiten. Zo organiseerde het JAC weer een Dart toernooi voor 3 leeftijdscategorieën. Froukje Kat, Erik Duisdecker en Pieter Pauw werden tot beste gooier gekroond.

De Brandbrief aan de leden van de gemeenteraad over het nieuwe subsidiebeleid. De brief had effect, het beleid werd bijgesteld.

De Brandbrief aan de leden van de gemeenteraad over het nieuwe subsidiebeleid. De brief had effect, het beleid werd bijgesteld.

Dan de Playbackshow. In de jury een aantal zwaargewichten: Bregje Kat, Wibo Valkenburg en Gerco Langelaan. Presentatie natuurlijk weer Mark Jan Fray. De eerste prijs werd gewonnen door de formatie Chipz met one, two, three. Achter Chipz gingen schuil: Soroya IJdel, Hidde Pettinga, Iris van der Eng en Gerben Molenaar. De originaliteitsprijs ging naar Queen met Bohemian Rhapsody bestaande uit Wander van der Loo, Pieter Pauw, Age Knossen en Bert van Leeuwen. Als toegift kreeg het publiek nog een onverwacht optreden van een behaarde Tina Turner (Jelmer) die met een hels helikopter geluid op het Roda veld landde en het fantastische nummer “Simply the best” playbackte.

Ook besluit de Algemene ledenvergadering  tot het installeren van een zogenaamde Vertrouwenscommissie. Niet dat er klachten waren, maar bestuur en leden vinden dat er een dergelijke commissie moet komen voor het geval dat. Het bestuur wil ook graag overgaan tot een velddienst, niet om het gravel aan te harken, maar om te zorgen voor een goede gang van zaken op en langs het veld. M.a.w. om de rol van gastheer goed in te vullen. Verder wordt Henk Jongewaard de nieuwe veldconsul ter opvolging van Dirk Mulderij die na 25 jaar  besloten heeft te stoppen met veldkeuringen.

Verder worden de volgende jubilarissen gehuldigd: Gerit Groot (50 jaar lid), Arno Heermans( 25) en Chris Andersen 25 jaar lid.

Gerrit Groot volgt verder Jan Heermans op in de Oud Papier Commissie. Milco Dubbeld wordt Clubman van het jaar gezien zijn intensieve bemoeienissen met Roda 1 en 2 de afgelopen 2 jaar ten gevolge van trainers wissels of zelfs het ontbreken van trainers. Karin Rijks wordt aangetrokken voor de medische verzorging van de selectie. Roda gaat voor de ledenadministratie over op het programma Sportlink van het KNKV. Klaas Pelgrim gaat senioren 3 en 4 trainen en Roda 3 coachen.

Bella Vista Vastgoed BV wordt de nieuwe sponsor van Roda 3 en schenkt het team een nieuw tenue.

Het kampeerweekend is zeer geslaagd qua sfeer en gezelligheid maar ook sportief. De A1, A2, B1 en C1 komen allemaal met een beker terug. Hiermee wordt nog eens bevestigd dat de Roda jeugd dat jaar een heel goed niveau had. Er komt een nieuwe TJC die voor de uitdaging staat dit niveau vast te houden. In de TJC komen: Gerrit Jan Kat, Bert van Leeuwen, Edwin Molenaar, Ingrid Pettinga en Annigje Kat ter opvolging van Jan Bakker, Age Knossen en Joris Theewis.

Met de Rabobank Zaanstreek, als opvolger van de Rabobank Westzaan, wordt weer een nieuw sponsorcontract overeen gekomen. Bij de ondertekening benadrukt Rabobank directeur Ton van Roon het belang van Roda voor de lokale gemeenschap en dat de Rabobank dat graag wil ondersteunen.

Lex Kaper, hoogleraar Sterrenkunde aan de UvA, neemt de leden van de Club van 100 mee naar de geheimen van het Heelal, de Sterrenkunde en de ruimte reizen. Ook laat hij fraaie shots zien van de grootste telescopen, in de droogste woestijn ter wereld in Chili, die van groot belang zijn voor het onderzoek van ons Zonnestelsel.

De recreanten worden tweede op een toernooi in Krommenie (het Gordijnhal toernooi ? red.). Ook deze gladiatoren mogen hier wel een keer genoemd worden: Ank Beerling, Carla van den Broek, Leida Grimbergen, Martha Reklitis, José Ekkerman, Irma Kemna, Peter Beerling, Han Bijsterbosch, Hans Duisdecker, Herman Fris, Gerrit Groot en Bert Tuyn. Trainer/coach Cor de Jager. Nog meer recreanten nieuws: de Sinterklaas Vierkamp wordt gewonnen door Frank van der Beek en bij de dames Jeannet Bijsterbosch.

Aan het eind van het jaar geeft het bestuur de vereniging een aantal rapportcijfers in het clubblad op basis van de ambities in het middellange termijn plan. Conclusie: we “gaan over” naar het nieuwe jaar met bijna allemaal voldoendes, maar we krijgen één taak mee: ledengroei

En wie werden er dan wel lid in 2005: Merel Pot, Sharon de Jong, Jelmer Sman, Christa Dal, Bianca Kooyman (afkomstig van Watervliet), Ilse Neuman, Irma Kemna, Ingrid Neuman en Arie Abbing.

Dit waren de belangrijkste Roda gebeurtenissen in ruim 2200 woorden.

Redactie Roda Nieuwsflitsen