2007: aanleg kunstgrasvelden!

Na 4 jaar lobby werk door onder meer Roda was het in 2007 zover. De gemeenteraad van Zaanstad ging op 22 januari 2007 akkoord met de aanleg van 6 kunstgrasvelden, waarvan 1 voor Roda. Het Roda bestuur had verschillende keren aan de gemeente laten weten geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de stofwolken bij droog weer (Arbo) en het grote risico op blessures bij glijpartijen (als het regende). Je kon dus eigenlijk zeggen dat korfbalvelden op gravel onder veel weersomstandigheden  een slechte oplossing zijn. Daarnaast zou op kunstgras het spel sneller en aantrekkelijker worden. Namens de vier verenigingen kwam Roda met een Persbericht. Roda vond overigens een veld te weinig omdat men problemen voorzag met het inplannen van de jeugdwedstrijden op zaterdag en de trainingsavonden. Al snel ontstond het idee bij het bestuur om een extra jeugdveld aan te leggen. Bij de aanleg van 1 kunstgrasveld zou er immers een strook gravel onbenut blijven, dit zou een lelijk gezicht geven. Misschien konden we t.z.t. mee liften met de werkzaamheden voor het hoofdveld, waardoor de investering voor het jeugdveld zou kunnen meevallen (meevaller begroot op 25.000,-). De gemeente stelde voor de 6 aan te leggen korfbalvelden een budget van 900.000,- beschikbaar ex-btw. Dat is 150.000 voor een volledig veld en pakweg de helft daarvan (75.000,-) voor een jeugdveld. Roda had zelf nog 30.000 euro in kas uit een voorziening ter vervanging van het gravel. De rest moest via fondsenwerving ingezameld worden. Er werd een mooie informatieve brochure gemaakt door de Stichting Vrienden van WKV Roda.

De brochure die door de Stichting Vrienden van WKV Roda gemaakt is om sponsors te interesseren voor het investeren in een jeugdveld voor Roda.

De brochure die door de Stichting Vrienden van WKV Roda gemaakt is om sponsors te interesseren voor het investeren in een jeugdveld voor Roda.

De Vrienden maakten deze brochure om de strikte scheiding te benadrukken tussen exploitatie (vereniging)  en de geldwerving via de Stichting Vrienden van WKV Roda. In de informatiebrochure stond onder meer: een omschrijving van de plannen, wat en wie is Roda, wat doet de gemeente Zaanstad, waarom moet er een jeugdveld bij op kosten van Roda, de financiële onderbouwing en de wijze van financiering.  En natuurlijk de tegenprestatie van de vereniging in de vorm van sponsorpakketten. Het bestuur van de Stichting Vrienden van WKV Roda wist de steun te krijgen van een  “zwaar comité van aanbeveling”, met de directeuren van beide basisscholen , de voorzitters van de Westzaanse Gemeenschap en Dorpscontact en de voorzitter van de Ondernemerskring Zaanstreek (OZ). Het werd een race tegen de klok, de gemeente wilde namelijk in de zomer van 2007 al met de aanleg beginnen en dat bij 4 verenigingen tegelijk! De leden vergadering van Roda wordt in maart uitgebreid geïnformeerd over de plannen, helaas is het vereiste quorum niet aanwezig en is een tweede ledenvergadering noodzakelijk. Deze vergadering gaat in mei met algemene stemmen akkoord met de plannen. De volgende besluiten worden genomen:

  • Toestemming voor de oprichting van een Stichting Beheer Roda Sportcomplexcomplex die een huurcontract zal aangaan met de gemeente en tevens opdrachtgever wordt voor de aanleg van het jeugdveld. Deze stichting zal het veld in gebruik geven aan toekomstige gebruikers. De stichting kan de BTW op de investering terug vragen.
  • Bestuursleden aan te zoeken voor de Stichting Beheer Roda Sportcomplex.
  • De waarde van de verbouwde opstallen van de vereniging Roda over te dragen aan de Stichting Beheer Roda Sportcomplex en deze hiervoor een achtergestelde lening te geven.
  • De Stichting Beheer Roda Sportcomplex het Recht van Opstal krijgt van de gebouwen op het Roda complex van de gemeente Zaanstad. Dit is indertijd bij de privatiseringsoperatie nooit goed geregeld met het 1 jarige huurcontract.
  • Ook de nieuwe materiaalberging hierin mee te nemen voor 8.000,- extra.
  • Het bestuur van Roda te machtigen een overeenkomst te sluiten met de stichting voor “het gelegenheid geven tot sportbeoefening”.
  • Energiecontracten e.d. over te zetten naar de stichting.
  • De Stichting Beheer Roda Sportcomplex opdracht te geven tot de aanleg van een kunstgrasveld voor de jeugd.
  • Bij eventuele opheffing van de Stichting Beheer Roda Sportcomplex in de toekomst komt een eventueel batig saldo ten gunste van de vereniging Roda.

Ook wordt er een (tijdelijke) commissie Begeleiding Aanleg Kunstgras in het leven geroepen, vooruitlopend op het formeel oprichten van de laatste stichting, bestaande uit: Rob den Os, Fred May, Arno Heermans, Pieter Pauw en Age Knossen.

De fondsenwerving loopt voortvarend (bij het aan te leggen kunstgrasveld voor de jeugd zal een bord komen met vermelding van de namen van alle sponsors), zeker als de Stichting Vrienden van WKV Roda van de Oud Papier Commissie 5.000,- euro,  het VSB Fonds 9.000,-  euro en van het Schipholfonds 7.500,= toegezegd krijgen.

De Stichting Vrienden van WKV Roda ontvangt 7.500,- euro van het Schipholfonds. Op de vliegtuigtrap van de Dakota neemt voorzitter Age Knossen de cheque in ontvangst.

De Stichting Vrienden van WKV Roda ontvangt 7.500,- euro van het Schipholfonds. Op de vliegtuigtrap van de Dakota neemt voorzitter Age Knossen de cheque in ontvangst.

Ook gaf de Stichting Vrienden van WKV Roda  een obligatie lening uit van 5.000,- euro uit met een jaarlijkse uitloting van 10%. In het 6e tot en met het 10e jaar wordt 3,5% rente uitgekeerd. Ook het regionale en plaatselijke bedrijfsleven en regionale stichtingen hielpen de Stichting Vrienden van WKV Roda met  (soms forse) bijdragen. Na een half jaar stond de teller op rond de 60.000,- euro exclusief de 30.000 die de vereniging beschikbaar had als voorziening. Ook het “Dorpscontact” stelde 5.250,- beschikbaar voor het plaatsen van speeltoestellen.

De aanleg van de kunstgrasvelden zal verzorgd worden door het Aannemersbedrijf Heijmans uit Arnhem.

Het voorblad van maandblad De Wessaner na de in gebruik name van de kunstgrasvelden.

Het voorblad van maandblad De Wessaner na de in gebruik name van de kunstgrasvelden.

Roda doet voor de start van de werkzaamheden een mailing bij de bewoners in de buurt. Dat is maar goed ook want er moeten tientallen vrachtwagens af en aan rijden om “tientallen jaren gravel af te voeren”. De aanleg van de kunstgrasvelden krijgt met tegenslag te maken. Gezien de zachte ondergrond bij Roda moet er als enige vereniging bij de aanleg met Argex kleikorrels gewerkt worden. Pas na de vijfde keer keurt het keuringsinstituut ISA de aan te brengen kleikorrels goed. Ook waren de lichtmasten niet goed geplaatst waardoor er nog 2 extra armaturen voor het jeugdveld bij geplaatst moesten worden. Het heeft tot gevolg dat de velden niet klaar zijn bij de start van de competitie. Gelukkig kunnen we terecht bij vvv Westzaan, bij korfbalvereniging Groen Geel en bij Bakker en Molenaar Verpakkingen voor de trainingen. Maar uiteindelijk is het zover op zaterdag 22 september 2007, na de laatste weken nog het nodige extra werk te hebben gedaan.  Zo moest er nog een voorplein aangelegd worden met drainage, een extra hekwerk rondom voor de kind veiligheid. Ook moesten er nog een 20 tal bomen gekapt worden op het eind van het complex die aangetast waren door zwam maar ook teveel bladoverlast zouden geven voor een kunstgrasveld. Bij het kappen was er nog een enkele verontruste overbuur, in de nieuwe wijk, die zich afvroeg of we wel een kapvergunning hadden. Natuurlijk hadden we die.

Uit weekblad De Zaankanter. De Roda jeugd na de clinic van Herman de Gunst (trainer), Marc Broere, Kim Cocu (allen Blauw Wit Amsterdam) en Mirjam Maltha van Fortuna Delft.

Uit weekblad De Zaankanter. De Roda jeugd na de clinic van Herman de Gunst (trainer), Marc Broere, Kim Cocu (allen Blauw Wit Amsterdam) en Mirjam Maltha van Fortuna Delft.

De openingsdag had het volgende programma een clinic voor de hele jeugd met Blauw Wit trainer Herman de Gunst en de spelers Kim Cocu en Marc Broere (Blauw Wit) en Mirjam Maltha van Korfbal League vereniging Fortuna. De jeugdcommissie organiseerde ook nog een sponsorschiet toernooi op de openingsdag die 1207,- euro opleverde. Na de clinic volgde een receptie voor 80 genodigden: sponsors, leden en besturen van (sport)verenigingen. Voor de receptie opende Ronald Ootjers, wethouder Sport, het complex door het sponsorbord te onthullen.  ’s Avonds groot feest met de band First Choice.

 

Sportief

Wat gebeurde er nog meer in 2007. Aan het begin van het jaar verlengden Robert Luttik en Erwin Horak hun contract als trainers/coaches bij Roda 1 en 2. Erwin was alleen trainer. Dit ondanks de wat tegenvallende sportieve prestaties, maar het bestuur had alle vertrouwen in dit trainersduo. Niettemin ging de TC wel een gesprek aan met de selectie, Roda 3 en het bestuur. Centrale vraag: waarom kunnen wij onze sportieve ambities niet waar maken tot op heden? Er kwam een hele waslijst met suggesties om het beter te doen. Op korte termijn had dit nog geen effect, zowel in de zaal als op het veld moest Roda 1 strijden om uit de degradatie zone te blijven. In de zaal lukte dit door Swift met 10-11 te verslaan en op het veld stelde men het tweede klasser schap veilig door Sporting West met 14-9  aan de zegekar te binden. Sporting west degradeerde door deze nederlaag. Bij winst had men nog recht gehad op een beslissingswedstrijd tegen Roda. Roda 4 werd wel (weer) kampioen en bij de jeugd werden de D1 kampioen (2006/2007) en  de E1, de E2 en de C2 werden de eerste helft veld kampioen van het seizoen 2007/2008. Van de E1 hebben wij de voornamen Nynke, Sharon, Ilse, Amber, Eline, Stan, Koen, Jonne, Maas, Remco en Lars. Trainer: Tim de Beer en coach Ed Havik. Ook de namen van de E2 hebben we: Melanie, Thalia, Evert, Quincy, Nadine en coach Marsha Riet. Roda 3 wordt overigens door een tekort aan dames aan het begin van het nieuwe seizoen niet ingeschreven voor de competitie.

Aan het eind van het jaar lijkt het trainersduo Luttik/Horak het lek met de selectie boven te hebben. Overigens wordt Roda 2 succesvol gecoacht door Marja de Graaf en Bert Tuyn. Roda 2 wordt ongeslagen Kerstkampioen met 10 punten uit 5 wedstrijden (OKV 2 staat tweede) en Roda 1 staat gedeeld tweede met 8 punten uit 5 wedstrijden samen met Triaz 1. OKV 1 staat ongeslagen boven aan met 10 uit 5. De voorzitter zegt in het Kerstnummer 2007 dan ook wordt het in 2008 Roda of OKV?

En verder….

Er is in februari weer een Dart toernooi. Ondanks de wereldtitel van Barney in 2007 slechts 16 deelnemers, terwijl dat in het verleden tussen 40 en 50 lag. Bij de jeugd ging de finale tussen Kees en Jordy, met Jordy als winnaar. Bij de oudere jeugd/senioren ging de finale tussen Bert the Lion en Niels Duisdecker. Hoe kon het anders, winst voor The Lion. Bij de dames was Shanna de sterkste.

Ook zorgt het JAC voor een Party Night met naast Rodianen veel deelnemende KZ-ers. Maarten Hos sr. en Dirk Mulderij winnen het Paaskoppel Klaverjassen. Roda doet mee aan de dag van de balsport voor de supermarkt van Deen in Assendelft. Op het eind van het jaar verzorgde het JAC weer een disco. Het JAC werd boos op een aantal jonge deelnemers die meer buiten het clubgebouw waren dan bij de disco. Voorlopig geen disco meer voor de jongste jeugd van het JAC. De oudere jeugd ging wel goed.

In de Playbackshow dit jaar 13 deelnemende teams en maar liefst 4 jury leden: Anneke Vlot, Ed Blaauw,  Luzan Veenendaal en Guda Tuyn. Presentatie natuurlijk Mark Jan Fray. Licht: Gert Jan Molenaar en Jamie Bank van de Herleving. Winnaars Kimberley Gerssen en Adse de Graaf met een nummer van “Ome Henk”. De Originaliteitsprijs ging naar Paul van den Bergh als André van Duin met “Als je huilt”.

Het seizoen 2006/2007 wordt afgesloten met een BBQ waarbij de vrijwilligers binnen Roda centraal staan. De vereniging biedt hen de BBQ aan. En de vrijwilligers van het jaar worden: de leden van het JAC!

Bestuurswisselingen: Onno Hos treedt af als penningmeester, hij heeft onder meer de administratie opnieuw opgezet en geautomatiseerd. Marjo Scheffer stopt als wedstrijdsecretaris maar blijft wel in het bestuur. Arjan Hilbers komt in het bestuur als penningmeester. Bij de Algemene ledenvergadering worden de vrijwilligers van de aanleg van de kunstgrasvelden nog eens even in het zonnetje gezet. Speciaal de geldwervers, de drainage en betegelaars van het plein, de boomkappers, de schoonmakers, de reclameborden plaatsers: Maarten Hos sr., Fred May , Rob den Os, Arjan Hilbers, Gerrit -Jan Kat, Arno Heermans, Wouter May, John Gerssen, Luzan Veenendaal en Age Knossen sr.

Gerrit Jan Kat legt om hem moverende redenen bij het begin van de algemene ledenvergadering alle functies binnen de vereniging neer. Alice Nieuwendijk wordt in dezelfde vergadering gehuldigd voor haar 25 jarig lidmaatschap. Rob en Helen den Os worden tot Clubman en Clubvrouw benoemd. Rob omdat hij zeer actief betrokken was bij alle verbouw werkzaamheden van de afgelopen jaren en Helen is al jarenlang de sterkhouder van de kantinecommissie. Financieel is het afgelopen seizoen een klein verlies geleden van 896,- (het seizoen daarvoor was dat 5.018,-). De nieuwe penningmeester presenteert ook alvast een voorlopige openingsbalans waarbij de waarde van het verbouwde onroerend goed voor een bedrag van 110.447,- zal worden overgedragen aan de Stichting Beheer Roda Sportcomplex waarbij gelijktijdig een achtergestelde lening aan deze stichting zal worden verstrekt.

Het clubhuis wordt in 2007 ook aangesloten op het diepriool.

Ook is het bestuur van Roda akkoord met de opzet van een Welpenstructuur voor kinderen van 3 tot 5 jaar, te starten begin 2008.

Gerrit Groot speelt op het Apollo toernooi samen met klein dochter Desiree in een vak. Hans Duisdecker en Leida Grimbergen winnen de Vierkamp bij het recreanten toernooi begin december.

Roda komt weer in de top 10 van de scheidsrechter ontvangst terecht met een score van 8.01.

De vijfkamp bij de jeugd wordt gewonnen door Amber Vromans en Hidde Pettinga en bij de oudere jeugd door Cathy Bokhorst en Jordy Vromans.

Ook wordt er een fietstocht rond het IJsselmeer aangekondigd van 307 kilometer, de tocht der tochten,  in het jubileum jaar 2008. Eind 2007 waren er al 20 aanmeldingen.

Het kader probleem voor jeugdtrainers en voldoende (senioren) scheidrechters, beoordelaars en begeleiders is nog steeds niet opgelost.

Het bestuur van de Stichting Beheer Roda Sportcomplex doet een oproep voor de opzet van een wekelijkse werkersgroep voor het clubgebouw en de veld accommodatie.

Het Kerstkoppel Klaverjas toernooi wordt gewonnen door de dames Van der Loo en Jongwaard.

Nieuwe leden

In 2007 veel nieuwe leden, ongetwijfeld aangetrokken door de fraaie accommodatie. Wij komen de volgende namen tegen: Rowana van der Steen, Kayke Bouman, Rosalin Weenink, Sven de Jong, Thierry Doorn, Jonne Wierenga, Nynke Kabal, Amy Doorn, Kees Benecke, Tijmen Molenaar, Maaike Pitt, Roozemarijn Danger Gonsalves, Vera van der Wal, Evert Woud, Quincy Lawalata, Amber Vromans, Melanie Berends, Nadia de Groot, Thalia Rhijnsburger, Celeste van Westrop en Eline ter Linden.

Aan het eind van 2007 wordt het complete feestprogramma gepubliceerd voor het jubileumjaar 2008 waarbij de vereniging 90 jaar bestaat. Lees het verslag over 2008….!

Redactie Roda Nieuwsflitsen