Aankondiging: Algemene ledenvergadering

Het bestuur van WkV Roda nodigt u (alle leden (senioren/junioren), ereleden, leden van verdienste en ouders/verzorgers van jeugdleden) van harte uit om naar de Algemene ledenvergadering van Wkv Roda te komen. De vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 13 oktober 2023 om 20:00 uur in ons clubgebouw de Kemphaan.
Tot dan!