Aanloop naar nieuwe teamopstelling.

Elk jaar staat de TJC & JC weer voor de klus om de teamopstelling voor het aankomend seizoen in orde te maken. Wij willen u ervan op de hoogte stellen dat de start daarvan gemaakt is. Een misschien wel iets complexere start dan de afgelopen jaren omdat er vanuit de KNKV een wijziging in de leeftijdsgrens plaats vindt.

Met ingang van het nieuwe seizoen word de peildatum van 1 januari gehanteerd. Voorheen was dit 1 oktober. Dit betekent dat we voor het seizoen 2017-2018 moeten kijken naar de leeftijd van het kind op 1 januari 2018. Voor dit huidige seizoen (2016-2017) keken we nog naar de leeftijd van het kind op 1 oktober 2016. Tussen deze twee peildata zit 15 maanden. Spelers die tussen 2 oktober t/m 1 januari jarig zijn, zijn dan volgens de telling 2 jaar ouder geworden.

Aan de leeftijdscategorieën F t/m A wordt een minimale, maximale en gemiddelde leeftijd gehanteerd waar wij ons met de teamopgave aan moeten houden. Door deze verschuiving van de peildatum kan het zijn dat dit zodanig invloed heeft op de leeftijd van het kind of van een (deel van een)  team, dat wij kinderen wellicht eerder naar een andere leeftijdscategorie moeten doorschuiven. Voorheen was het over het algemeen gebruikelijk ongeveer twee jaar in een categorie te spelen. Nu kan het zijn dat een kind nu al na één seizoen in een categorie doorschuift naar de volgende categorie of dat dit voor het seizoen 2018-2019 het geval is.

Wij gaan er ons best weer voor doen om een mooie teamopstelling voor 2017-2018 te maken!

De TJC & JC