Aanvoerders, trainers, coaches: materiaal (laten) opruimen!

Willen jullie er op toezien dat het materiaal na trainingen en wedstrijden wordt opgeruimd. Het resultaat van deze week: woensdagmorgen nog 3 ballen op het veld, donderdagmorgen nog 5 ballen. Zondagmorgen stond al het buitenmeubilair nog op Roda plein. Waarom moet dat meubilair, ook al is het maar hard plastic, onder de veranda gezet worden? Omdat dat meubilair net schoon gemaakt is voor alle toeschouwers bij thuiswedstrijden!

 

Jij wilt toch ook op een schone stoel zitten zonder vogelpoep…!

Wij hebben geen veldienst, geen terreinknechten, geen kabouters, nee niets gaat vanzelf….. en dat geldt ook voor Roda. Zelfwerkzaamheid stellen we erg op prijs!

Zeker de trainers, coaches en aanvoerders van de laatst trainende of spelende teams verzoeken wij hier alert op te zijn.

Het bestuur