Alcoholbeleid WKV Roda

WKV Roda wil voor een gezonde sportomgeving zorgen, daarom worden de wettelijke regels voor het gebruiken en schenken van alcohol actief gehandhaafd. We merken dat de verleiding voor jongeren om aan alcohol te komen soms nog groot is en dat niet alle volwassenen helemaal beseffen, dat de regels echt zijn aangescherpt. En daarom willen we nogmaals op de regels wijzen.

Regels voor het gebruiken en schenken van alcohol bij WKV Roda:

 • Er wordt geen alcohol verstrekt / verkocht aan jongeren onder 18 jaar. Bij verkoop van alcohol aan jongeren worden ID en leeftijd gecontroleerd.
 • Het is verboden om alcohol te kopen voor jongeren onder de 18 jaar, of om het aan hen door te geven.
 • Er wordt geen drank (meer) geschonken aan personen die zichtbaar onder invloed zijn.
 • Tijdens feestjes wordt er geen drinken (glazen, flesjes, blikjes) mee naar buiten genomen.

Nix onder 18; geen ID = geen alcohol

De gemeente Zaanstad controleert regelmatig of sportverenigingen zich aan de Drank en Horecawet houden. Er worden mysterieshoppers ingezet om te toetsen of het ID en de leeftijd goed worden gecontroleerd bij de verkoop van alcohol. Als overtredingen worden geconstateerd kan en zal de gemeente de vereniging straffen met stevige boetes. Ook het intrekken van de horecavergunning of het sluiten van het clubhuis is niet ondenkbaar.

De handhaving is bij WKV Roda een gezamenlijke verantwoordelijkheid van spelers en teams, coaches en teamleiders, supporters (incl. ouders), bestuur en bardienst vrijwilligers. Ieder heeft daar in zijn rol.

 Spelers en teams:

 • Spelers jonger dan 18 jaar is het verboden alcoholhoudende drank bij de club te drinken.
 • Teamgenoten (of teambegeleiders) mogen geen alcohol bestellen voor spelers, jonger dan 18 jaar, of aan hun (door) geven.
 • Iedereen jonger dan 25 jaar moet zijn/haar ID tonen bij het bestellen van alcohol. Toon je ID spontaan, maak het de vrijwilliger achter de bar makkelijk om ID en leeftijd te checken.

Teamleiders, coaches en ouders:

 • Bespreek alcoholregels met het team en zorg dat consequenties van overtreding bekend zijn.
 • Maak samen met het team afspraken over de naleving van alcoholregels en zie toe op naleving na trainingen en wedstrijden.

Bardienst vrijwilligers/toezichthouders

 • Neem voorafgaand aan kantinedienst kennis van de regels voor het schenken van alcohol (zie het regelement alcohol). De toezichthouder achter de bar moeten daarnaast beschikken over het certificaat ‘verantwoord alcoholverkopen’.
 • Als jongeren alcohol bestellen moet de vrijwilliger achter de bar altijd naar het ID vragen én de leeftijd checken. Ook als degene die bestelt een bekende is. We nemen geen genoegen met “Ik ben mijn ID vergeten” of “Mijn ID zit in m’n sporttas”.
 • Geldige vormen van legitimatie zijn: ID kaart, paspoort, rijbewijs (geen kopie of foto op je smartphone).
 • Bedenk dat het niet vreemd is om naar het ID te vragen. Als spelers uitgaan wordt in de horeca ook naar het ID gevraagd.

Consequenties

 • Als blijkt dat er overtredingen plaats vinden, zullen we de overtreders bij een feestje naar huis sturen, zowel de minderjarige die alcohol nuttigt als de meerderjarige die de alcohol verstrekt heeft.