Algemene Ledenvergadering 2023 (kort verslag)

De vergadering begon met het afbericht van erelid Hans de Waard. Hij verontschuldigde zich met het feit dat hij in maart een operatie heeft ondergaan die flinke complicaties met zich mee had gebracht. Hans hoopt er de volgende vergadering weer bij te zijn.

Nadat het bestuur en de jeugd commissie een korte evaluatie hebben gegeven is het woord aan de stichting beheer complex Roda. Tijdens de jaarvergadering van 2022 was het verzoek vanuit de vergadering om een update van de stichting te krijgen. Onno Hos gaf aan de hand van de cijfers aan hoe de stichting ervoor staat (we zullen deze cijfers samen met de notulen van de alv binnenkort delen).

Hierna was het woord aan Ilse die namens het bestuur onze penningmeester waar nam. De jaarrekening werd doorlopen. Hierbij viel met name het positieve saldo op. De kascommissie verleende het decharge op de jaarrekening van WKV Roda. Hierna werd het contributievoorstel voor komend seizoen door de leden goedgekeurd.

Na de commissie verslagen werd de samenstelling van het bestuur besproken. Het roulatieschema zoals in de statuten staat omschreven werd besproken en zal als vast agendapunt op de ALV van Roda komen te staan. Het bestuur stelt Cynthia Fopma voor als bestuurslid. Cynthia vertelde dat ze door het lesgeven van Jelmer op een van de Assendelftse scholen bij Roda terecht is gekomen. Verder vertelde ze dat ze 15 jaar bestuurslid is geweest bij de Zaanse Atleten Club De Halter. De vergadering gaf unaniem aan dat Cynthia mag toetreden tot het bestuur.

Nadat er aandacht was voor het afscheid van de commissieleden Rebecca Stuifzand (evenementen commissie), Helen Finn (jeugd commissie) en Sascha Elemans (jac) was er speciaal aandacht voor aftredend duovoorzitter Joris Theewis. Er werd stil gestaan bij de afgelopen jaren (corona crisis en bestuurlijke pijlers). Joris bedankte de leden en was blij dat hij het huidige bestuur op volle sterkte kan achterlaten.

Ook ledenontwikkeling wordt een vast agenda item op de ALV. Het is van belang om een geleidelijke groei te realiseren om de toekomst van de club te garanderen. We zien met name op het gebied van jeugd trainers dat de groep vrijwilligers klein wordt. Ledengroei en evenredige kadergroei zal een speerpunt zijn de komende jaren.

Natuurlijk krijgt de verbouwing van de Kemphaan de aandacht. Er is inmiddels bijna € 100.000,- beschikbaar voor de verbouwing (stichting beheer 40k, provincie NH 25k, veiling 16k, stichting Vrienden 10k, bestuur 6k). De Kemphaan gaat in 2 of 3 fases verbouwd worden. Fase 1 gaat medio december starten. Hierbij wordt het dak vernieuwd en ook worden de 3 gevels die niet aan het veld grenzen vernieuwd. Er wordt een hoogwaardige isolerende gevelbekleding met een eigentijdse uitstraling geplaatst.

De vrijwilligers coördinator geeft een update van zijn ideeën en ontwikkelingen. Hij gaat een groet rol spelen in de geleidelijke groei van het kader.

Tijdens de rondvraag geeft erevoorzitter Cor de Jager aan dat hij graag ziet dat er meer wedstrijdverslagen worden geplaatst. In de Zaanse krant was vroeger een aparte pagina, maar deze is er niet meer. Hij hoopt binnenkort meer verslagen op de website te lezen.