Algemene ledenvergadering op vrijdag 28 september.

Volgende week wordt de agenda met de bijlagen gepubliceerd. Het wordt een belangrijke vergadering: met o.a. gewijzigde en geheel vernieuwde statuten; gewijzigd huishoudelijk reglement; Gedragscode WKV Roda gericht op een gezonder sportklimaat; voorstel tot benoeming Joris Theewis tot duo voorzitter;  goedkeuring jaarrekening 2017-2018 en begroting komend seizoen; jaarverslag van het bestuur; diverse andere jaarverslagen van commissies plus nog de nodige andere punten.

Voor deze vergadering moet minimaal 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.