Bedankt !

Afgelopen zaterdag  tijdens de receptie vanwege het 100 jarig bestaan van RODA, werd het jubileumnummer uitgereikt, ook ik mocht een dergelijk exemplaar ontvangen, degene die ook het jubileumnummer mocht ontvangen of heeft ingezien zal het met mij eens zijn dat het een prachtig en goed verzorgd boekwerk is geworden.

Om een dergelijk fraai boekwerk te maken is heel veel tijd, geduld en energie nodig! Daarom hulde aan de makers van dit fraaie jubileumnummer t.w. Lida Visser, Luzan Veenendaal, Age Knossen sr. en Sef Naus!

Nog meer dank en wel aan de feestcommissie die een geweldig programma heeft gebracht, goed verzorgd met onder meer een lichtshow, een goede catering onder leiding van Milco Dubbeld  en zijn helpers, zowel voor als achter de bar! Een ieder die aan deze goed geslaagde middag/avond heeft meegewerkt hartelijk dank!

Cor de Jager.

Teleurstellend.

Was het aantal sprekers op de receptie van het 100 jaar bestaan van RODA. Uiteraard was de gemeente goed vertegenwoordigd door loco burgemeester Olthof, namens de KNKV sprak voorzitter Rob Meijer en verder nog ondergetekende. Daarnaast kwamen beide verenigingsvoorzitters aan het woord.

Ik miste de sprekers van de afgevaardigde namens de Zaanse/Waterlandse korfbalverenigingen, de Westzaanse Gemeenschap, het Dorpscontact en de andere Westzaanse sportverenigingen, zij hebben zich niet laten horen, een gemiste kans!

Voor velen met mij een teleurstelling!

Cor de Jager.