Bestuur update maart 2024

LED verlichting

In het kader van het verduurzamen van de Zaanse sportcomplexen heeft de Gemeente Zaanstad LED verlichting in onze lichtmasten laten plaatsen. Deze verduurzaming sluit prachtig aan op de acties die wij als club reeds in gang hadden gezet (zonnepanelen en isoleren complex). De LED verlichting geeft een besparing van circa 50% ten opzichte van de oude armaturen.

Namens het bestuur bedanken wij de Gemeente Zaanstad voor het plaatsen van de nieuwe verlichting!

Maatschappelijke Betrokkenheid

We willen als club naast het korfbal kijken wat we nog meer voor de omgeving Westzaan en Assendelft kunnen betekenen. We hebben als korfbalvereniging een grote rol in de maatschappij. Korfbal staat bekend als “familiesport” met een hoge betrokkenheid van vrijwilligers. In een steeds individuelere maatschappij willen wij kijken wat we nog meer kunnen bijdragen dan alleen een korfbalclub zijn. Sowieso hebben wij de beschikking over een prachtig complex, waarbij de bezettingsgraad nog omhoog kan. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met de wijkmanager van de gemeente Zaanstad om te kijken of er nog potentiële kandidaten zijn die ook van ons complex gebruik kunnen maken.

Ledenontwikkeling

Medio oktober 2023 stond het aantal leden op 191. In maart 2024 zijn we geroeid naar 208 leden. Deze groei wordt met name bereikt door de aanwas van Kangoeroes. Jelmer is met zijn team wederom druk aan de weg aan het timmeren. Hij geeft gymlessen op scholen in Assendelft en Westzaan. Op zaterdag geeft hij de gymlessen een goed vervolg met de Kangoeroe trainingen.

Voorbereidingen korfbalseizoen 2024/2025

Bij de senioren zijn er een heleboel ontwikkelingen. De selectie krijgt een nieuwe trainersstaf Arno Heermans wordt trainer van Roda 1 en Job Schoordijk wordt trainer van Roda 2. Verder gaat de voltallige A1 naar de senioren. Hierbij wordt er goed gekeken naar alle overkomende junioren om ervoor te zorgen dat de overgang soepel verloopt.

De Technische Jeugdcommissie is gestart met de voorbereidingen voor de jeugdteams voor komend seizoen. Het doel is om zo snel mogelijk voor alle teams de trainers rond te krijgen.

Zo gauw als er meer informatie is, wordt dit bekend gemaakt.