Bestuursupdate 10 juni 2020

Dag allemaal, het is weer tijd om de laatste stand van zaken rondom de corona maatregelen en een aantal andere punten met jullie door te nemen.

  • Sinds 1 juni hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar tijdens de korfbaltraining buiten geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar te houden. Dit is goed nieuws voor onze C, B en A ploegen en hun trainers, eindelijk weer oefeningen die echt op korfbal lijken!
  • De trainingen bij de jeugd en senioren verlopen erg goed. Er wordt rekening gehouden met de 1,5 meter regel, goed handen gedesinfecteerd en ondertussen ook nog lekker getraind; de aanwezige corona-co√∂rdinatoren hebben nauwelijks wat te doen. Ook zijn er al diverse innovatieve oefeningen gesignaleerd met name bij de selectie, bedacht door het trainersgilde dat zich zeer goed heeft voorbereid. Alle vrijwilligers en sporters verdienen een groot compliment hiervoor!
  • Als de situatie rondom het aantal besmettingen in Nederland met het coronavirus het toelaat, zal het kabinet eind juni besluiten dat sportkantines per 1 juli hun deuren weer mogen openen. Daarbij geldt dat sportkantines moeten voldoen aan de maatregelen en protocollen die voor de horeca gelden en dat de vrijwilligers die bardienst hebben op de hoogte zijn van deze protocollen. Aangezien bij Roda de trainingen stoppen na juni, is het niet te verwachten dat dit voor ons meteen impact zal hebben, maar er zal wel moeten worden nagedacht over hoe we hiermee om zullen gaan. Ook zal er vast flink ingekocht moeten worden, omdat de meeste voorraden zijn weggegooid vanwege verstreken houdbaarheidsdatums.
  • Wat betreft de aanvang van de nieuwe competitie is het nog afwachten wat de overheid gaat besluiten. Momenteel wordt er aangegeven dat competities voor 1 september geen doorgang mogen vinden, ook voor de buitensporten niet. Veel meer details zijn nog niet beschikbaar. Ontwikkelingen op dit gebied houden we scherp in de gaten en zullen we tijdig communiceren via de Roda website. De TC en coaches van de selectie zijn al druk bezig met een oefenprogramma ter voorbereiding, waarbij zal moeten worden afgewacht wat er op dat moment mogelijk is.
  • Eind september zou normaalgesproken ook de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Hierover is ook nog niet bekend of deze doorgang kan vinden in de normale setting. Momenteel mogen er binnen samenkomsten plaatsvinden van maximaal 30 personen per gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Het bestuur zal zich beraden op een goede oplossing, eventueel gebruik makend van internet, of wellicht door uitstel van bijvoorbeeld 1 of 2 maanden indien er daarna dan wel normaal vergaderd kan worden. Er zal binnenkort door de secretaris een verzoek uitgaan naar alle commissies om verslag te doen van hun activiteiten dit seizoen en om daarnaast ook even stil te staan bij specifieke uitdagingen en plannen voor het komende seizoen in de context van de Coronacrisis.
  • Het zal velen van jullie niet ontgaan zijn dat er een hoop werk is en nog wordt verzet om de Kemphaan van binnen en van buiten een grondige opknapbeurt te geven. Onno heeft de kozijnen binnen geschilderd en met hulp van Daan en Pim de speeltoestellen opgeknapt. Kees van Dijk heeft volledige steiger aangeleverd en met hulp van Junior, Daan, Jelle en Rene Neuman opgezet. Lars en Gert Volkers hebben met hulp van Jonne de boeidelen aan de veld vervangen. Eggink Schilders van Age Knossen is inmiddels gestart met het schilderen van de buitenkant. De schilder kon gelijk van start omdat alle schoonmaak werkzaamheden al gedaan waren door Arno en Wouter. De komende week worden de boeidelen aan de trapkant nog vervangen. Daarna wordt ook deze kant geschilderd. Enorm veel werkzaamheden die zonder de inzet van onze vrijwilligers en sponsoren simpelweg niet mogelijk zouden zijn. Er is nog genoeg te doen, dus mocht je willen helpen met schilderen dan kun je dit aangeven bij Arno of Onno. Allemaal ontzettend bedankt!
  • Bij deze ook een speciaal dankwoord voor onze oud papier commissie leden die ondanks de Coronacrisis gewoon zijn doorgegaan met de verwerking van het oud papier. Dit geldt ook voor de trouwe werkersploeg die iedere woensdag het Roda veld helpen onderhouden. Jullie zijn allemaal toppers!
  • Tot slot nog even jullie aandacht voor de aankomende Roda Pubquiz die aankomende vrijdag 19 juni vanaf 20.00 uur van start zal gaan. Al minstens 17 duos en families hebben zich al opgegeven voor deze alternatieve seizoensafsluiting. Je kunt je nog tot en met 12 juni opgeven dus wees er snel bij!