Bestuursupdate 29 september 2020

Zoals velen van jullie al zullen hebben vernomen zijn er vandaag een aantal nieuwe landelijke maatregelen van kracht tegen verdere verspreiding van het Corona virus. Hieronder volgen de maatregelen die op WKV RODA betrekking hebben voor tenminste de komende 3 weken:

 1. Sportkantines worden gesloten
  • De bovenverdieping van de Kemphaan zal daarom gesloten zijn tijdens en na trainingen en wedstrijden en zal ook niet beschikbaar zijn voor vergaderingen etc.
  • Alle kantinediensten voor de komende 3 weekenden komen te vervallen.
  • Er zullen ook beneden/buiten geen consumpties verkrijgbaar zijn.
  • De kleedkamers zullen vooralsnog wel open zijn op wedstrijddagen en tijdens trainingen, maar dienen zo snel mogelijk na omkleden/douchen weer verlaten te worden.
 2. Toeschouwers worden niet meer toegelaten bij amateurwedstrijden en trainingen
  • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
  • Voor thuiswedstrijden en trainingen geldt dus dat toeschouwers (inclusief ouders!) niet zijn toegestaan en worden verzocht achter de poort te blijven.
 3. Het is de bedoeling dat sporters na afloop van de wedstrijd of training de sportaccommodatie zo snel mogelijk weer verlaten
  • Sporters van 18 jaar en ouder dienen in de dug-out, naast het veld en in de kleedkamer 1,5 meter afstand van elkaar te houden (zoals de afgelopen maanden ook al het geval was).
 4. In een ruimte mogen maximaal 30 mensen samen zijn
  • Dit kan mogelijk effect hebben op de Algemene Ledenvergadering die het bestuur op 23 oktober wilde inplannen in de Kroosduiker.
  • Vooralsnog gaan we door met het plannen van de ALV op deze datum, maar houden de mogelijkheid open om deze datum te verzetten of de ALV om te zetten naar een virtuele vergadering.

Voor meer informatie, zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Het bestuur zal op wedstrijddagen weer een beroep doen op vrijwilligers om als corona coördinator dienst te doen en toe te zien op naleving van de nieuwe maatregelen.

We rekenen op begrip en medewerking van onze leden, vrijwilligers en ouders/begeleiders van onze jeugd.

Met Sportieve Groet,
Bestuur WKV RODA