Bestuursupdate 6 April 2021

Hallo allemaal. Het is alweer een tijd geleden sinds de laatste update. De laatste maanden voerde het slechte nieuws de boventoon en werden coronamaatregelen eerder strenger dan lichter. Tijdens de laatste persconferentie werd bekend dat de avondklok per 31 maart verschoven wordt van 9 naar 10 uur ’s avonds, wat betekent dat seniorenteams weer op vertrouwde tijdstippen kunnen gaan trainen. Eerder werden de regels voor senioren onder de 27 al gewijzigd, zodat zij niet langer 1,5 meter afstand hoeven te houden op het trainingsveld. Spelers van 27 jaar of ouder moeten zich nog wel aan de 1,5 meter regel houden, wat bijvoorbeeld betekend dat de selectie opgesplitst moet worden. Heel Roda 3 kan wel normaal trainen, Roda 4 is allemaal boven de 27 en houdt dus nog afstand.

Jeugdteams vanaf de E-tjes hebben in de wintermaanden stug doorgetraind op het veld in de regen en de kou en zijn inmiddels allemaal weer 2x per week aan het trainen. Ook hebben nagenoeg alle teams een clinic gekregen van bekende korfballers uit de Zaanstreek. Leerzaam voor spelers en ook trainers die nieuwe leerstof op kunnen doen. We hebben veel positieve berichten hierover ontvangen. Ten slotte vinden er voor de jeugd regelmatig onderlinge partijtjes of andere korfbalactiviteiten plaats op de zaterdagen.

De KNKV heeft een routekaart gedeeld voor mogelijke hervatting van de veld competitie. Dit zal volledig afhangen van de kabinetsmaatregelen omtrent Corona, maar er zijn scenario’s opgesteld die rekening houden met een competitiestart vanaf 24 april op zijn vroegst, tot 15 mei op zijn laatst. Er zijn dan 6 tot 8 speelrondes af te wikkelen en eind van de competitie is dan uiterlijk op 3 juli (schoolvakanties starten vanaf 10 juli). Er zijn ook nog scenario’s met een nog latere start, maar dan zal er een alternatieve competitie (met andere indeling) volgen. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Tot slot graag jullie aandacht voor een speciale ledenvergadering (we zoeken nog naar een aansprekender naam 😊) die we vanuit het bestuur organiseren op woensdag 19 mei om 20:00. Wij vinden het als bestuur belangrijk om tijdens dit bijzondere seizoen met onze leden en ouders van onze jeugdleden in contact te blijven. We willen deze gelegenheid aangrijpen om onze plannen voor vernieuwingen aan de Kemphaan te delen (en hoe we deze willen gaan realiseren) en de eerste reacties hierop te pijlen. Ook zullen we ons vrijwilligersbeleid opnieuw onder de aandacht brengen en kort ingaan op de stand van de financiën. Noteer deze datum dus alvast in je agenda.

Met sportieve groet,
Het Bestuur