Bestuursupdate Maart 2023

Hoog tijd voor weer een update uit het bestuur. Nagenoeg iedereen heeft vakantie gevierd en inmiddels loopt het zaalseizoen aardig op zijn einde met nog maximaal 3 wedstrijden per team te gaan. Het worden spannende tijden voor Roda 1 die momenteel 7e staan, met maar 3 punten verwijderd van de 3e plaats. Een goede eindsprint zou een groot verschil kunnen maken. Roda 2 wint alle wedstrijden tegen de mindere teams, maar het kampioenschap is niet meer in zicht. Een 3e of 4e plek zal waarschijnlijk het eindstation zijn. Roda 3 heeft 4 punten gehaald en Roda 4 10 punten, hier is degradatie of promotie niet aan de orde. Bij de jeugd staan nagenoeg alle teams in de middenmoot, 3e, 4e, en 5e plaatsen te over. Alleen de B1 heeft het zwaar, maar hebben toch nog 5 punten behaald. Al met al een goede indeling zonder uitschieters naar boven of beneden.

Een doelstelling van nagenoeg ieder sportbestuur is om het ledenaantal op pijl te houden en liefst te laten groeien. Tijdens de ALV afgelopen november is een presentatie gegeven over het ledenverloop van de afgelopen jaren. Het totaal aantal spelende leden was op dat moment 179. Sindsdien hebben 5 nieuwe kangoeroeleden zich ingeschreven en hebben we 1 nieuw senioren- en 1 nieuw jeugdlid mogen verwelkomen. De teller staat dus inmiddels op 186. We willen de komende maanden tijd steken in het formuleren van realistische doelstellingen wat betreft toekomstige ledenaantallen (ook niet-spelend) en uiteenzetten hoe we die ambities willen gaan verwezenlijken.

Voorbereidingen voor het schoolkorfbal zijn gestart en er zullen wat wijzigingen zijn met de scholen die deelnemen. We zullen de schooltrainingen die we via de Roda korfbal academie organiseren daarop aanpassen. De komende maanden willen we ook serieus gaan kijken of we weer een recreantenteam op de been kunnen brengen. Bij het succesvolle ouder-kind korfbal waren er veel enthousiaste reacties, dus wellicht dat er een aantal ouders vaker willen gaan korfballen aangevuld met oud-spelers.

Het behoud van bestaande leden is net zo belangrijk als het aantrekken van nieuwe leden. In dat kader zijn het jeugdbestuur en de TJC samen met diverse vrijwilligers bezig met het opstarten van een nieuw ‘coach de coach’ programma. Het doel hiervan is onze jeugdtrainers te begeleiden waar nodig op het gebied van trainingsvormen, doelen stellen, communicatie met ouders en jeugdleden, enzovoort. Ook aan de overgang naar een nieuw korfbalseizoen zal extra aandacht worden besteed. De evenementencommissie, het JAC (jeugdactiviteiten commissie) en de kampeercommissie hebben ook weer genoeg in petto voor iedereen.

Op de achtergrond wordt doorgewerkt aan de voorbereiding van de aangekondigde verbouwing. Diverse vrijwilligers geven ondersteuning en het bestuur werkt nauw samen met stichting beheer en stichting vrienden. Verduurzaming zal een belangrijk element zijn hierbij. Een aantal fondsen is inmiddels aangeschreven, bouwplannen zijn verder uitgewerkt en diverse acties worden op touw gezet. Tijdens de 1e veldhelft van het komende seizoen hopen we officieel af te trappen met een speciaal feestweekend met o.a. een veiling, start uitgifte obligaties en diverse leuke activiteiten.

Op financieel gebied staan de zaken er goed voor. Kantineomzet tijdens het veldseizoen was boven verwachting, mede door de diverse activiteiten die zijn georganiseerd en de 3e helft na trainingen op de donderdag en na thuiswedstrijden. Het gemeentelijk sportbedrijf heeft de zaalhuur minimaal verhoogd ivm hogere energiekosten, maar dit valt binnen de begroting. De kantinecommissie doet goed werk rondom de inkoop en zijn bezig geweest met het opruimen van het berghok in de kantine. Commissies zijn over het algemeen goed bezet en er zijn diverse nieuwe vrijwilligers aan de slag gegaan dit jaar. De belangrijkste vacature blijft op het redactioneel gebied en met name zouden we het erg fijn vinden om iemand te hebben die zich focust op het jeugdnieuws, op social-media, website en nieuwsflits.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze update of je extra willen inzetten voor de genoemde initiatieven, stuur dan een mailtje naar bestuur@wkvroda.nl of neem persoonlijk contact op.

Met Sportieve groet!
Het bestuur