Bestuurszaken

Vorige week maandag 16 januari is er een bestuursvergadering geweest met de nieuw te benoemen bestuursleden Yoets, Paul en Age. De lopende zaken zijn besproken. Jannus en Bernlef treden uit het bestuur, maar blijven dit seizoen wel aan als voorzitter TJC en TC, waarbij Jannus aangeeft door zijn studie weinig tijd te hebben. Irma gaat de nieuwe secretaris Yoets inwerken. De vertrekkende bestuursleden hebben we alvast bedankt met een fles wijn. De beide nieuwe voorzitters hebben een concept taakverdeling gemaakt, waarbij Paul het gezicht van de vereniging is en de vereniging binnen en buiten de club ook zal vertegenwoordigen. Age is voor het interne gebeuren. Als het nieuwe bestuur met de taakverdeling akkoord gaat wordt die na 15 februari gepubliceerd. Het nieuwe bestuur is bezig een sterkte/zwakte anlyse met kansen en bedreigingen op te stellen. Hieruit rolt een lijst met punten die onze “werkagenda” gaat vormen voor 2017. En als we al die punten realiseren gaan we een prachtig 100 jarig jubileum jaar in 2018 tegemoet!! Ook over deze agenda voor 2017 komen we in de tweede helft van februari terug.