Bladerbeesten

Wanneer: Vrijdag 1 juni
Tijd : 19.30 uur tot 21.00 uur in de Roda kantine
Wie : jeugdleden van Roda
Geef je op voor 28 mei door een mail te sturen naar:
jac.roda.westzaan@hotmail.com
Vermeld even je naam en team!