CORONA PROTOCOL WKV RODA – OUDERS & VERZORGERS

Versie 2.0 – 11 mei 2020 (wijzigingen in het rood)

 • WKV Roda zal zorgdragen dat de materialen waarmee wordt gesport gereinigd zijn en dat de geldende regelgeving vanuit de overheid en de adviezen vanuit gemeente, KNKV en NOC/NSF voor het veilig sporten worden nageleefd;
 • een nieuw trainingsschema zal worden verstrekt a. via de groepsapps en Roda website; trainingen zullen gefaseerd van start gaan om toeloop zoveel mogelijk te spreiden;
 • naast de trainers zullen er vanuit de vereniging ook corona-coördinatoren op de sportlocatie aanwezig zijn om zorg te dragen dat de protocollen rondom afstand houden, hygiëne, nageleefd worden;
 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig af voor de training;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf de 38 C°);
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • houdt uw kind als hij/zij het nieuwe coronavirus heeft gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie (trainers, begeleiders, coördinatoren en bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. Stem dit altijd eerst af met de trainer;
 • teamleden van 19 jaar mogen weer meetrainen met de A-jeugd vanaf 11 mei 2020;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is;
 • zie verder het Roda protocol voor de Sporters, met daarin de regels die de kinderen dienen na te