CORONA PROTOCOL WKV RODA – SPORTERS

Versie 2.0 – 11 mei 2020 (wijzigingen in het rood)

Voordat je naar de training gaat: 

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat en meld je tijdig af bij de trainer als je de training niet bij kan wonen;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen;
 • zorg dat je thuis naar het toilet bent Er zal maar een toilet beschikbaar zijn dat alleen geopend zal worden in noodgevallen;
 • neem je eigen gevulde bidon of waterfles mee naar het sportveld; er zal geen drinkwater beschikbaar zijn
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • sporters van 19 jaar die lid zijn van een junioren team kunnen met dit team meetrainen (vanaf 11 mei 2020);
 • sporters vanaf 19 jaar die lid zijn van een senioren team mogen weer trainen (vanaf 11 mei 2020).

Bij aankomst op sportveld:

 • ouders, familieleden en andere toeschouwers mogen het sportveld niet betreden en dienen achter de toegangspoort (die bij de papiercontainer) te blijven en na het afzetten weer weg te gaan;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • alleen trainers en coördinatoren zijn toegestaan het materiaalhok binnen te gaan;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de bestuursleden, corona-coördinatoren en trainers;
 • reinig voor je het veld op gaat je handen met het daarvoor beschikbare desinfectiemiddel;
 • leg je persoonlijke spullen (kleding, bidon) naast het sportveld neer (dus voorbij het lage hek dat rondom het veld staat).

Tijdens de training:

 • op het sportveld dienen sporters van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand te houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde (dus wel 1,5 meter afstand houden tot de trainer);
 • blijf tijdens de training op het eigen sportveld (dat duidelijk is afgescheiden van andere sportvelden);
 • voor sporters van 19 jaar en ouder die lid zijn van een senioren team geldt: op één speelhelft van een korfbalveld van 44×24 meter zijn maximaal 8 spelers. Dus op één volledig korfbalveld zijn maximaal 16 spelers;
 • de bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden, zolang er 1,5 meter afstand wordt gehouden hoeft er niet in vaste tweetallen te worden getraind;
 • drink alleen uit je eigen bidon of waterfles;
 • vermijd indien mogelijk toiletbezoek;
 • spuug niet op de grond

Na de training:

 • trainers en coördinatoren dragen zorg voor het opruimen en reinigen van de materialen na de trainingen;
 • sporters verlaten direct na de training het sportveld en het Roda terrein;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training