CORONA PROTOCOL WKV RODA – TRAINERS

Versie 2.0 – 11 mei 2020 (wijzigingen in het rood)

Voordat je naar de training gaat: 

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer trainen geven;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • weet bij voorkeur welke sporters er aanwezig zijn bij de training;
 • laat de training alleen doorgaan als er voldoende sporters uit het team beschikbaar zijn;
 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de training;
 • bereid je training goed Voor teams met sporters van 13 jaar en ouder geldt: houd 1,5 meter afstand onderling tussen de sporters en tussen trainers en sporters;
 • voor sporters van 19 jaar en ouder die lid zijn van een senioren team geldt: op één speelhelft van een korfbalveld van 44×24 meter zijn maximaal 8 spelers – dus op één volledig korfbalveld zijn maximaal 16 spelers; de bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden zolang er 1,5 meter afstand wordt gehouden; er hoeft niet per se in vaste tweetallen te worden getraind;
 • sporters van 19 jaar die lid zijn van een junioren team kunnen met dit team meetrainen (vanaf 11 mei 2020);
 • sporters vanaf 19 jaar die lid zijn van een senioren team mogen weer trainen vanaf 11 mei 2020;
 • kom in sportkleding naar de Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen;
 • zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. Er zal maar een toilet beschikbaar zijn dat alleen geopend zal worden in noodgevallen;
 • neem je eigen gevulde bidon of waterfles mee naar het sportveld; er zal geen drinkwater beschikbaar
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

Aankomst sportlocatie, voor aanvang training: 

 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het sportveld op komen zodat je gelijk kunt Laat sporters in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • sporters worden niet eerder toegelaten dan 10 minuten voor de starttijd van de training; de corona- coördinatoren zien hierop toe;
 • ouders, familieleden en andere toeschouwers mogen het sportveld niet betreden en worden verzocht om na het afzetten van hun kinderen weer weg te gaan; de corona-coördinatoren zien hierop toe;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en sporters van 13 jaar en ouder is op geen enkel moment toegestaan;
 • alleen trainers en coördinatoren zijn toegestaan het materiaalhok binnen te gaan;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de bestuursleden en corona-coördinatoren;
 • reinig voor je het veld op gaat je handen met het daarvoor beschikbare desinfectiemiddel;
 • leg je persoonlijke spullen (kleding, bidon) naast het sportveld neer (dus voorbij het lage hek dat rondom het veld staat).

Tijdens de training: 

 • houd als trainer 1,5 meter afstand met de sporters en mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • maak vooraf (gedrags)regels aan de kinderen duidelijk;
 • check of kinderen thuis hun handen hebben gewassen, zo niet vraag ze om dit op het veld te doen (met desinfecterende handgel);
 • help kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • blijf tijdens de training op het eigen sportveld (dat duidelijk is afgescheiden van andere sportvelden);
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; spuug niet op de grond;
 • vermijd het aanraken van je gezicht; schud geen handen;
 • drink alleen uit je eigen bidon of waterfles;
 • vermijd indien mogelijk

Aanvullend voor trainingen voor 13 jaar en ouder:

 • maak vooraf de regels aan de sporters duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren;
 • op het sportveld dienen sporters van 13 jaar en ouder 1,5 meter afstand te houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters;

Na de training:

 • trainers en coördinatoren dragen zorg voor het opruimen en reinigen van de materialen na de trainingen en verlaten daarna de sportlocatie;
 • het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) wordt na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel;
 • sporters verlaten direct na de training de sportlocatie;
 • was of desinfecteer je handen na iedere