De Ledenvergadering

Afgelopen vrijdag hadden we de ledenvergadering. Duo voorzitter Paul van den Bergh kon ongeveer 35 leden verwelkomen, net te weinig om de belangrijke stukken op de agenda goed te keuren. Binnen 4 weken dus een tweede Ledenvergadering. Een van de eerste punten was de benoeming van Joris Theewis tot duo-voorzitter. Joris was een gerenommeerd speler van Roda 1, is jeugdtrainer en coach, ouder van 3 jeugdleden en voorzitter van de Club van 100. In het dagelijks leven heeft hij een verantwoordelijke leidinggevende functie bij een grote Amerikaanse multinational. Age Knossen nam afscheid nadat hij 3 periodes van in totaal 14 jaar(duo) voorzitter was geweest. Paul stond uitgebreid stil wat hij in die periode voor Roda gedaan heeft. De leden beloonden dit met een staand applaus.

Niet vergeten mogen de overige bestuursleden worden: Youts Dubbeld secretaris, Piet Riet penningmeester en Otto Hauzendorfer jeugdvoorzitter.

Jubilarissen

Een jubileumjaar is altijd het moment om jubilarissen te huldigen. Van de jubilarissen waren er 4 aanwezig. Voor alle 4 geldt dat ze echte Rodianen zijn.  Pieter was 25 jaar lid, de andere 3 maar liefst 75 jaar.

Pieter Pauw: vermaard speler van Roda 1. Door een blessure moest hij eerder stoppen. Pieter heeft zo ongeveer in alle commissies gezeten. Hij is trainer/coach geweest van de jongste pupillen tot Roda 1. Hij is nog geen bestuurslid geweest…!

Dirk Havik lid van verdienste. Scoorde de winnende treffer tegen Swift waardoor Roda 1 zich kon opmaken om naar de hoofdklasse te promoveren. Dirk is een van de beste jeugdtrainers in de historie van Roda.

Hans de Waard: erelid, 32 jaar in het bestuur waarvan 25 jaar als penningmeester. Hans is ondanks zijn zeer respectabele leeftijd nog steeds een zeer gewaardeerd lid van de wekelijkse werkersploeg.

Jaap Schellinger: erelid en ook al een topspeler uit de vorige eeuw. Was als verdediger niet te passeren. Maakte de winnende treffer tegen Westerkwartier B1 waardoor Roda B1 officieel Nederlands kampioen werd in 1946. Jaap Schellinger heeft heel veel jeugdploegen getraind, was 25 jaar zaalcommissaris en is al 50 jaar meewerkend voorman van de oud papier commissie.

Alle 4 kregen de bondsspeld, de oorkonde en bloemen.

De commissie van het jaar werd ook benoemd: de Jubileumcommissie. Omdat deze keuze zo goed geheim was gehouden wordt de commissie later gehuldigd.

Daarna kwamen de hele serieuze onderwerpen: nieuwe statuten, nieuwe Gedragscode en aanpassing Huishoudelijk reglement, Ze kregen de informele goedkeuring van de vergadering.

Penningmeester Piet Riet kon een heel fraai financieel resultaat tonen met dank aan de Jubileum activiteiten en de Jubileumcommissie.

Vrijwilligers

In diverse commissies is een tekort aan vrijwilligers. Hier zal verbetering in moeten komen. Als vrijwilliger is kennis van het korfbal en de vereniging niet nodig. Enthousiasme is belangrijker. Het is maar voor een jaar, langer mag natuurlijk, dus waar hebben we het eigenlijk over. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom als vrijwilliger/commissielid

Kom zaterdagmorgen eens naar het Roda veld als er 4 ploegen gelijktijdig spelen, dan ervaar je waarom je dat vrijwilligers werk doet en dat geeft energie.

De Roda Nieuwsflitsen wordt opgeheven?

Een van de commissies met bezettingsproblemen is de redactie. De redactie is geheel vacant. Er heeft zich een ad-interim redacteur gemeld tot eind van het jaar om het bestuur de tijd te gunnen een oplossing te vinden.

Interesse in vrijwilligerswerk? Meld je aan bij het bestuur. Er is vrijwel altijd wel een bestuurslid aanwezig bij de wedstrijden.