Dringend: Versterking papiercommissie nodig.

Onze papiercommissie bestaat uit een aantal zeer enthousiaste, doch op hogere leeftijd zijnde leden. Onlangs hebben een aantal leden na jarenlange trouwe “dienst” om uiteenlopende redenen besloten te stoppen met hun opruimtaak. Hierdoor is er een gat ontstaan in het werkschema dat opgevuld moet worden om onze jaarlijkse papier opbrengsten te kunnen blijven waarborgen. Roda is erg afhankelijk van deze inkomstenbron en het zou desastreus zijn voor onze club als dit weg zou vallen.

Daarom het volgende: Wij zijn op zoek naar drie/vier nieuwe leden of ouders van leden die één of twee in de week het papier in de container zouden willen doen. Er wordt grofweg gewerkt met drie opruimtijden en de werkzaamheden variëren van een half uur tot een uur per keer, uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid papier en karton. Wij denken dat dit voor met name ouders die part-time werken of gedurende de week een thuiswerkdag hebben uitstekend in hun schema zou passen. Laten we deze inkomstenbron niet opdrogen en help Roda om dat extra centje bij elkaar te verdienen.

Meld je nu aan via een email bij het bestuur. We nemen dan contact met je op voor een eerste oriënterend gesprek.

N.B. Omdat de nood hoog is vanwege een vakantie van één van de commissieleden zoekt het bestuur een vrijwilliger die al per 1 juni a.s. zou kunnen beginnen!

Paul van den Bergh

Namens het bestuur.