Extra Algemene Ledenvergadering op zaterdag 27 oktober

Afgelopen zaterdag was er een extra algemene ledenvergadering omdat op de ledenvergadering van 28 september het vereiste quorum aan aantallen leden niet aanwezig was. Bij een extra ledenvergadering die binnen een maand wordt gehouden met dezelfde agendapunten geldt geen quorum volgens de statuten.

Achtereenvolgens werden met algemene stemmen goedgekeurd:

  • Nieuwe statuten
  • Aangepast huishoudelijk reglement
  • Gedragscode van WKV Roda waaronder VOG verklaringen.

Binnenkort worden de definitieve versies van deze documenten op de site geplaatst.