Gebruik Kantine

Zoals niemand zal zijn ontgaan gelden sinds afgelopen zaterdag strenge regels voor sportkantines om gasten die binnen consumpties willen nuttigen te controleren op het bezit van een Coronatoegangsbewijs. Consumpties afhalen om mee naar buiten te nemen kan wel zonder bewijs. Na verder overleg en in lijn met hoe andere korfbalclubs uit de Zaanstreek dit oplossen, heeft het bestuur besloten om zolang de huidige Coronamaatregelen van kracht zijn, de kantine alleen open te stellen voor het afhalen van consumpties. We doen dit met name om de vrijwilligers die bardiensten draaien niet op te zadelen met een controleplicht en omdat het niet haalbaar is om hier aparte vrijwilligers voor aan te stellen. Voor feesten in de kantine geldt dat deze alleen door kunnen gaan met een check op Coronatoegangsbewijs en dat deze om 12 uur zullen moeten eindigen.

Met sportieve groet,

Het bestuur