Impressie van de Ledenvergadering

Afgelopen vrijdag hebben we een ingelaste Ledenvergadering gehad. We hebben normaal gesproken één ledenvergadering per jaar, maar het huishoudelijk reglement biedt ruimte om een extra ledenvergadering te beleggen. De voornaamste reden was dit keer 3 aftredende bestuursleden en de herbenoeming van 3 nieuwe bestuursleden. Irma Kemna, Jannus kat en Bernlef Knossen hadden vorig jaar al aangegeven vanwege studie en wisseling werkkring om niet opnieuw een termijn als bestuurslid aan te gaan. Opvolgers waren Yoets Dubbeld als secretaris en een duo voorzitterschap van Paul van den Bergh en Age Knossen. Paul heeft daarbij een externe rol en vertegenwoordigt de club naar buiten. Age heeft een interne rol en moet nieuwe initiatieven stimuleren uit het jaarplan. Na de goedkeuring van de benoeming van de oude bestuursleden zijn de vertrekkende bestuursleden door Paul bedankt. Er was overigens een prima opkomst bij deze ingelaste vergadering. 35 Leden waaronder een groot deel van de selectie.

Wat is er verder besproken. De nieuwe commissielijst, deze is nog niet helemaal definitief, is vastgesteld. De vertrekkende commissieleden zijn persoonlijk door Paul bedankt. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat een vereniging draait op trainers-coaches, commissieleden en scheidsrechters! Als commissielid ga je voor een jaar aan de slag voor de club. Dus die tijd is prima te overzien en je krijgt er veel voor terug. Leden die zichtbaar plezier in hun sport hebben. Bij een aantal commissies zien we nieuwe gezichten. Bijvoorbeeld bij de Jeugdcommissie, de Jeugd Activiteiten Commissie en bij de Kantinecommissie. Dat is geweldig. Bij de Technische commissies en bij de Evenementen commissie moeten we echt nog versterking krijgen. Paul liet ook nog de ledental ontwikkeling zien, daar moet ook wel iets aan gebeuren. Via de Roda Korfbal Academie gaan we het hele komende seizoen trainingen geven op Westzaanse en Assendelftse scholen. Dit seizoen zijn we pas in april gestart. Het komende seizoen starten we dus al in september. Op deze manier worden kinderen veel meer bekend met die prachtige sport die wij in huis hebben. In het kader van een veilig sportklimaat, kondigde Paul aan,  willen we het komende seizoen ook starten met  een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor iedereen die binnen de vereniging met jeugd werkt. Reden:  dit is maatschappelijk geaccepteerd en zal in de toekomst zelfs een “must” worden volgens het bestuur. Op verzoek van de regering is er een Staatscommissie o.l.v. oud minister Klaas de Vries ingesteld en je hoeft geen helderziende te zijn dat de overheid VOG verklaringen over 1 of 2 jaar verplicht stelt. Als Roda pakken wij onze verantwoordelijkheid alvast om dit het komende seizoen te gaan regelen. Verder nog iets over de Kledinglijn. Het bestuur wil de hele vereniging volgend seizoen in nieuwe wedstrijdshirts zien. De huidige shirts zien er niet meer uit, met name de rugnummers zien er vaak slecht uit. De penningmeester van Roda komt met een voorstel om dit gedurende 4,5 jaar in de contributie te verrekenen. Ook heeft de Jubileumcommissie ons bij gesproken over het fantastische Jubileumprogramma wat ze in elkaar hebben gezet. Zet in juni 2018 maar een streep in je agenda want dan is er bijna een week feest op het voorplein bij Roda met een Westzaanse avond en een Assendelftse avond  (In ieder geval met een band die Assendelft altijd plat speelt)