Inleveren kopij voor wekelijkse digitale clubblad vóór 12.00 uur ’s maandags.

Wij herhalen het nog maar een keer. Kopij die voor 12.00 uur binnenkomt nemen we nog mee. We zitten al een jaar lang met een vacature voor een jeugdredacteur. Om te voorkomen dat de kleine redactie en de webmaster een hele maandag bezig zijn met het clubblad is de deadline 12.00 uur om redactionele bijdragen in te leveren. Daarna gaat het naar de week daarop.