Jaarverslag 2018: WKV Roda bestaat 100 jaar.

Inleiding

Een uitgebreid overzicht van het jubileumjaar in 5500 woorden. Een jaar dat bol staat van de jubileumactiviteiten. Wat is er allemaal georganiseerd? Een nieuwjaarsreceptie, officiële receptie 100 jarig bestaan en het uitbrengen van het jubileumboek: WKV Roda 100 jaar, een zwemfestijn, de reünie, de 5e Ronde rond het IJsselmeer, feestweekend van 22 tot en met 24 juni, fietspuzzeltocht, toneelvoorstelling 100 jaar Roda, klaverjasavond en het afsluitende galafeest. We gaan niet alle jubileumactiviteiten uitgebreid beschrijven. We beperken ons tot de officiële receptie, de reünie, de wielerronde, het feestweekend, de toneelvoorstelling en het afsluitende galafeest. De Roda jubileumcommissie die zorgt voor de organisatie van de activiteiten bestaat uit: Lida Poppes, Trea van der Loo, Irene Dubbeld, Irma Kemna, Dick Smit, Bernlef Knossen en Otto Hauzendorfer.

Maar er is natuurlijk meer tijdens dit jubileumjaar. In de “tweede” plaats de sport, in het verleden konden wij in jubileumjaren vele kampioenen begroeten, de oogst is nu bescheiden. Verder bestuurswisselingen, nieuwe regelgeving en andere zaken. Maar we moesten helaas ook afscheid nemen van vier Rodianen die veel voor de vereniging betekend hebben.

Roda is op 1 februari 1918 opgericht

In een plaatselijke krant staat het volgende artikel:

Korfbalvereniging te Westzaan

“Zondag 27 januari werd door enige korfbal liefhebbende dames en heren alhier het plan opgevat een korfbalvereniging op te richten. Veel was hier al over gesproken, maar men was nog nooit tot resultaten gekomen. Nu werd besloten door te zetten en een vergadering uit te schrijven, die dan ook op vrijdag 1 Februari in “De Prins” plaatsvond. 27 Korfballers(sters) waren aanwezig. Het plan werd door de heer M. Schipper uiteengezet en daar allen vóór oprichting van een club waren, werd deze met een ledental van 27 opgericht. Een voorlopig bestuur is gekozen en als volgt samengesteld:

 1. Schipper, voorzitter, J.J. Allan Jzn., secretaris, J. Heynis Gzn., penningmeester, A.N. Hartman, tweede voorzitter, F.F. Allan, tweede secretaris, P. Rem Pzn., tweede penningmeester. De vereniging wordt gedoopt “R.O.D.A.” (Recht Op Doel Af). De kleuren der vereniging zullen zijn blauw wit. Het plan is deze zomer te beginnen met het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. De verdere regeling van alles werd aan het bestuur overgelaten.”

 De week van ons 100 jarig jubileum!

Op donderdag 1 februari is het zover. Die dag verloopt rustig. ’s Middags gebak bij de koffie om alvast wat in de sfeer te komen. De eerste publicaties komen los. Dick Smit wordt geïnterviewd door RTV Noord Holland. Het interview kun je beluisteren op onze site en op Facebook. Een felicitatie van Furore op hun site. Een leuk en uitgebreid artikel op de KZ/Hiltex site van Piet Hein: “Feest bij de achterburen”. Hij gaat terug in de historie, hij kent Roda nog goed vanuit de vorige eeuw. Als oud voorzitter van KZ en ook mede auteur van het 100 jarige KZ Jubileumboek. Ook een bericht op de site van het KNKV op zaterdag. Op vrijdagavond 2 februari om 20.00 uur zijn we nog gebeld voor info… voor een artikel op de site. Ook Nieuwsblad de Zaankanter publiceert dit weekend een leuk artikel. En op zaterdagavond ook al de eerste foto’s op de Facebookpagina van de gemeente Zaanstad.

De jubileumreceptie en uitbrengen jubileumboek (3 februari).

De jubileumreceptie

Alles is tot in de puntjes geregeld, het clubgebouw is binnen en van buiten fraai versierd. Als je binnen komt, voel je meteen al, hier is energie ingestoken!

Ook moeten we bij dit onderdeel Milco Dubbeld noemen, die de catering weer meer dan voortreffelijk verzorgt m.m.v. onze leverancier en sponsor (ook voor het eten!) Slagerij Veenboer.

Ook een groot compliment aan de crew voor en achter de bar voornamelijk bestaande uit Roda selectieleden!

Het uitreiken van het eerste jubileumboek door Luzan Veenendaal en Lida Visser aan Jeroen Olthof

Van tevoren zijn de organisatoren en het bestuur enigszins nerveus over de opkomst. Niet dat die te klein zou zijn, maar of het niet té druk zou worden. Dat gaat precies goed: de hele avond zijn er tussen de 100 en 120 bezoekers. Voorzitter Paul van den Bergh trapt af, als volleerd ceremoniemeester lijkt hij alles onder controle te hebben. Age Knossen bedankt al degenen die op welke manier dan ook geholpen hebben het Jubileumboek te laten verschijnen. Zijn mede redactieleden Lida Visser en Luzan Veenendaal overhandigen het boek vervolgens aan wethouder sport Jeroen Olthof. Helaas kan corrector en taalkundig adviseur van de redactie Sef Naus door ziekte niet aanwezig zijn. Aan het jubileumboek is ruim twee jaar gewerkt. Er zijn ongeveer 3000 clubbladen doorgenomen, omdat Roda niet (meer) beschikt over een centraal verenigingsarchief met notulen van de eerste 50 jaar. Vele Roda leden hebben daarnaast hun privé archief afgestaan om de redactie te voorzien van informatie en foto’s. Speciale dank aan Gerrit Jan Kat die het hele clubbladen archief van Roda bewaard heeft vanaf 1945. Het boek is gedrukt in een oplage van 500 stuks. Het boek beslaat ruim 200 pagina’s en is voor 19,50 euro verkrijgbaar. In de voorverkoop zijn er al 200 exemplaren verkocht.

Wethouder Olthof complimenteert de redactie met het fraaie boek waar hij al een kijkje in heeft kunnen nemen. Hij feliciteert Roda met het 100 jarig bestaan en daarmee de vrijwilligers die dat in de afgelopen decennia mogelijk hebben gemaakt. Ook complimenteert hij Roda met de fraaie accommodatie, midden in het dorp, waar de vereniging al meer dan zestig jaar gehuisvest is en die tijdens zijn wethouderschap van zeven jaar nooit ter discussie heeft gestaan. Ook roemt hij de belangrijke rol van sportverenigingen in lokale gemeenschappen en nu in het bijzonder Roda, waar jaar na jaar, ongeveer 12.000 sporters gekorfbald hebben.

Roda krijgt Koninklijke Erepenning.

Het uitreiken van de Koninklijke Erepenning door Wethouder Jeroen Olthof aan beide voorzitters van Roda.

Het was de bezoekers van de receptie natuurlijk al op gevallen dat wethouder Olthof de ambtsketen draagt. Dat is niet voor niets:

“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt WKV Roda de Koninklijke Erepenning uit te reiken i.v.m. het 100 jarig bestaan op 1 februari 2018”.

“De begiftigde heeft het recht op gedrukte of digitale publicaties van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken”.

Na wethouder Olthof voert KNKV voorzitter Rob Meijer nog het woord. Hij licht de plannen van het KNKV toe:  groei en een Olympische Sport worden. Korfbal is de enige sport met een A licentie in Nederland die nog niet olympisch is.

Als uitsmijter fungeerde Cor de Jager die een humoristische speech heeft met de nodige anekdotes.

De lichtshow

Een deel van de lichtshow.

Na de speech van Cor is het tijd voor de lichtshow. Er is de afgelopen weken al druk gespeculeerd in het dorp over de lichtshow: is er al een vergunning, zit de wind wel in de goede hoek om het kunstgras niet te beschadigen? Uiteindelijk valt dat allemaal mee. Iedereen moet zo veel mogelijk naar buiten om op de letters van WKV Roda een sterren regen te laten ontvlammen. Een creatief idee. Na de receptie een instuif met catering.

Vele goede wensen en gulle giften.

Alhoewel de aanwezigheid van de verschillende besturen van verenigingen en organisaties al een verrassing op zich is, krijgt de vereniging ook nog verschillende cadeaus. Hier een greep uit de deze verrassingen vergezeld van de beste wensen.

 • De gemeente Zaanstad: een gulle gift voor nieuw meubilair kantine.
 • De papiercommissie “pakt” flink uit en gaat ook andere jubileumactiviteiten voor de jeugd sponsoren.
 • Gerrit Jan Kat verrast ons niet zo zuinigjes.
 • Hetzelfde geldt voor Heleen van Eerden en erevoorzitter Cor de Jager.
 • De korfbalverenigingen KZ/Hiltex, Groen Geel, ZKV, Furore verrassen ons met korfballen, geld of cadeaubon.
 • District Noord West een korfbal en het KNKV met een fraaie luchtfoto van het sportcomplex.
 • IJsclub Lambert Melisz doet een gift.
 • Bestuur Geertje Visser Schoen fonds waardeert onze activiteiten met een donatie.
 • Ook een gift van EHBO Westzaan.
 • VVV Westzaan, zeer origineel, een sponsorbord inclusief sponsoring voor 1 jaar.

Het bestuur bedankt alle gulle gevers en zegt toe een passende bestemmingen voor al deze verrassende donaties te zoeken.

Zonovergoten Roda Reünie 100 jarig bestaan (7 april)

Er is twee jaar aan gewerkt om zoveel mogelijk e-mail adressen van oud spelers boven tafel te krijgen. De leden van de jubileumcommissie zijn voor de reünie avond aan avond in het clubgebouw. Honderden foto’s uit lang vervlogen tijden en recenter fotomateriaal komen te hangen op iedere vrij beschikbare plek in het clubgebouw. En zelfs dat is nog lang niet genoeg. Er worden verschillende presentatie borden geplaatst om alle materiaal kwijt te kunnen. Er zijn films te zien van de bouw van het clubgebouw, historische wedstrijden, playbackshows. De opbouw is zowel buiten als binnen. Het wachten is alleen nog op mooi weer…!

En dat komt er: zaterdag zeven april één van de eerste lentedagen met een temperatuur van 20 graden. De bezoekers stromen binnen uit alle delen van het land. Ontvangst met koffie bij de entree. Alle mogelijke meubilair is uitgezet. Voor degenen die het te warm krijgen is er een grote tent beschikbaar. Veel herinneringen worden opgehaald. Om 16.30 uur staat de wedstrijd oud Roda 1, met spelers van tussen de 30 en 50 jaar, tegen de huidige selectie. De voormalige selectie onder leiding van wie anders dan Terence Schoolmeester ( bekend van de uitspraak: “Ik zoek altijd een club uit die ik met de fiets kan bereiken”).

De huidige selectie onder leiding van Ronald Hanegraaf. De oud-Rodianen doen het nog verrassend goed. Ze komen wel met 5-1 achter, maar de conditionele instorting blijft uit. Integendeel, langzaam komen ze in de wedstrijd. Het zijn ook niet de minste die in dit team spelen: Joris Theewis, Alexander Jongerius, Mark Sluijs, Age Knossen jr., Lida Poppes, Vera Kelder, Natascha Theewis, Mariska May om er maar een paar te noemen. Met zo’n team zou je nog een heel eind komen in de reserve tweede klas. Het mooiste doelpunt is van Alexander Jongerius een fraaie tip in. Eindstand 12-7 voor de huidige selectie na 2 maal 20 minuten.

Daarna is het echt tijd voor de sociale contacten. Ook is een reünie hét moment om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Bij een vereniging die 100 jaar oud is, kun je niet meer alle jubilarissen huldigen. De ondergrens ligt vanmiddag bij maar liefst minimaal 40 jaar lid zijn. Twintig  leden vallen in deze categorie. In de categorie 75 jaar lid vallen Hans de Waard, Piet de Jager (niet aanwezig), Jaap Schellinger, Dirk (Gu) Havik en Siet Poppes. Een speciale vermelding verdient Rie Postt inmiddels ruim in de 90 jaar. In 1944 werd zij al kampioen met Roda 1. Ook in 1954 zat ze, net als de ook aanwezige Dirk (Gu) Havik, in het kampioensteam van Roda 1 o.l.v. Dirk Bleij, dat de stap naar het hoogste landelijke niveau zette. In de tweede wereldoorlog trad Rie Postt al toe tot het bestuur van Roda. En vanmiddag is ze op de reünie aanwezig en geniet volop. Iedere dag leest ze uit het Jubileumboek WKV Roda 100 jaar laat ze weten.

Om 18.30 uur gaat kok Milco Dubbeld met zijn zwager Rob het buffet maken voor maar liefst 200 liefhebbers.

De foto van de jubilarissen:

Achterste rij vlnr.: Ed havik, Otto Hauzendorfer, Lida Poppes, Onnojan Hos. Gerrit Groot, Hans de Waard, Dirk (Gu) Havik, Tini Molenaar, Cor de Jager.

Voorste rij vlnr.: Dirk Havik, Ingrid Pettinga, Milco Dubbeld, Wies Smit, Irene Dubbeld, Rie Postt, Jaap Schellinger, Maarten Hos.

De Tocht der tochten rond het IJsselmeer (10 mei)

Een jubileum is niet compleet zonder de wielerronde om het IJsselmeer. Ruim 300 lange kilometers. Precies 30 deelnemers uit voornamelijk Westzaan en Assendelft. Vertrek ’s morgens om 5.00 uur stipt. RTV Zaanstreek doet live verslag. Bij de deelnemers is één dame (Liselotte Pauw), met een motorrijbewijs, maar met een geleende fiets! Alle deelnemers halen de eindstreep om 17.00 uur. Rekening houdend met de rusttijden bedraagt de gemiddelde snelheid maar liefst 30 kilometer per uur! De tocht is voor de 5e keer georganiseerd en het zou zo maar kunnen dat de Tocht der tochten in een nieuw “groepsrecord” is gefietst.

Een ongekend 100 jarig Roda Jubileumweekend (22 tot en met 24 juni)

Dat mag zonder overdrijving wel de titel zijn van dit artikel. Mooi weer, vele inwoners van het dorp (en van ver daarbuiten) die wel een of meerdere festiviteiten bezoeken op 22, 23 of 24 juni, alle (bekende) Westzaanse artiesten op het podium, een fraaie feesttent en bijna alles uitverkocht. Wat misschien nog wel het meest opvalt is de vlekkeloze organisatie, gedetailleerde draaiboeken, veel vrijwilligers die in ploegen draaien en alles klopt tot in de laatste details.

Het begint op vrijdagavond met de Westzaanse artiesten: de aftrap was voor Noa bekend van de Voice-kids, daarna Wolter Kroes die het zichtbaar naar zijn zin heeft en die wel weet hoe hij een feesttent met 275 bezoekers moet bespelen. Daarna Brechtje Kat, die een heel ander genre zingt. Misschien meer geschikt voor het theater dan voor een lawaaierige feesttent. Maar het publiek maalt daar niet om zeker niet als ze ook nummers van Michel Jackson gaat zingen. Ondertussen kun je bij de stand van Slagerij Veenboer terecht voor een heerlijk broodje.

Als afsluiting onze plaatselijke trots, met landelijke bekendheid, de band Drukwerk. Perfect passend als slotact.

Raften op 23 juni voor Roda jeugd.

Dan zaterdag de 23e speciaal voor de jeugd omgedoopt tot “Fundag”. Niet alleen de Roda sportvelden zijn ingezet maar ook de brede sloot tussen Lambert Melisz en het Roda veld is in gebruik als “raftgebied”. Ruim vijftig kinderen zijn van de partij. Georganiseerd door de Jeugdcommissie.

Op zaterdag de band Nightfall zeer bekend van de kermis in Assendelft. Drie uur lang bouwen zij hun show op. Ze spelen nagenoeg alles en het publiek vindt het geweldig.

Dorpsstraat Assendelft, eerste prijs stratenkorfbal Roda.

Dan op zondag het Roda Stratenkorfbal toernooi. Maar liefst 15 deelnemende straten uit Westzaan, Assendelft, Oostzaan en een team van Dam tot Dam. De organisatie heeft geen limiet gesteld aan het maximale aantal korfballers in de teams zodat de niveauverschillen groot zijn, maar toch laten de niet korfballers soms verrassend goede resultaten zien. In de finale komen uiteindelijk: Van Dam tot Dam met vooral (oud) Roda korfballers die in Zaandam wonen; de Korenaarstraat (met Oranjeshirts) van de gelijknamige school uit Oostzaan, bij de bookmakers favoriet met namen als Mitch Sluys, Wouter Nootebos, Hidde Pettinga, Joost Breetvelt. De Korenaarstraat bestaat uit leerkrachten of gymdocenten. Met dit team zou je probleemloos op hoog niveau in de korfbalcompetitie mee kunnen meedraaien. En dan de Dorpsstraat uit Assendelft (in gele shirts) met Joris en Natascha Theewis, Mark Sluys, Pieter Pauw, Vera Kelder en andere toppers.

Deze drie ploegen moeten een halve finale spelen waarin weinig wordt gescoord. Uiteindelijk wint de Dorpstraat uit Assendelft, de Korenaarstraat wordt tweede en Dam tot Dam derde.

Dan nog de afsluitende barbecue voor 200 mensen met live muziek. Het publiek moet even warm draaien, maar vanaf pakweg half zeven is het juiste repertoire gevonden. De “dansvloer” trilt op de slappe veengrond in Westzaan. Om 20.00 uur is het einde gekomen aan een fantastisch feestweekend. Voorzitter Paul van den Bergh roemt nogmaals de inspanningen van de Jubileumcommissie, de organisatoren van de BBQ wordt veel lof toegezwaaid: Milco Dubbeld, Geert Kelder, Rob de Vries, Otto Hauzendorfer, Trea van der Loo en niet te vergeten Helen den Os die ’s middags drie uur lang broodjes kroket heeft staan bakken. En natuurlijk die 40 andere vrijwilligers die bardiensten in verschillende ploegen hebben gedraaid.

100 jaar Roda in het theater (13 en 14 oktober)

Marijke van der Pol en Sylvia de Jong (rechts).

Onder die naam brengen een 30 tal (oud) Roda spelers de historie van Roda op de planken. Marijke van der Pol heeft de Roda historie bestudeerd en deze vertaalt naar een theatervoorstelling. Geen geringe prestatie want probeer maar eens een stuk tekst te vertalen in een leuke sketch, maar ze is daar prima in geslaagd. Ze had natuurlijk vorig jaar al veel succes met het op de planken brengen van het leven van Dirk Mes (Buus en Buur). Sylvia de Jong zorgt voor de regie zodat de spelers hun rol goed vertolken. En Sylvia moet als regisseur aan de slag met getalenteerde toneelspelers maar ook met Roda spelers die zich misschien op het veld meer thuis voelen dan op de planken, maar iedereen haalt een ruime voldoende of meer. En als je ruim een jaar iedere woensdagavond aan het oefenen bent is dat natuurlijk een uitputtingsslag, maar de sfeer tijdens de repetities was iedere keer weer uitstekend. Ruim 100 personages worden uitgebeeld als gevolg waarvan het achter de schermen een race tegen de klok is om weer op tijd verkleed op het toneel te staan. En met 100 personages moet je nog heel veel keuzes maken, want er zijn in de afgelopen 100 jaar misschien wel 1000 of meer vrijwilligers geweest die een belangrijke rol hebben gespeeld. Maar dan moet het een 24 uurs theater show worden. De afgelopen decennia zijn we niet verwend met Roda theatershows of je moet de Roda Playbackshows daar onder scharen, want dat waren natuurlijk ook vaak kunst stukjes.

Het begint zoals bekend in 1918. De oprichters/bestuurders zitten in passende kleding achter de bestuurstafel tijdens de leden vergaderingen. De opgang en de neergang van de vereniging komt langs. En dat je niet afzegt voor een wedstrijd of training “zelfs al is je tante jarig”.  De klachten vanuit de gemeenschap/kerk over dames die vanuit huis of vanuit  Hotel De Prins te schaars gekleed over straat fietsen en die tot vragen in de gemeenteraad leiden. Wij hadden ook nog wel iets willen horen over het eerste kampioenschap van Roda 1 toen ze met minimaal 25 doelpunten van Roda 2 moesten winnen en dat ook deden en wat tot veel ingezonden stukken in de kranten leidde tussen Roda en KZ wie hier nu de kluit belazerd had.

Vervolgens gaan we naar de tijd na de tweede wereldoorlog waarbij de kampeervakanties in binnen en buitenland zeer vermaard zijn. Een feest der herkenning voor de oudere generatie: “het is alsof ik het opnieuw meemaak”, horen wij vaak. Ook de decorbouwers mogen hier wel geroemd worden, want ook zij hebben binnen de beperkingen die het toneel van de Kwaker natuurlijk kent, fraaie decorstukken gebouwd. Ook de entreeheffing van penningmeester Aat Schoen is hilarisch en wordt sterk door Wies Smit neergezet.

De spelers met bloemen ontvangen een staande ovatie.

De belangrijke wedstrijd tegen het Amsterdams Swift, als opstap naar het hoogste landelijke korfbalniveau, waarbij de tegenstelling tussen de hoofdstedelingen die het korfbal zeggen te hebben uitgevonden en de boeren boven het Noordzeekanaal mooi tot uitdrukking komt. In deze setting had ook mooi gepast de tumultueuze wedstrijd tussen Roda Westzaan en Rohda Amsterdam die zelfs het toenmalige Studio Sport haalde. En natuurlijk komt Jaap de Boer voorbij als hoofdredacteur van het clubblad. Alle copy wordt bij hem langs gebracht of hij is mondeling geinformeerd, waar Jaap de Boer dan maar een mooi verhaal van moet maken. Daarna draait de stencilmachine op volle toeren en is de redactie en speciaal Jaap de Boer trots dat het weer een dik nummer is geworden

Ook de perikelen over het al of niet alcohol schenken komen uitgebreid aanbod, inclusief het bewust(?) afwijken van de bouwtekening bij het bouwen van de eerste verdieping van het clubgebouw om een toekomstige aanvraag voor een horecavergunning voor een sportkantine meer kans van slagen te geven. Het heeft misschien geen 20 jaar van de Roda historie gedomineerd maar het is wel een onderwerp dat steeds weer terug komt.

We kunnen in dit verslag niet alles noemen maar vervolgens gaat het in grote stappen naar 2016-2018, waarbij ook een aantal jeugdspelers op het toneel komt. Kyra van Baarsen zorgt ervoor dat menig Rodiaan een traantje moet wegpinken op de melodie van Thank you for the music met een mooie tekst van Marijke van der Pol en Bram Slinger.

De hele cast, Marijke, Sylvia en iedereen die met de techniek, grime, decor bezig is geweest, wordt door Bernlef Knossen uitgebreid bedankt en in de bloemen gezet namens de Jubileumcommissie en het bestuur van Roda.

Wat na zo’n zaterdagavond en zondagmiddag blijft hangen is dat er zeker 300 mensen op twee voorstellingen zijn afgekomen. Bezoekers die allemaal iets hebben met Roda. Dat is een geweldige investering in het clubgevoel en dat hebben deze spelers na een forse inspanning van meer dan een jaar onder leiding van Marijke van der Pol en Sylvia de Jong op een fraaie manier gerealiseerd.

Music Journey met Paul van den Bergh sluit de avond feestelijk af.

Roda Galafeest 100 jarig bestaan ( 22 december).

Een jaar vol van activiteiten, receptie, Koninklijke Onderscheiding, presentatie jubileumboek, zwemfestijn, reünie, Rondje IJsselmeer, een feestweekend met (West)Zaanse artiesten met landelijke bekendheid, fietspuzzeltocht, klaverjasavond. Aan alles komt een eind, maar dan is er nog het Galafeest.

Met de dresscode gala lijkt het eenvoudig wat je moet aantrekken. Maar de praktijk is anders. De meest stijlvolle creaties verschijnen bij de dames en ook aan heren kant komen uit de garderobe grote verrassingen. Spelers die je normaal alleen in spijkerbroeken met gaten ziet, zitten nu strak in het pak. Het ziet er allemaal heel feestelijk uit wat de bijna 100 aanwezigen laten zien. Op het Roda plein een lichtjes festijn met 100 jaar uitgebeeld door middel van olielampen. Een onverwachte en verrassende vuurwerkshow, het is er allemaal.  De akoestische versie van de geweldige band Nightfall. Bernlef die als voorzitter van de Jubileumcommissie zijn mede bestuursleden bedankte voor 3 jaar intensieve samen werking. Hier worden ze nog een keer genoemd: Trea van der Loo, Dick Smit, Lida Poppes, Irma Kemna, Irene Dubbeld en niet te vergeten Otto Hauzendorfer. Ze krijgen een daverend applaus. Ook Rob den Os wordt gehuldigd voor zijn verdiensten als bestuurslid van de Stichting Vrienden van WKV Roda en van de Stichting Beheer Roda Sportcomplex waar hij eind 2018, na ruim 15 jaar, mee is gestopt.

Hoe word je de best geklede dame en heer?

Een impressie van het Roda Gala feest.

De verkiezing van de beste geklede heer en dame: Natascha Theewis en Age Knossen jr. De criteria van de jury om tot deze verkiezing te komen zijn geheim maar iedereen lijkt het eens te zijn met deze keuze. Maar de concurrentie is moordend. We kennen het waargebeurde verhaal van iemand die een echt nieuw gala kostuum heeft gekocht, maar door de spanning van de gala avond én het late moment van aankoop zijn broek in de winkel vergeet en daar pas achter komt als het feest begint! En met een spijkerbroek en alleen een galajasje red je het niet. En dan drie dames die met de auto zijn gebracht, de namen zijn bij de redactie bekend, maar door het Roda BOB beleid terug moeten lopen. Deze drie dames, ook kandidaat voor de best geklede vrouw, dragen hoge pumps maar moeten ook de Weel brug nog bedwingen. Een onneembare hindernis met die hoge naaldhakken, zo blijkt… Ze trekken de pumps uit en gaan op nylonkousen verder naar huis. Degenen die een beetje bekend zijn in de omgeving van de Watermolenstraat weten dat de firma Vreeken daar al een aantal maanden bezig is om het riool te vervangen. Deze dames worstelen zich door de blubber, op blote voeten met nylon kousen, een weg naar huis. En zelfs zij hebben een fantastische avond gehad!

Hoe gaat het sportief in het jubileumjaar?

In voorgaande jubileumjaren was er vaak sprake van sportieve successen. Helaas is dat dit jaar een stuk minder. Het lijkt of alle energie is opgeslokt door de jubileumactiviteiten. Roda 1, 2 en 3 handhaven zich in de eerste, reserve tweede en reserve derde klasse. Voor Roda twee is er nog een beslissing van de competitieleider nodig. In de zaalcompetitie verliest Roda 2 met een punt verschil van Ados 2 in de allerlaatste wedstrijd. Beide teams hebben twaalf punten en het doelsaldo van Roda is aanmerkelijk beter, maar op basis van het onderlinge resultaat zou Roda 2 degraderen. Gelukkig komt er een plaats vrij en omdat Roda 2 veruit de beste was van de voorlaatste teams uit de andere poules is het reserve tweede klasse schap gecontinueerd. Ook Roda 1 kent een mager zaalseizoen. De zogenaamde “chemie” tussen trainer/coach Sebas Leegwater en het team is onvoldoende aanwezig. Het komt tot een voortijdige breuk aan het eind van de zaalcompetitie met de nodige publiciteit.  In het Zaanse Topscorersklassement is Roda wel aanwezig. Jelmer Knossen, Hidde Pettinga en Kees Havik staan in de top tien. Arno Heermans neemt de training en coaching in de tweede helft veldcompetitie voor zijn rekening. Roda 1 heeft een zeer sterke tweede seizoenhelft en eindigt met 16 punten op de derde plaats. In de laatste thuiswedstrijd wordt de latere kampioen Futura gedecideerd met 18-12 verslagen. De bloemen kunnen weer mee naar huis en het kampioenschap moet een week uitgesteld worden voor de Hagenezen.

Ook Roda 3 draait verrassend sterk op het veld en eindigt eveneens op de derde plaats.

Alle senioren spelers hebben per 1 september hun Korfbalmasterz gehaald, dus ze zijn wat spelregelkennis betreft klaar voor de nieuwe competitie.

Junioren A1 kampioen zaalseizoen 2017-2018.

Bij de jeugd zijn de resultaten matig. De junioren A1 worden kampioen in de zaalcompetitie zie foto hiernaast en de Pupillen E1 in de voorjaarscompetitie, maar dan zijn de sportieve successen wel ongeveer genoemd. In de tweede helft veldcompetitie schrijft Roda de F2 in als nieuw team.

Na het voortijdige vertrek van Sebas Leegwater komt Roda in contact met de trainer/coach van VEO René Arnoldus. De laatste is met VEO kampioen geworden in de zaal-en de veldcompetitie. René Arnoldus heeft verschillende Leidse en Westlandse verenigingen getraind en kiest ervoor in het seizoen 2018-2019 bij Roda aan de slag te gaan. Age Knossen jr. gaat nog een seizoen door als trainer/coach van Roda 2. Roda 1 presteert goed in de eerste helft veldcompetitie en boekt daarna in de zaalcompetitie eindelijk weer eens succes tegen ZKV door in de uitwedstrijd met 19-19 gelijk te spelen in sporthal De Struyck. Volgens iedereen die Roda een warm hart toedraagt was een overwinning verdiend.

Bij de Roda thuiswedstrijden in de zaal wordt niet langer een programmaboekje verstrekt, daar staat tegenover dat er ook niet langer entree wordt geheven.

 Schoolkorfbal en de Rabobank Giga Kangoeroedag

Het Schoolkorfbal toernooi is weer als vanouds. Heel druk! In 2017 was er een dip in de deelname, maar in 2018 zijn er bijna 80 teams. De Dorpsakker sinds lange tijd weer aanwezig heeft met maar liefst 15 teams ingeschreven en ook OBS De Octant is terug van weggeweest. Het is de laatste jaren altijd een verrassing wie de toernooi winnaar wordt. Dit keer is dat de OBS De Kroosduiker uit Westzaan die zowel bij de groepen 7 en 8 als 5 en 6 zich de sterkste toont. En zo is de cirkel rond in dit jubileumjaar, want bij het eerste Schoolkorfbaltoernooi in 1964 was de Noorderschool (de oude naam van de Kroosduiker) ook de winnende school.

De Rabobank Giga Kangoeroedag heeft minder deelname dan voorgaande jaren. Door het terugtrekken van een school op het laatste moment is het middagprogramma geschrapt. ’s Morgens tekent de voorzitter van de directie van de Rabobank Zaanstreek Ariënne Kooter de overeenkomst met Roda voor twee jaar Verenigingsondersteuning door de Rabobank.

Veel evenementen voor de jeugd.

Het lijkt wel alsof de Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) een eigen jubileum agenda heeft. Een zwemfestijn, knutselen voor stoere mannen en vrouwen, bladerbeesten maken, een bingo en een superbingo. Wat de commissieleden van het JAC enthousiast maakt is dat aan bijna iedere festiviteit wel 40 of meer  jeugdleden deelnemen. Daarnaast nog een “Fundag” georganiseerd door de Jeugdcommissie.

Verder een kampeerweekend bij Scouting Uitgeest onder verantwoordelijkheid van de Kampeercommissie.

Bij de seizoenafsluiting worden Celeste van Westrop, Maaike Pitt, Elana Vos en Raven van Leeuwen benoemd tot Jeugdtopper 2018 omdat zij heel veel vrijwilligers werk doen voor de vereniging.

De VIP ochtend/middag ( op 13 oktober).

Handtekeningen jagers belagen de Roda selectie.

Bij de vergadering van alle commissies kwam Hidde Pettinga met het idee om de selectie en de Roda jeugd dichter bij elkaar te brengen. En als je met zo’n idee komt moet je het vervolgens ook zelf nog uitvoeren….! De Roda selectie is om 10.00 uur al aanwezig, om de wedstrijdbesprekingen en de wedstrijden bij te wonen. Veel teams spelen gelijktijdig en achter elkaar, inclusief een spelochtend van De Kangoeroes, dus het was een drukte van belang. Na de wedstrijden is het handtekeningen jagen bij de selectiespelers. Het is een ochtend “Roda in verbinding”. Dat is op nog meer plaatsen het geval, want na de wedstrijden zijn er gesprekken met de ouders van de teams om ze wegwijs te maken bij Roda, iets te vertellen over de trainingsopbouw, wat is de rol van een contactouder, vragen van ouders te beantwoorden etc. De trainer en/of coach van ieder team is aanwezig, leden van de Jeugdcommissie en “trainingscoördinator” Chris Kaper.

Aan het begin van de middag gaat de trainer/coach van Roda 1 René Arnoldus in gesprek met een aantal jeugdspelers over tactiek en techniek. Naast de niet te missen vraag wat hij liever niet eet is er ook een vraag, als hij trainer/coach van de E was, waar hij het eerst op zou trainen. Wat denk je? Zowel links als rechts handig kunnen gooien.

Overledenen

Ondanks alle festiviteiten is er in 2018 ook veel droevig nieuws. Bert Tuijn enthousiast trainer en speler van de recreanten overlijdt op 5 december 2017, slechts 63 jaar oud. Edwin Molenaar, maar 51 jaar oud, krijgt te maken met een hele agressieve ziekte. Hij overlijdt op 21 mei 2018. Hij speelde jarenlang in Roda 1. De recreanten verliezen nog een lid: Carla van dan Broek, zij wordt slechts 55 jaar en overlijdt op 10 maart 2018. Zij is al geruime tijd ziek. Ook Henny Schoen- de Jong komt te verlijden, zij was een van de 26 leden die bij de heroprichting in 1940 was betrokken. Henny is 94 jaar geworden. Haar herinneringen zijn te lezen in het Roda Jubileumboek.

Andere clubgebeurtenissen

Joris Theewis volgt Age Knossen sr. in het begin van het jaar op als voorzitter van de Stichting Vrienden van WKV Roda/ Club van Honderd. In de loop van het jaar volgt Joris Age ook op als duo voorzitter van WKV Roda. Marieke Steenhoek wordt secretaris van de Club van 100. Rob den Os stopt eind 2018 als bestuurslid van de Stichting Beheer Roda Sportcomplex en als bestuurder van de Stichting Vrienden van WIK Roda. Hij heeft beide functies ongeveer vijftien jaar vervuld. Het stoppen met deze bestuurlijke werkzaamheden heeft mede te maken met een langdurig ziekenhuis verblijf van Rob in het begin van het jaar.

Alle vier de jubilarissen met duo voorzitter Paul van den Bergh.

Op de ledenvergadering van 28 september 2018 wil het bestuur 5 jubilarissen huldigen van wie er 4 aanwezig zijn. Pieter Pauw 25 jaar lid, vermaard speler van Roda 1. Pieter heeft in bijna alle commissies meegedraaid. Dirk (Gu) Havik 75 jaar lid en tevens lid van verdienste. Dirk was een van de beste jeugdtrainers in de clubhistorie. Hans de Waard ook 75 jaar lid en tevens erelid. Hans heeft zich onderscheiden door 25 jaar penningmeester te zijn. Verder maakt hij nog steeds deel uit van de werkersploeg op woensdag. Als laatste Jaap Schellinger 75 jaar lid en tevens erelid. Wie kent hem niet? Hij heeft grote verdiensten voor de club en is al 50 jaar meewerkend voorman van de papiercommissie. Op de foto voorzitter Paul van den Bergh met de jubilarissen. Piet de Jager, 75 jaar lid,  kan niet aanwezig zijn.

Ook de penningmeester van onze vereniging Piet Riet moest enkele keren gedurende enkele weken in het ziekenhuis worden opgenomen.

Roda 3 krijgt nieuwe shirts van kledingleverancier Muta omdat het pasmodel afweek van de later geleverde modellen. De trainingspakken worden in het voorjaar eindelijk uitgeleverd. De trainingspakken van de selectie zijn geschonken door Eggink Schilders, de trainingspakken van Roda 3 door Music Journey en die van A1 junioren door Binderij Zaandam.

Bij de seizoenafsluiting wordt afscheid genomen van drie selectiespelers: Marieke en Sanne Steenhoek en Siebe Kelder. Ook assistent trainer Ronald Hanegraaf stopt na twee jaar. In zijn eerste jaar bij Roda werd hij met de junioren kampioen.

De Roda kantinecommissie investeert in een nieuwe tapinstallatie. Een kostbare aangelegenheid. Gelukkig heeft Roda financieel een heel goed jubileumjaar.

Roda doet voor het eerst sinds jaren niet mee aan Koningsdag, door het gewijzigde beleid van de Westzaanse Gemeenschap/Dorpscontact. De Roda bestuurders zijn van mening op de gewijzigde locatie geen toegevoegde waarde te kunnen leveren (op 150 meter 5 horeca verkooppunten). Roda kiest ervoor de schaarse vrijwilligerscapaciteit in te zetten voor de jubileumactiviteiten.

De grote Clubactie levert een record bedrag op van 2820,- euro.

De Roda Sponsorcommissie organiseert eind oktober voor haar sponsors een succesvolle bijeenkomst over Opvolging in het familiebedrijf. Inleiders zijn Carola en Liane de Ruijter van het bedrijf Succesvolle Opvolging.nl en Maarten Aarts van Crowe Foederer uit Oostzaan.

Ten slotte vernieuwt Roda veel clubdocumenten. De statuten worden na 38 jaar opnieuw gemaakt met ondersteuning van Marieke Steenhoek, er komt een aangepast Huishoudelijk Reglement en er komt een Gedragscode. De laatste is nieuw en is een reactie op het rapport van de Staatscommissie De Vries over misstanden in de sport. In een uitgebreid document is beschreven hoe wij het gedrag van spelers en vrijwilligers zouden willen zien door de ogen van een 100 jarige, in het jubileumjaar 2018.

Dit was het jubileumoverzicht, langer dan ooit tevoren, maar het was dan ook een heel bijzonder jaar!

Redactie.