Jubileumboek WKV Roda 100 jaar

Korfbalvereniging Roda in Westzaan bestaat een eeuw! Reden genoeg voor de uitgave van dit “Jubileumboek WKV Roda 100 jaar”. Het is een boek met het verhaal over een vereniging uit een dorp, dat in de landelijke pers wel “Hét korfbaldorp” werd genoemd.

Er is veel gebeurd in die 100 jaar. Roda behoorde in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw tot de tien grootste en beste korfbalverenigingen van Nederland. Opvallend in die periode is de kwaliteit en de inzet van bestuurs- en commissieleden. Niets was hen teveel. Er werd getraind onder vaak slechte omstandigheden op modderige velden en in veel te kleine gymzalen door te grote groepen kinderen tegelijk. Er waren talloze meerdaagse uitwisselingen per jaar en de kampeerreizen naar binnen- en buitenland waren fantastisch. Roda zat in die periode in de haarvaten van de Westzaanse samenleving. Maar de televisie deed zijn intrede in Nederland, het aanbod van vrijetijdsbestedingen verruimde sterk, de ontzuiling kwam en verenigingen werden minder belangrijk. Roda moest ook met die maatschappelijke realiteit leren leven. Met vallen en opstaan werd een antwoord gevonden op deze uitdagingen. Het is allemaal te lezen in dit boek.

De geschiedenis beschrijven van een vereniging kan op veel verschillende manieren. Vraag tien schrijvers een jubileumboek te maken en je krijgt evenzoveel verschillende boeken. Wij hebben de belangrijkste gebeurtenissen van de vereniging als rode draad gekozen.

Het boek is chronologisch opgebouwd. Tot 1975 hebben wij de nadruk gelegd op (maatschappelijke en sportieve) trends die zichtbaar zijn. Halverwege de jaren zeventig gaan wij over op kalenderjaren omdat er meer feitelijke informatie op jaarbasis beschikbaar komt. Naast de beschrijving van de geschiedenis hebben wij een aantal thema’s beschreven over zaken of personen die zeer belangrijk voor de vereniging zijn (geweest).

Wij hebben een schatting gemaakt van het aantal teams dat voor de vereniging is uitgekomen in deze 100 jaar. Dat zullen er tussen de 1100 en 1300 zijn. Het begon met twaalftallen en dat zijn later achttallen (soms zelfs viertallen) geworden. Dus dan spreek je al snel over 12.000 korfballers, waarbij een groot aantal spelers natuurlijk meerdere jaren lid is (geweest). Daarom is het lastig om precies te zeggen hoeveel leden zich in de loop van het 100-jarig bestaan van Roda hebben laten inschrijven. Wij schatten het op tussen de 2000 en 2500.

In januari 2016 zijn wij gestart met het maken van een projectplan voor het samenstellen van dit jubileumboek. De inschatting van de uren die wij voor deze klus nodig hadden, was helaas te optimistisch. Het schrijven van zo’n boek is geen sinecure en kost veel tijd. Toch is het een bijzondere ervaring. De hoofdrolspelers in dit boek, sommigen al geruime tijd overleden, worden als het ware opnieuw je sportvrienden. En al schrijvende krijg je er steeds meer respect voor, hoe zij met vaak beperkte middelen veel zaken voor elkaar kregen.

De geschiedenis herhaalt zich. Historisch besef is vaak minimaal, ook in de korfbalsport en bij de korfbalbond. Iedereen is voortdurend bezig het wiel opnieuw uit te vinden, terwijl het antwoord al op allerlei momenten in de historie te vinden is.

Het is de bedoeling het Jubileumboek WKV Roda 100 jaar tijdens de officiële receptie op drie februari 2018 in het Roda clubgebouw aan te bieden aan burgemeester en wethouder.

Om er zeker van te zijn dat u ook een exemplaar krijgt, de oplage is beperkt, kunt u nu alvast een exemplaar reserveren via het formulier onderaan dit bericht.

De kostprijs van het boek is 19,50 euro per exemplaar, waarvoor u een boek krijgt van meer dan 200 pagina’s in kleur, in hard gebonden kaft, met de rijke historie van de vereniging, geïllustreerd met uniek fotomateriaal.

Lida Visser, Luzan Veenendaal, Age Knossen.

[ezcol_1half]

Fout: Contact formulier niet gevonden.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] [/ezcol_1half_end]