Koningsdag 27 april

Wij zijn recent bij de bespreking geweest belegd door de ad interim commissie Koningsdag. Een aantal verenigingen/ bedrijven was aanwezig. Een van de belangrijke punten was waar Koningsdag dit jaar gehouden zou worden , waarbij de keuze was tussen Kerkbuurt en Torenstraat. Beide mogelijkheden hebben hun voor en tegens. Wij hebben van meet af aan aangegeven aan de organisatie dat als er voor de Kerkbuurt wordt gekozen, wij niet mee zullen doen. Vorig jaar was er op een paar 100 meter straat in de Kerkbuurt heel veel horeca. Gezien het feit dat het geen optie is om veel vrijwilligers een hele dag in te zetten voor een paar honderd euro omzet en wij dit jaar al een zwaar beroep doen op onze vrijwilligers door ons  jubileum, zullen wij dit jaar niet meedoen aan Koningsdag in de Kerkbuurt. Volgend jaar wordt overwogen om Koningsdag weer in de Torenstraat te houden. We zullen dan weer serieus kijken of en hoe wij een bijdrage aan de festiviteiten kunnen leveren. De organisatie benadrukte nog Roda er graag weer bij te hebben als een van de oorspronkelijke organisatoren van Koningsdag.

Bestuur Roda