Kort verslag bestuursvergadering 11 april 2018

  • Goed nieuws voor de TJC, Shanna en Kjeld zijn toegetreden tot deze commissie. Zij gaan zich voornamelijk bezighouden met de teamindelingen.
  • Voor het seizoen 2018/2019 is er een verandering in het competitieschema. De gehele competitie begin een week later. Hierdoor veranderd ook het moment waarop de de zaal in gaan. Het competitieschema is hier te bekijken: http://www.knkv.nl//userfiles/competitie/Competitieschema_1819.pdf
  • Het bestuur kijkt terug op een fantastische reünie afgelopen 7 april en kijkt uit naar de volgende activiteiten. De eerst volgende jubileumactiviteit is Het rondje IJsselmeer op 10 mei.
  • Naast de jubileumactiviteiten zijn er komende maanden nog meer activiteiten: de seizoen afsluiting op 26 mei, het kampeerweekend voor de jeugd en ook de datum voor de Algemene Leven Vergadering is al gepland: vrijdag 28 september 2018. Zet deze datum alvast in de agenda, meer informatie volgt later.
  • Aangezien het einde van het seizoen al in zicht komt, zal binnenkort bij alle commissie de jaarverslagen worden opgevraagd. Dus houdt hier alvast rekening mee.
  • Geert is met Roda 3 gestart met de Korfbalmasters. Binnenkort zal dit ook voor de selectie starten.
  • 8 september 2018 zal er opnieuw De Dag van Westzaan plaatsvinden. Op deze dag zouden wij graag alle wedstrijden van zowel jeugd als senioren thuis hebben.
  • De nieuwe Privacywetgeving: Vanaf 25 mei wordt de vernieuwde Europese privacywetgeving effectief. Deze nieuwe regels brengen nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee en vragen om actie van alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Zo geldt dit ook voor ons als vereniging. NOC*NSF heeft een tool ontwikkeld waarmee een vereniging via makkelijke stappen geheel AVG-proof kan worden. De komende tijd zal het bestuur zich hierin verdiepen en de leden informeren waar nodig.