Kort verslag bestuursvergadering 14 mei.

  1. Onze statuten moeten worden aangepast. Ze zijn van 1980 en inmiddels nogal verouderd. Uitgangspunt is statuten moeten globaal zijn en de specifieke zaken regel je in het huishoudelijk reglement. Ook dat moet als gevolg van de statutenwijziging worden aangepast.
  2. Ook willen we VOG’s (verklaringen omtrent gedrag) invoeren bij Roda. Dit naar aanleiding van het beleid van NOC*NSF en de Korfbalbond. Die stimuleren verenigingen om dat te regelen. Een werkgroep van Roda ouders, uit de Jeugdcommissie, legt de laatste hand aan de voorstellen.
  3. De TJC is druk bezig met de teamsamenstellingen.
  4. De seizoenafsluiting wordt doorgesproken.
  5. We doen weer mee aan de Dag van Westzaan op 8 september. We proberen dan een volledig thuisprogramma te hebben.
  6. Korfbalmastersz: Geert gaat na de Pinksteren met de selectie zitten om ze te helpen bij het verkrijgen van het spelregelbewijs.
  7. Nieuwe Privacy wetgeving. Piet zou met voorstellen komen maar hij is weer opgenomen in het ziekenhuis.
  8. Urgente vacatures: duo voorzitter bestuur, redactie, kantine (Paul gaat dat oppakken); TC en TJC zijn ook nog dun bezet. N.a.v. deze vacatures is het bestuur van mening dat we er niet meer komen met een vrijblijvende opstelling. Als jij, of je kind lid is van een vereniging zal je ook wat vrijwilligers werk moeten doen om de vereniging te kunnen laten draaien.