Kort verslag Bestuursvergadering 3 september 2018

Het korfbalseizoen is inmiddels begonnen en alle ploegen hebben hun eerste wedstrijd al gespeeld. Het Bestuur heeft deze zomer niet stilgezeten. Hoewel de eerste vergadering van dit seizoen op 3 september was, heeft het bestuur achter de schermen veel werk verricht. Met name ook voor de Algemene Ledenvergadering op 28 september aanstaande. Bij de eerste bestuursvergadering van dit seizoen was Joris Theewis voor het eerst aanwezig als duo-voorzitter, ter opvolging van Age Knossen sr. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal Joris voorgesteld worden om deze functie vanaf heden in te vullen. Onderstaand een kort verslag van wat er afgelopen periode is besproken en besloten.

  • Naast dat onze leden gebruik maken van ons complex aan de Torenstraat, maken de leerlingen van obs de Kroosduiker ook gebruik van het veld voor hun gymlessen. Meerdere malen is gesignaleerd dat de kinderen de reclameborden als voetbaldoel gebruiken. Iets wat wij uiteraard niet willen. Er is eind deze zomer contact opgenomen met de Kroosduiker met het verzoek om netjes om te gaan met onze spullen. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de leerlingen, maar voor iedereen die gebruik maakt van de accommodatie.
  • We hebben nog steeds een tekort aan vrijwilligers binnen de commissies. Dit is een terugkerend agendapunt en tot op heden is hier weinig verandering in gekomen. Op Algemene Ledenvergadering zullen wij hier ook bij jullie op terug komen. Ideeën om dit probleem te verminderen zijn van harte welkom.
  • Vanaf dit seizoen is het voor alle spelende seniorenleden verplicht om in het bezit te zijn van een Korfbalmasters diploma. Het goed nieuws is dat alle spelers dit diploma tijden de zomer hebben gehaald. Wij danken Geert Kelder voor de coördinatie hiervan.
  • Ook zeer positief nieuws is dat we dit jaar financieel een positief resultaat hebben. Dit is mede te danken aan de vele jubileumactiviteiten dit jaar. Ook zeer positief is dat wij dit jaar geen boete hoeven te betalen in verband met het leveren van scheidsrechters voor de bond. Dit is voor het eerst sinds jaren. Een resultaat waar wij erg trots op mogen zijn en waar wij Geert, Paul en Wouter enorm dankbaar voor zijn! Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we dieper ingaan op de financiën.
  • Afgelopen 10 september hebben wij voor het eerst een commissiebijeenkomst georganiseerd. Dit was een zeer vruchtbare bijeenkomst met een hoge opkomst. Er zijn problemen op tafel gekomen, naar oplossingen gezocht en vele ideeën besproken. We hebben opnieuw gemerkt hoe belangrijk het is dat de commissies in contact blijven met elkaar. Vanwege de positieve reacties op deze bijeenkomst en de goede ideeën die hieruit voortvloeien, willen we deze bijeenkomst vaker organiseren.
  • Het laatste punt waar het bestuur afgelopen periode druk mee bezig is geweest zijn het herzien van de statuten en het huishoudelijk reglement. Een enorme klus, maar het was nodig. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we om jullie akkoord vragen op deze stukken. In de agenda die reeds met jullie is gedeeld vinden jullie de vernieuwde statuten en het huishoudelijk reglement met aanvullende toelichting.