Kort verslag bestuursvergadering 7 maart jl.

  • Er is een rapport verschenen van de “Staatscommissie Klaas de Vries” over seksuele intimidatie in de sport. Het advies is dat alle verenigingen en sportbonden hiermee aan de slag moeten. De jeugdcommissie Roda neemt het voortouw. Een van de acties is een gedragscode en iedereen die met jeugd werkt moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben volgend seizoen.
  • Jubileumjaar: hoe gebruiken wij de ontvangst van de Koninklijke Erepenning in onze communicatie middelen?
  • Vertrek Sebas Leegwater: Arno Heermans en Ronald Hanegraaf doen de trainingen Roda 1. Milco Dubbeld (en bij afwezigheid Arno) en Ronald de coaching tot het eind van het seizoen.
  • Schoolkorfbaltoernooi 16 en 17 mei. Aanmeldingen moeten eind maart binnen zijn.
  • De tijd begint echt te dringen. De senioren moeten vóór 1 september hun spelregelkennis bewijs hebben. Trekker Geert.
  • Koningsdag. Roda is dit jaar niet van de partij. Op basis van de ervaringen van vorig jaar hebben wij in de Kerkbuurt met horeca voorzieningen niets te zoeken. Wij zetten onze schaarse vrijwilligers in ons jubileumjaar op een andere manier in. Misschien volgend jaar weer in de Torenstraat. We bezien het van jaar tot jaar.
  • Urgente vacatures of komende vacatures einde seizoen: bestuur, technische commissie, technische jeugdcommissie en redactie clubblad Roda Nieuwsflitsen. Aanmelden bij het bestuur.
  • Motorclub Otto. De motorclub van Otto wil een of twee keer dit jaar op zondag de Kemphaan huren en vanaf de Kemphaan een motortocht rijden. De algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing.
  • De dag van Westzaan op 8 september. Aan de bond verzoeken dan alle wedstrijden thuis te spelen.