Kort verslag uit de bestuursvergadering van 2 oktober

  • Nieuwe Kledinglijn; wedstrijdshirts jeugd binnen. Roda 3 zit in bestel lijn. Wedstrijdshirts en reserve shirts selectie kunnen bijna in bestelling. Trainingspakken zal langer duren. Ondanks het feit dat het een on-line aanvraagproces is, duurt de ontwerpfase erg lang. Iedere wijziging kost weer minimaal een week.
  • Veel uitgaven op dit moment: schotklok, kledinglijn, (smart)pin, bijdrage nieuwe geluidsinstallatie breedtesporthal.
  • Wij zijn erg ontevreden over de toegekende trainingsuren door het Sportbedrijf. Maar liefst 45% van onze voorkeursuren is afgewezen. Vaste avonden uit het verleden gelden plotseling niet meer. Wij hebben binnenkort een gesprek met de leiding van het Sportbedrijf om onze onvrede te ventileren en hopelijk levert het gesprek nog iets op.
  • Op de Ledenvergadering worden alle selectieleden verwacht. De vereniging investeert veel in allerlei faciliteiten. Het trainingsweekend is zelfs een dag op geschoven, dus ieder selectie lid heeft die avond geblokkeerd en kan komen.
  • Jubileumprogramma ziet er goed uit. Het bestuur organiseert de nieuwjaarsreceptie en de officiële receptie op 3 februari samen met de Jubileumcommissie. Er is al een voorlopige lijst gemaakt met categorieën van genodigden.
  • Er gaat een groep mensen op cursus in verband met de introductie van de schotklok in de eerste klas.
  • Spelregelbewijs senioren verplicht ingaande volgend seizoen. Dat betekent dat alle senioren dit seizoen moeten gaan aantonen dat ze, via een on-line toets, voldoende spelregel kennis hebben. Paul zal de scheidsrechter coördinator vragen dit te op te pakken.