Inschrijfformulier WKV Roda

  Ondergetekende:

  Geeft hiermee op als lid van WKV Roda

  AUTOMATISCHE INCASSO

  Akkoordverklaring:

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan WKV Roda om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van WKV Roda.

  Ik ga hiermee akkoord:

  Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het wedstrijdsecretariaat van WKV RODA Westzaan uiterlijk 31 mei van ieder jaar. Bij het opzeggen van het lidmaatschap van WKV RODA Westzaan wordt het incasso automatisch beëindigd.
  Let op: Men is pas uitgeschreven als van WKV RODA een uitschrijfbevestiging is ontvangen.