Niet op de agenda, maar wat er wel aankomt is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze is eind mei 2018 al in gegaan, maar het lukt ons niet om die nog door de ALV te laten goedkeuren. Overigens zijn we daar niet de enige in, want vele overheidsinstanties voldoen er ook nog niet aan. Overigens mag dat natuurlijk geen excuus zijn om deze regelgeving nog niet in te voeren bij de vereniging. Volgens de AVG moeten alle verenigingen een Privacyverklaring op hun site hebben staan, waarin staat welke gegevens we vastleggen van u of van uw kind, wie tot die gegevens toegang toe heeft. Wat leggen we vast van website bezoek etc. U heeft recht op inzage, op correctie. En als een lid bedankt moet ook aangegeven worden binnen welke termijn de gegevens verwijderd zijn. Tijdens de ALV zullen we aangeven hoe ver we zijn.

Voor de clubblad en websiteredactie is dit ook belangrijk om te weten hoe we om moeten gaan met foto’s, namen van spelers etc. Denk maar even aan de kranten die de namen van de geslaagden voor diploma’s niet zonder toestemming wilden opnemen.