Nieuwsflits

Vrijwel elke week verschijnt het clubblad van Roda: de Roda Nieuwsflitsen. Natuurlijk is het erg leuk als je een bijdrage levert aan deze Nieuwsflitsen. Dit kan door verslagen en nieuwtjes in te sturen. Kopij inleveren kan:

mailen tot maandag 16.00 uur naar de Redactie Nieuwsflitsen

Mocht je een document versturen met daarin plaatjes / fotos deze graag ook als los bestand mee sturen.

Naast de Roda Nieuwsflitsen is de Roda website het centrale informatie platform: www.wkvroda.nl  De Roda Facebookpagina gebruiken we vooral om foto’s te publiceren van de vele activiteiten die we organiseren

Het archief is niet meer te vinden via de website. Dit is in verband met de AVG. Mocht u als Roda lid een oude uitgave willen teruglezen kunt u contact opnemen met de redactie.