Gerda Balk Zaans schaatskampioene. Subsidie voor jeugdwerk voorgesteld. Gerbrand Kwadijk jeugdtrainer. Totorecord; 600 kolommen. Microkorfbal in Zwag. Dick de Wit redt vriend uit zuigend vliegas. Wim Hartman 40 jaar bij Verkade. Een zondag met dikke laag sneeuw en Joop Dirksen coach van RODA 1. Schuur van Teun de Vries voor het opslaan van het waardeloze oud papier. Als het nat is weegt het meer, maar van der Blom trapte er niet in. Plannen voor rommelmarkt, maar het ging niet door. Clubkampioenen: Uut Bley, Ben van Leeuwen, Ank Bley, Fred May, Tineke Heinz en Guus van Dalen. Medische sportkeuring verplicht gesteld. Echtpaar van Dalen nu “clubdrukkers”. Jaarvergadering met recordopkomst van 52 leden. Theo van Vooren treedt af als voorzitter, Jaap Tijmes als secretaris. Nieuw jubileum van Wim Hartman: 25 jaar niet roker. Gerie Boet secretaresse. Jeugd vermaakt zich op Texel. Echtpaar Pot kreeg motorongeluk. Poolopbrengst f 1.500,- . Wim Hartman coach RODA 1. Aspirantentoernooi in de oude RAI. Joop Theunisse en de albino ’s besloten het jaareinde.

Oud papier acties (opa) met grote buit. B&W willen huur met f100,- verhogen, door raad afgestemd. Lichtinstallatie officieel in gebruik. Nieuwe burgemeester. Jeugdige Rodiaanen vernielen brug in Noorderschool (schade f 151,90). Nel de Vries werd oud papierkampioen. RODA D kampioen. Gezellig luilakfeest. ZKC (Zutphen) op bezoek. Noorderschool schoolkorfbalkampioen. We blijven hoofdklasser. Lyda Harwijne en Kees Havik clubkampioenen. Ank Bley en Fred May bij de aspiranten. Ger Sol bij de junioren. Somber beeld op jaarvergadering., nadelig saldo van f 656,40. Een aspirant viel na één helft uit, zijn opa was jarig. Loterij geslaagd. Oud papier niets waard. Sinterklaasnummer verschenen. Bennie Vreeden en the Rockets zorgden voor Kerstfeest.

Conditietraining Moerman doet intrede. Koop van Zaandamse sporthal – loten naar de buiten gewesten verschoven, Zaandamse clubs faalden. Handtekeningenjacht voor vrije toto. Nieuwe Hoofdklasse gevormd. Het eerste zat erin. Rinus Munnikes gaat RODA selectie trainen. Verzoek aan B&W om ontheven te worden de groenstrook schoon te houden. RODA B kampioen. Bevrijdingsfeest op ons veld. Trainer Dirk Bley opende zaak in Westzaan. Crescendo 60 jaar, gevierd met festival. Oudste aspiranten naar Wordt Kwiek in Jubega. Sjim Alphenaar slaagde als onderwijzer en Klaas Kuyt als prominente in de “tour de Zaan”. Na veel geharrewar totoprijs f 50.000,- . Wij spelen ook in de grote toto. RODA 1 won Typhoontoernooi. Entree f 0,75 voor wedstrijden RODA 1. Terras opgehoogd. Cor Sol en Piet van Hoorn Sr. trokken hoofdprijzen in toto en schonken lichtinstallatie. Clubkampioenen 1960: Lyda Harwijne, Ben van Leeuwen, Marina Snijder, Ger Sol, Ank Bley, Dick Sol. Veel regen, veel afkeuringen.

RODA 1 in Nationale Microtoernooi in Rotterdam. Drie keer werd gewonnen, alleen van Spangen werd verloren. Schaatswedstrijden voor aspiranten op gammele ijskorst. Eerste pupillenwedstrijden om dropprijzen. Plannen tot stichten van zaterdagmiddagafdeling. Junioren kampioen, RODA D ook kampioen. RODA 1 finishte als vierde in de 1e klasse. Griepepidemie. Speciaal luilaknummer. Henk Koper trainer. Ans Havik – ten Cate en Ben van Leeuwen clubkampioen. Lyda Harwijne en Ben Kok werden jeugdkampioenen. Gevraagd om veldverlichting. Trien de Boer – Havik aspiranten secretaresse. RODA 1 diende protest in wat werd gewonnen.

Wim Hartman bij intrede nieuwe jaar tijdelijk voorzitter. 40 jarig bestaan gevierd. Grootse receptie en feestavond. P.D. de Jager en Aat Schoen Ereleden. Jaap de Boer en Joop Dirksen presenteren hun showprogramma.: “voor 100 piek miet ie magnifiek”. 16 maart, wedstrijden afgelast wegens langdurige sneeuwval. Het eerste kampioen en promoveert naar de eerste klasse. Ook aspiranten A kampioen (doelcijfers 118-5). Uitgebreide jubileumseries met DETO, Swift en Westerkwartier. Gerie Boet en Kees Havik vijfkampkampioenen. In nieuwe competitie 16 ploegen op de been. Eerste microtoernooi van NHKB in de Alkmaarse veilinghal. Sensationele zege van het eerste op Westerkwartier 1 (7-4). Het kostte Hiddes zijn baard. Moeder “Jahn”75 jaar. Op de KNKB vergadering voelde men (nog) niets voor de hoofdklasse.

Eigen pool draait goed. Aannemer Jan May vierde stiekem zijn 25 jarig zakenjubileum. De heer Behouden sprak over Indonesië. Op het B veld veel schade door vernielingen. Ons clubhuis werd kleuterschool. Bouw clubhuis viel f 1.000,- tegen. Speciale acties; onder andere voorverkoop van papieren tegels voor het terras om tekort aan te zuiveren. Aspiranten Ga kampioen Hierin speelden onder andere Uut Bley en Tineke Heinz, Arbeth van de Ban, Fred May, Gerrit Jan Hey en Siem Heynis. Jeugd na Amsterdams Paastoernooi naar de bios. Rodiaanen als vliegasfilters daar tank clubhuis was volgelopen. RODA 1 in de competitie. Op de bondsdag speelden we met tien aspirantenploegen. ZKC uit Zutphen op bezoek. Flitsloterij. RODA won Typhoontoernooi. Rondde van de parkstraat afgevoerd. Jannie Smit en Gerard Snijder clubkampioenen bij de aspiranten. Siet Schellinger en Ben van Leeuwen bij de senioren. Het eerste in seizoen 1957 – 1958; Dames: Trien de Boer – Havik, Gré Tromp, Nel Harwijne – Bes, Ans Havik – ten Cate, Siet Schellinger, Rie Windhouwer. Heren: Sjim Alphenaar, Kees Havik, Wieb Hartman, Jaap Schellinger, Jaap Tijmes, Joop Pastor. Plannen voor korfbalpool. A-griep. Plannen voor veertig jarig bestaan. Jeugdbestuur gevormd. Poolkampioen Tjeerd van de Wal. Rustig jaareinde . Theo van Vooren legt voorzittershamer neer.

Ondanks de koude gaan de werkzaamheden aan het clubhuis door. Het terrein aan de van Waertstraat om beurten zwembad en kunstijsbaan. Sjim Alphenaar leverde het kostuum van de koningin in. Tien duizend liters van het A-veld gepompt. De RODA bus wordt met koper en zilver gevuld. Poolverkoop tot 400 gestegen. Johan Snijder naar zee. Na Zwitserland nu reis naar Tirol Veel Rodiaanen in ijstochten, zelfs in Zuid Holland reden Blauw-witten. Schaatskampioenschappen op de weelsloot; Trien Mooy en Jan van Drunen winnaars. Mannen van de Heide Mij aan het veldwerk. Alle clubhuisbouwers uit de vorstverlet. “Operatie Droog” slaagde door een ingewikkeld stelsel van goten en vernuftige dammen. Nieuwe PPC. Sjim Alphenaar secretaris. Gu Woudt wordt mevrouw Havik – Woudt en Ali Schoen mevrouw Stapel – Schoen. Jan Band kampioen mollenvanger. Knalfuif en officiële ontvangst van den met de Belgen. Eerste optreden van ons negerorkest. 2 juni historisch moment : OPENING CLUBHUIS. Het vijfde wint de Zilveren Molen. De jeugdploeg de Jan Visserbeker bij Groen Geel. Technicus Cor Stapel, doorzetter Jaap Schuurman en rekenkundige Jaap Tijmes DE grote mannen in clubhuisbouw. DETO aspiranten op bezoek. Puzzeltocht . Het tweede promoveert naar de reserve 1eklasse. Trien de Boer en Kees Havik vijfkampwinnaars. Marga Lagerwey en Gerrit Groot behaalden de jeugdtitels. Het terrein aan de parkstraat wordt verlaten. 2 september opening nieuwe sportterrein. Jaarvergadering brengt het afscheid van Jaap de Boer als secretaris. Hij wordt erelid. Terras op nieuwe veld in trek. PPC avonden; Evert Timme over de Jazz en Jan Cottaar tilde een sluiertip op van de tour de France.

14 dagen Tirol (een impressie)

Tiende dag (maandag)
Gelukkig weer eens de zon. Weliswaar was het niet warm maar de activiteiten konden buiten weer worden voortgezet. Er kwam een nieuwe trekpleister: de golfbaan. Kees en Siem Heynis verschenen zelfs op het bord van de topscoorders. Een andere groep ging de bergen in. Na verloop van een uurtje kwam de eerste groep terug. Jaap Schellinger had een beste jaap in zijn knie en Guus van Dalen en Anton Vink werden door wespen gestoken. Daar we op alles waren voorbereid werden ook deze patiënten weer snel op de been gebracht. Maar alles prepareerde zich deze dag op de avond. Een week tevoren was de Tiroleravond al besproken daar hier een geweldige animo voor is. We hadden er plaatsen vlak bij de vloer. Het werd een machtige avond vol Tiroler dans, zang en vrolijkheid. Alleen de consumptie was wat duur, maar daar wisten de slimme Rodiaanen wel raad mee. Ook onze leden werden in het festij betrokken. Ank de Vries kreeg zelfs een persoonlijke uitnodiging. Het was een speciale dans waarbij de andere “billenklappers” steeds om haar vochten. Het spel eindigde met de traditionele zoenpartij. Een beetje hardhandig vond Ank. Verloofde Klaas stond deze vrijerij maar stug aan. Maar ja, men moet nu eenmaal op deze zaken zijn voorbereid. Na afloop van de ‘Tirolerabend’ echte dansmuziek door een internationale band die alle genres speelde. Het was wat vol op de dansvloer maar dat mocht de pret niet drukken. Voor deze gelegenheid was het thuiskomstuur van 11 uur tot half één verlaat.

Elfde dag (dinsdag)
Na een natte nacht volgde een droge ochtend. Een heerlijke temperatuur bracht velen weer in badpak of zwembroek. Wederom werd een bergploegje geformeerd. Er waren mensen die er steeds maar niet genoeg van konden krijgen. Klaas Jongejans zijn film was vol en de reis was nog niet ten einde. Daarom werd er maar met de pet gecollecteerd. Chauffeur Theo kreeg een bekeuring in het centrum van St. Johann omdat hij zijn bus niet goed kwijt kon; 50 shilling boete. Het bedrag kwam er ook via de pet van Dick Smit die niet alleen als hoofddeksel in gebruik was. ’s Middags de bustocht naar de watervallen van Krimml. Een prachtige tocht met fraaie vergezichten. De waterval dondert in drie gedeelten naar beneden. Prachtig.