Na Nienke Emons maakt ook Megan Willemse de overstap naar de Roda selectie. Megan is 19 jaar en woont in Diemen. Daar korfbalde ze net als (Sem en Rebecca) in de jeugd van DKV/Victoria. Voor een stap hogerop maakte Megan op 14 jarige leeftijd de overstap naar KZ/Thermo4u waar ze in de selectie b en a teams heeft gespeeld. Megan maakte vorig jaar de overstap naar de senioren en speelt momenteel in een ‘’vriendenteam’’. De sportieve uitdaging begon toch te kriebelen en na enkele proef trainingen met onze selectie is ze verder enthousiast geraakt. Megan is een gemotiveerde en talentvolle speelster die haar kansen rond de korf graag mee pakt. Wij verheugen ons op de komst van Megan en wensen haar veel succes volgend seizoen.

Met de komst van Nienke en Megan krijgt de selectie voor volgend jaar steeds meer vorm. Binnenkort volgt meer informatie over de trainers. Daarnaast volgt ook nog informatie over spelers die afscheid nemen aan het einde van het seizoen.

Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat korfbalster Nienke Emons (20 jaar) volgend seizoen de overstap maakt naar de selectie van W.K.V. Roda. Nienke is woonachtig in Purmerend en komt uit een echte korfbalfamilie. In de jeugd heeft Nienke bij Bep een succesvolle periode gekend met meerdere NK’s tot gevolg. Bij de junioren maakte Nienke de overstap naar onze buren in Koog a/d Zaan. Nienke speel momenteel in het 3e van KZ/Thermo4u, maar keert graag terug in een selectie. Na twee keer meetrainen met de selectie van Roda is gebleken dat er sociaal en sportief een goede klik is! Nienke is een slimme en technisch vaardige speelster met veel potentie. Wij wensen Nienke heel veel succes volgend seizoen en wensen haar een fijne en sportieve periode toe in onze selectie!

Het bestuur nodigt alle ouders van leden, leden, leden van de club van 100, sponsors en vrijwilligers uit voor een blik op de toekomst van RODA. Het bestuur heeft diverse plannen om onze club een nog mooiere en betere plek te maken voor iedereen die bij onze vereniging komt. En deze plannen delen we graag met jullie! Binnenkort delen wij de agenda van de meeting, maar zet de datum alvast in je agenda.

Datum: 19 mei 2021
Tijd: 20:00-21:30
Plaats: Digitaal via Zoom
Je kunt je alvast aanmelden via bestuur@wkvroda.nl

Zoals jullie misschien al gelezen hebben op de site van Roda of vernomen van de trainers/coaches zullen er dit seizoen geen competiewedstrijden meer gespeeld worden. Binnen Roda kunnen onderlinge wedstrijdjes wel plaatsvinden, een aantal teams hebben dat de afgelopen tijd dan ook al een keer gedaan. Want een echte korfbalwedstrijd dat willen we allemaal, daar worden we blij van!

Komend seizoen hopen we met z’n allen dat we weer wedstrijden kunnen spelen en alles weer een beetje normaal wordt en we weer veel plezier op de zaterdagen kunnen hebben met elkaar. En we ook weer leuke, gezellige activiteiten voor de jeugd kunnen organiseren.

In voorbereiding daarop is de Technische Jeugdcommissie op dit moment de teams voor komend seizoen aan het maken. We gaan ervan uit en hopen dat iedereen volgend seizoen ook weer wil korfballen.

Is er toch een reden dat je wilt stoppen met korfballen laat het dan z.s.m. weten (claudiavanbaarsen@wkvroda.nl). De uiterlijke opzegdatum bij Roda is 31 mei, eerder is fijner voor de tjc om het te weten dan kan dat mee genomen worden in het maken van de teams. En kunnen we voorkomen dat andere teleurgesteld raken omdat we na het publiceren van de teams eventueel weer moeten schuiven om alles kloppend te krijgen.

Voor nu nog heel veel plezier de komende weken op het Rodaveld waar nog lekker getraind en af en toe een wedstrijdje wordt gespeeld.

De Tjc en het wedstrijdsecretariaat

We hadden het zo gehoopt, maar helaas zal de veldcompetitie dit jaar niet meer hervat worden. Dit is het besluit dat de KNKV heeft moeten nemen naar aanleiding van de huidige maatregelen van het kabinet en de recent gedeelde routekaart. Mocht de rijksoverheid beslissen dat er toch eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld mogen worden, dan zal het KNKV bekijken wat de mogelijkheden zijn om in welke vorm dan ook wedstrijden aan te bieden.

Gelukkig hebben wij nog wel de mogelijkheid om met alle teams te trainen en dat zullen wij bij Roda de komende weken dan ook zeker blijven doen.

Voor meer informatie, zie de website van de KNKV: https://www.knkv.nl/geen-veldcompetitie-in-het-voorjaar/

Namens het Bestuur

Hallo allemaal. Het is alweer een tijd geleden sinds de laatste update. De laatste maanden voerde het slechte nieuws de boventoon en werden coronamaatregelen eerder strenger dan lichter. Tijdens de laatste persconferentie werd bekend dat de avondklok per 31 maart verschoven wordt van 9 naar 10 uur ’s avonds, wat betekent dat seniorenteams weer op vertrouwde tijdstippen kunnen gaan trainen. Eerder werden de regels voor senioren onder de 27 al gewijzigd, zodat zij niet langer 1,5 meter afstand hoeven te houden op het trainingsveld. Spelers van 27 jaar of ouder moeten zich nog wel aan de 1,5 meter regel houden, wat bijvoorbeeld betekend dat de selectie opgesplitst moet worden. Heel Roda 3 kan wel normaal trainen, Roda 4 is allemaal boven de 27 en houdt dus nog afstand.

Jeugdteams vanaf de E-tjes hebben in de wintermaanden stug doorgetraind op het veld in de regen en de kou en zijn inmiddels allemaal weer 2x per week aan het trainen. Ook hebben nagenoeg alle teams een clinic gekregen van bekende korfballers uit de Zaanstreek. Leerzaam voor spelers en ook trainers die nieuwe leerstof op kunnen doen. We hebben veel positieve berichten hierover ontvangen. Ten slotte vinden er voor de jeugd regelmatig onderlinge partijtjes of andere korfbalactiviteiten plaats op de zaterdagen.

De KNKV heeft een routekaart gedeeld voor mogelijke hervatting van de veld competitie. Dit zal volledig afhangen van de kabinetsmaatregelen omtrent Corona, maar er zijn scenario’s opgesteld die rekening houden met een competitiestart vanaf 24 april op zijn vroegst, tot 15 mei op zijn laatst. Er zijn dan 6 tot 8 speelrondes af te wikkelen en eind van de competitie is dan uiterlijk op 3 juli (schoolvakanties starten vanaf 10 juli). Er zijn ook nog scenario’s met een nog latere start, maar dan zal er een alternatieve competitie (met andere indeling) volgen. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Tot slot graag jullie aandacht voor een speciale ledenvergadering (we zoeken nog naar een aansprekender naam 😊) die we vanuit het bestuur organiseren op woensdag 19 mei om 20:00. Wij vinden het als bestuur belangrijk om tijdens dit bijzondere seizoen met onze leden en ouders van onze jeugdleden in contact te blijven. We willen deze gelegenheid aangrijpen om onze plannen voor vernieuwingen aan de Kemphaan te delen (en hoe we deze willen gaan realiseren) en de eerste reacties hierop te pijlen. Ook zullen we ons vrijwilligersbeleid opnieuw onder de aandacht brengen en kort ingaan op de stand van de financiën. Noteer deze datum dus alvast in je agenda.

Met sportieve groet,
Het Bestuur

De geel-zwarte ballen slijten op het veld veel sneller  dan de zwart-witte ballen!

Daarom spelen we in het vervolg in de zaal met geel-blauwe ballen, en op het kunstgrasveld met zwart-witte ballen.