Feestelijke herdenking van het 5-jarig bestaan. Wij lezen hierover; “De feestcommissie had voor een waardige ontvangst gezorgd waaraan de jeugdige Hartman veel goeds had gedaan. Nadat voorzitter Hartman ons de levensloop had geschetst, werden er bloemen binnengebracht van ZKV, WRC, KZ, SIOS, en JAHN. Hierna volgden vele telegrammen en de stemming bij één der oudste korfbalclubs kwam er goed in. Dan mogen we niet vergeten de huldiging van Jan Allan, de ziel van RODA. Wat Allan voor RODA heeft gedaan valt niet in z’n geheel te vermelden. Als voorzitter van de NHKB wijdt de heer Nijland-Visser dankbare woorden aan zijn trouwe secretaris. Aan het feestprogramma werkten mee toneelspelers van KZ en RODA. De heer v.d. Linde zorgde voor de muzikale begeleiding”. Tot zover het verslag. Als vanouds komen we weer bekende namen tegen. Namen die ook nu nog een goede klank hebben in onze blauw-witte familie.

De heer A.N. Hartman toont zich een actief voorzitter onder wiens leiding RODA bloeit. RODA 1 speelt in de derde klasse Nederlandse Korfbalbond, Westzaanbeker gewonnen door Westerkwartier 1. We lezen voor het eerst over het optreden van een aspirantentwaalftal.

Een eigen rubriek in het sportblad “Het groentje”, dat voor de oorlog een graag geziene gast was bij de sportmensen. Over dit blad lezen we steeds en wij werden gestaafd in onze overtuiging dat dit blad zeer veel heeft gedaan voor de propaganda voor de sport in geheel Noor-Holland. Westzaanbeker gewonnen door Swift 1.

Burgemeester H. van Alphen schenkt de Westzaanbeker waarvoor in competitie verband werd gestreden. Deze serie duurde zeven weken en werd gewonnen door TECKA.

Eénjarig bestaan gevierd met knots van een feestavond. In het verslag daarvan lezen we onder andere “aangenaam was het om te zien dat enige leden van KZ zich onder onze gelederen bevonden”. Deze regel werd geïnspireerd door de controverse welke ontstaan was tussen KZ en RODA om een kampioenschap.

RODA in de oude soos van “De Prins” opgericht. 27 leden gaven zich op. Levenslustig bestuur. Over de naam was men het spoedig eens evenals de clubkleuren. Voordien beoefenden de gymnastiekverenigingen “Jahn” en “t Hoen” als de korfbalsport. In dit jaar werd ook de Zaanse korfbalbond opgericht.