Tienjarig bestaan. Een prachtig jubileumcadeau: RODA 1 kampioen van de NHKB en RODA 2 van de 2e klasse NHKB. Opleving zette door, er melden zich nieuwe leden. Helaas geen promotie RODA 1.

Opleving weer merkbaar. Competitie 1927 – 1928 zeer succesvol. P. Klomp Hzn. Nu redacteur officieel orgaan. Rinus Snijder en Lies Kuyt in het NHKB-team gekozen. LUTO 1 won Westzaanbeker, RODA 1 werd tweede. Bestuur in 1927: Voorzitter: P. Klomp, Secretaris: S. Schoen, Penningmeester: J. May, leden: mej. St. Veldhuis en W. Couwenhoven.

Het was vroeger ook niet altijd koek en ei, lees maar: het materiaal, wie de schoen past……
De bal: om te trappen,
De mand: om te moeren,
De paal: eerst aan hangen om ‘m daarna te vloeren,
De lijnen: om aan te trekken,
De hoekvlag: om te gooien.
Trap alles uiteen wanneer men gaat hooien.
De kraan laten lopen of lollig mee te spuiten.
En ga je naar huis vooral LATEN sluiten.
Roda 1 won de eerste prijs op BEP serie. Inzinking vooral veroorzaakt door leden die Westzaan de rug toekeren.

We komen al bekende namen tegen met echte RODA-klank. Rinus Snijder, Jaap Scoone, namen die later glorierijke bladzijden zouden schrijven in onze historie. Redacteur van de vaste rubriek in “”Het Groentje”, W. Hartman Wzn. Mededeling in dit blad; “wij ontvingen een ondertrouwaankondiging van J.J. Allan en Annie Booy. Wij gelooven namens heel RODA, zoowel ’t oude als het nieuwe, te handelen, wanneer wij het paar een schoon huwelijksleven toewenschen”.

De opstelling van RODA 1 in dit jaar luidde:
Dames: A. Hartman, M Peereboom, St Veldhuis, L Kuyt, A. Koers en N Peereboom
Heren: A.N. Hartman (aanvoerder), R. de Boer, W. Hartman, M.C. Havik, D. Havik, A.J. Allan.
Puntdicht
Degraderen kan men mijden
’t is toppunt van eenvoudigheid.
Wil het uit dit punt afleiden:
Speel steeds een puntloze strijd.
ERKA.

Feestelijke herdenking van het 5-jarig bestaan. Wij lezen hierover; “De feestcommissie had voor een waardige ontvangst gezorgd waaraan de jeugdige Hartman veel goeds had gedaan. Nadat voorzitter Hartman ons de levensloop had geschetst, werden er bloemen binnengebracht van ZKV, WRC, KZ, SIOS, en JAHN. Hierna volgden vele telegrammen en de stemming bij één der oudste korfbalclubs kwam er goed in. Dan mogen we niet vergeten de huldiging van Jan Allan, de ziel van RODA. Wat Allan voor RODA heeft gedaan valt niet in z’n geheel te vermelden. Als voorzitter van de NHKB wijdt de heer Nijland-Visser dankbare woorden aan zijn trouwe secretaris. Aan het feestprogramma werkten mee toneelspelers van KZ en RODA. De heer v.d. Linde zorgde voor de muzikale begeleiding”. Tot zover het verslag. Als vanouds komen we weer bekende namen tegen. Namen die ook nu nog een goede klank hebben in onze blauw-witte familie.

De heer A.N. Hartman toont zich een actief voorzitter onder wiens leiding RODA bloeit. RODA 1 speelt in de derde klasse Nederlandse Korfbalbond, Westzaanbeker gewonnen door Westerkwartier 1. We lezen voor het eerst over het optreden van een aspirantentwaalftal.