Rabo pitch en verenigingsondersteuning van NOC*NSF

Wij hebben vorig jaar een intakegesprek gehad met Jacintha Lieuwes, waarbij onze wensen in kaart zijn gebracht. De vervolgacties hebben even op zich laten wachten We hebben nu bericht gehad van NOC/NSF dat Chris Kaper ons gaat begeleiden. Chris is in september (op ons verzoek) al gestart. We gaan met Chris in gesprek hoe zijn activiteiten voor NOC/NSF zich gaan verhouden tot zijn huidige werk voor Roda.