Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (conclusies en aanbevelingen).

Deze week is het rapport van de “Commissie Klaas de Vries” uitgekomen over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Twaalf procent van de Nederlandse volwassenen die als kind aan sport deden heeft op zijn minst één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vier procent van deze volwassenen rapporteert ernstige vormen van seksueel misbruik.

De Commissie De Vries heeft in hoofdstuk 14 een waslijst met aanbevelingen (het rapport is te downloaden op de site van NOC*NSF), voor de centrale overheid, sportbonden, gemeenten maar ook voor verenigingen. Vele verenigingsbestuurders denken bij ons gebeurt het niet. Maar toch is die conclusie te gemakkelijk en te snel getrokken. Als bestuur van Roda komt het rapport ook op de agenda van de eerst volgende bestuursvergadering te staan.

Maar als we naar de aanbevelingen voor de verenigingen kijken en die gelden ook voor Roda vallen een paar voor de hand liggende en eenvoudig te realiseren zaken op.

  • Stel vertrouwenspersonen aan (en leidt ze op) en maak ze gemakkelijk bereikbaar. Telefoonnummers moeten duidelijk zichtbaar in het clubhuis hangen. Geef ze een goede taakomschrijving zodat ze hun rol goed kunnen uitoefenen.
  • Formuleer criteria voor een zo veilig mogelijk sportklimaat. Formuleer duidelijk wat onder seksuele intimidatie en misbruik wordt verstaan en tolereer dit op geen enkele wijze. Verbind er sancties aan (daarin schiet de hele “sportketen” tot nu toe tekort, volgens het rapport). Zorg dat alle trainers/coaches en zo nodig ook andere vrijwilligers een VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedag, af te geven door gemeenten), hebben
  • Zorg dat preventie, het voorkomen van deze problemen, bij ieder lid in de genen komt te zitten. Zorg voor een open cultuur waarin over deze zaken gesproken wordt: “Dat gedrag tolereren we hier niet”.
  • Maak duidelijk wat het beleid van de vereniging is, bijvoorbeeld door op de site een pagina te hebben over een “veilig sportklimaat”.
  • Zorg dat bij het intake gesprek met nieuwe vrijwilligers/trainers/coaches dit aan orde gesteld wordt. En laat deze nieuwe vrijwilligers een verklaring ondertekenen waaruit blijkt dat het verenigingsbeleid duidelijk is en onderschreven wordt.

Deze aanbevelingen zijn een vrije vertaling van de aanbevelingen uit het rapport van “De commissie De Vries”, om op verenigingsniveau in te voeren.

Age Knossen (duo voorzitter).