Reminder Vrijwilligersavond.

Vrijdag 27 september, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering nodigt het bestuur alle vrijwilligers van Roda uit voor de vrijwilligersavond! Heb jij je afgelopen jaar ingezet voor de vereniging (trainers, coaches, commissieleden, werkploegen en iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen), dan ben je vanaf 18:00 uur van harte welkom in de Kemphaan voor een hapje en een drankje! Ivm het bestellen van het eten horen we graag uiterlijk maandag 23 september of je aanwezig bent. Dat kan door een mail te sturen naar Bestuur@wkvroda.nl of meldt je persoonlijk aan bij een van de bestuursleden.