Roda 100 jaar: officiële receptie start 16.30 uur.

Op zaterdag 3 februari hebben wij de officiële receptie, omdat wij maar een betrekkelijk klein clubgebouw hebben is de receptie alleen voor genodigden. Deze hebben of krijgen hiervoor een uitnodiging digitaal  of op papier. Hiervoor zijn onder andere uitgenodigd: ereleden en leden van verdienste, besturen verenigingen uit Westzaan, besturen korfbalverenigingen uit de Zaanstreek en Waterland, onze sponsors en adverteerders, bestuur Club van 100 en Stichting Beheer Roda Sportcomplex, bestuurders en lokale raadsleden gemeente Zaanstad, commissieleden Roda, vertegenwoordigers van de Korfbalbond, de pers, redactie jubileumboek en bijzondere genodigden. Wij schatten dat we dan op ongeveer 100 bezoekers zitten. Meer kunnen we helaas niet toelaten vanwege veiligheidsvoorschriften.